Ove Nielsens foredrag på Vejle Stadsarkiv.

Fotograf: Karin Conradsen.