Vejlebogen - Forfatterindeks 1991-2018


Ahrenst, Poul

            Fra herregård til kursusejendom. 2007, s. 25-40

Alsted, Lone

            P. Packness' familiebegravelse. 2018, s. 83-90

Ancher, Jens

            Da Vejle fik et nyt dagblad. 2013, s. 53-65

            Journalist på byens venstreavis. 2014, s. 5-22

            Sidste klasse fra drengeskolen på Kirketorvet. 2018, s. 5-18

Andersen, Kurt

            Kurts fortælling fra arbejdslivet. 2011, s. 21-28

Andersen, Ulrich S.

            Valgsvindel i Vejle – og andre politiske trakasserier under forfatningskampen. 2005, s. 5-19

Arffmann, Birgitte

            Grundtvigianere og missionsfolk i Vejle. 2003, s. 45-54

 

Arffmann, Birgitte og Christian Møller

            Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

Arffmann, Leif

            Gravminder i Vejle. 1996, s. 67-72

Arffmann, Leif og Birgitte

            Uhrskovhus. 2018, s. 45-52

Arhøj, Adi

            Barndomsminder – ejendommen Strandgade 7 og 9. 2001, s. 55-60

            Ungdomsminder i Vejle – sidst i 60’erne. 2012, s. 25-32

Bech, Jørn Godrum

            Biblioteket under besættelsen. 2011, s. 43-55

            Den røde dame. (Tove Hørding). 2017, s. 5-18

            ”En ny bibliotekstype” Bibliotekspionererne i Vejle. 1995, s. 15-22

            Markedsføring. Med biblioteket på Ungskue i Vejle 1926. 2003, s. 4-15

Bender, Henning

            Udvandringen fra Vejle 1868-1908. 2003, s. 32-44

Bergsøe, Morten

            FDF fylder 100. 2007, s. 89-96

            Hvis krigen kommer – til Vejle. 2012, s. 111-118

            Lido garnisonen. 2018, s. 77-81

Bjerrum Jensen, Kjeld

            Da barokken kom til Vejle. 2013, s. 90-96

            Hvorfor har vi en statue af Anders Sørensen Vedel på Kirketorvet i Vejle? 2016, s. 65-70 

Borg Johansen, Birthe

            Tag Tiden i Agt! Af mine oplevelser som feriebarn på en østjysk håndværkerskole. 2004, s. 45-55

Brummer, Tage

            To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole 1926-1932. 1994, s. 57-61

Brunbech, Peter

            Vejles jubilæer i 1927 og 1977. 2002, s. 5-18

Brunbech, Søren

            Billeder fra Vejle i 1864. 2001, s. 45-54

            Børnespejl. Takt og tone for Vejles børn i 1500-tallet. 2004, s. 37-44

            Fugle og fugleliv på Vejleegnen i 1800-tallet. 2011, s. 5-20

            Gamle vejvisere fra Vejle. 2009, s. 33-44

            Lokalhistorien i Vejle. 2015, s. 5-24  

            Vejle i 1864. 2013, s. 5-20

Brønfeld, Poul

            Samarbejde eller modstand. 1994, s. 7-26

Bæk Nielsen, Kristina

            Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

Christensen, Gerda

            Den sidste auktion i Torvegade 17. 2018, s. 95-98

            Det gamle hus i Trædballe. 2016, s. 27-30

            Lægebesøg i Trædballe. 2017, s. 35-38

            Vi boede på tørreloftet i Strandgade 3. 2010, s. 39-44

Christensen, Hans

            Overlægemordene 26. marts 1945. 1995, s. 23-30

Christensen, Lars K.

            Livet på Søndermarken dengang. 2018, s. 19-26

Christensen, Mildred K.J.

