Mange medlemmer var mødt op til generalforsamlingen

Historiker, lektor ved Aalborg Universitet, Poul Duedahl fortæller om sin bog "Gudhjemtid"

Formand Søren Brunbech aflagde beretning