Vejles borgmester Jens Ejner Christensen talte foran 160 vejlensere ved præsentationen på Vejle Biblliotek fredag den 17. november. Formand Søren Brunbech omtalte kort de nye artikler i årets udgave af Vejlebogen, inden historiker Tore Teglbjærg mere indgående berettede om sin artikel "Værnemagt og flygtninge i Vingsted". 

Selskabets medlemmer havde mulighed for at få udleveret et eksemplar af Vejlebogen. Det benyttede mange sig af, og bogen blev straks studeret.