Vigand Rasmussen fortalte den spændende beretning om folkemindesamler Evald Tang Kristensens liv og levned for en fyldt sal på stadsarkivet.

Kaffen blev indtaget i arkivets bibliotek mellem plancher mv. ved udstillingen "Tidsrejsen".