Ole-Peter Jørgensen fortalte om sit liv som instrumentmager og klaverstemmer gennem 50 år i Vejle ved selskabets arrangement i marts måned.