Formand Søren Brunbech aflægger beretning for 2015

Kasserer Stig Jørgensen redegør for regnskab 2015 og budget 2016

God tilslutning til generalforsamlingen på trods af vinterferie

Professor og forfatter Ulrik Langen fortæller om guldhornene