I stadsarkivets foredragssal

Journalist Kåre Johansen fortæller om tilblivelsen af bogen

Gode fortællinger fra bogen understreget af karrikaturtegninger 

Kaffen blev indtaget under snak om politik i foyeren