            Min barne- og ungdomsminder fra Vejle. (Fortalt til sønnen Lars K. Christensen. 2017, s. 19-24

Christiansen, Asger

            Da jernbanen kom til Vejle. 1993, s. 33-43

Christiansen, Folmer

            På sporet af Vejleborgen. 1995, s. 71-74

Christiansen, Georg

            Et liv i Vejle. Erindringer 1910-1970’erne. 2007, s. 69-82

Conradsen, Karin

            På vej mod sundhed – en status over sundheds- og sygdomstilstanden i Vejle fra midten af 1800-tallet. 2001, s. 31-44

Damkjer, Orla

            Udvandringsagenter i Vejle i 1880’erne. 2009, s. 19-32

Damsgaard, Nina

            Den unge vilde fra Vejle – multikunstneren Lars Ravn. 2009, s. 45-56

            Gave til VejleMuseerne-Kunstmuseet. 2014, s. 101-102

            Guldaldermalerne på Vejle-egnen. 1999, s. 39-49

            Siegfred Neuhaus og Carl Forup – to Vejle-malere i front. 2005, s. 33-40

Demant, Erik

            Om sagførere i Vejle. 1998, s. 27-32

 

Ejstrud, Jannie Uhre

            Apoteker Eggers’ hovedjægerfad. 2019, s. 39-50

Engel, Ole

            Lidt drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945 til 1958. 2012, s. 102-110

            Lidt flere drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945-1958. 2014, s. 85-90

Federspiel Trautvetter, Frank

            Slægten Baldewien og Vejle. 2000, s. 37-44

Fønss, Ruth

            Enghavevej – min barndoms vej. 2002, s. 65-74

Gottlieb, Bent

            Kirkegårdssagen 1952-1956 i Vejle. 2016, s. 59-64

Gram Christensen, Jørgen

            Ej blåt til lyst. Komponisten Paul Lekytié. 1998, s. 5-20

            Fed tjald, mand! - flip, flop og flyveture i halvfjerdsernes første år. 2015, s. 29-46

            How jazz was born. 2001, s. 15-30

            Se! – Jeg er Elvis. Da rok og rul kom til Vejle. 2012, s. 5-24

Gravesen, Else

            Telefonister på Vejle Telefon-central 1943-1968. 1998, s. 39-46

Grosen, Anders

            Engene vest for Vejle – kulturlandskabet i støbeskeen. 2004, s. 28-36

            Haveselskabet Tenen - god mad og fritid i en svær tid. 2016 s. 17-26

            Landskabet i Vejle før og nu. 2008, s. 14-26

            Rosborg – borg og voldsted. 2006, s. 41-52

Gräs, Flemming

            Da ungdomsoprøret fandt vej til Vejle Gymnasium. 2014, s. 33-42

Gräs, Ulrik

            Den aften ved fjorden. 2011, s. 29-38

            Digternes kvarterer. 2015, s. 53-62

            Drømmen om den forsvundne musik. 2001, s. 5-14

            I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006., s. 11-26

Halling, Erik

            Glimt fra et langt lægeliv i Vejle. 2017, s. 39-54 

Hansen, Jørgen

            Butikker i Østerbo. 2018, s. 65-76

            Drengeliv i Østerbo. 2017, s. 55-62

Hansen, Lars Gregers

            A.W. Johannessen – den lyriske chefredaktør. 2012, s. 119-126

            Et stolt kapitel i Vejles maritime historie. 2011, s. 57-60

Hauge, Mads Valdemar Egsgaard

            Vejles omegnskommuner under Treårskrigen 1848-50. 2012, s. 57-70

Heinemeier, Henrik

            Englændere bag dansk pigtråd. 2012, s. 49-56

Hellum, Asbjørn

            Vejles krudttårn. 1994, s. 49-56

Holst, Else

            En jul i Vejle. Den 5-årige Peters oplevelser i december 1957. 1998, s. 33-38

Hvass, Lone

            1800-tallets fastelavnsbåde og maskerader i Vejle. 1994, s. 69-76

Hviid, Gert

            Af slægten Windings historie. 1992, s. 20-23

Hygebjerg-Hansen, Anders Jørgen

            A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Häger, Lilli

            Fiskergade var noget særligt. 1996, s. 33-38

Høyrup, Peter M. Chr.

            Fra karetmager til moderne industrivirksomhed – Vejlensiske karosserifabrikker 1946-1967. 2005, s. 25-32

            Toftegaarden – en selvejende boliginstitution midt i Vejle. 2007, s. 97-100

Ib, Freddy J.

            Vestbyen var nu ik’ så ringe endda. 2003, s. 82-90

Ibæk Nielsen, Anni

            En god arbejdsplads. 2018, s. 91-94

Isager, Ruth

            Min barndom i tyverne på Dæmningen i Vejle. 2005, s. 72-79

Jensen, Ejgil

            Vejle Sygekasse 1865-1973. 2000, s. 5-16

Jensen, Hans

            De regnede ikke en tjenestedreng for ret meget. 1991, s. 10-17

            På tur til Vejle med min far – omkring 1920. 1995, s. 67-70

Jensen, Harald

            Et liv i Vejle. 1997, s. 25-34

Jensen, Oluf

            10 år med Byhistorisk Selskab for Vejle. 2000, s. 83-86

Jensen, Poul Ulrich

            Boghandler Julius August Jensen, ”Kunstnernes Mand i Vejle”. 2010, s. 45-5

            En risikabel nyreoperation. Karetmager Poul Iver Jensen indskrev sig i medicinhistorien. 2003, s. 16-24

            ”Formaar jeg øjeblikkelig at standse den heftigste Tandpine.” Om vejlensernes mulighed for tandbehandling i forrige århundrede. 1999, s. 31-38

            Fra Veile Laane- og Discontokasse til Sydbank – 150 års bankhistorie. 2004, s. 13-27

            Pionéren Jacob Hansen – Vejle Zoos skaber. 2008, s. 60-69

            Repræsentant for en fremmed stat. 2013, s. 78-89

Juhler Hansen, John

            At leve og overleve. Arbejder-erindringer fra Vejle-området 1900. 2004, s. 92-103

            Teglværker i Grejsdalen. 1997, s. 35-48

            Jysk Børneforsorg i Vejle – gennem et halvt århundrede. Buchholtzminde fra spædbørnshjem til socialpædagogisk opholdssted i dag. 1999, s. 5-22

Juhler Hansen, Sanne og John

            Grejsdal Hammerværk 1867-1988. 1995, s. 45-56

            Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværkervirksomhed. 1993, s. 50-57

Jørgensen, Ib

            Th. Wittrup Uldvare- og Tæppefabrik på Grejsdalsvej. 2005, s. 100-110

Jørgensen, K.B.

            Den lange rejse til Vejle. En tilflytter kommer til byen. 2011, s. 69-74

            Kirkerne i Vejle by frem til den store kommunalreform i 1970. 2016 s. 47-58

Kaldal Mikkelsen, Dorthe

            Nyt om det ældste Vejle. 1992, s. 44-48

Kelstrup, Hans

            Diplomatfrakke og snørklede bogstaver. 2013, s. 108-115

Kieffer-Olsen, Jakob

            Anders Sørensen Vedel. 2002, s. 83-87

            Vejle Sortebrødrekloster. 1993, s. 44-49

Kinze, Carl Chr.

            Hvaler i Vejle Fjord. 2005, s. 57-65

Kjeldsen, Chr.

            Nogle veje og gader. 1992, s. 11-19

            Åer, broer og oversvømmelser. 1991, s. 4-9

Kjær, Jørgen

            Svends Busser fik en vanskelig start med brændstofmangel i april 1940. 2011, s. 75-81

Klærke, Sara

            70 år med Højbanen. 2003, s. 64-77

            Byens vartegn. Vindmøllen på bakken i historisk kontekst. 2013, s. 43-52

            Da jernhesten kom til Vejle. 1997, s. 67-80

            Den store fortælling om uhyret i åen. 2001, s. 61-70

            Dengang de fattige blev gemt af vejen. 2015, s. 67-70

            Et kongebesøg, der gik over i byhistorien. [Den østjyske længdebane 1869] 1999, s. 51-58

            Om hundred’ år er alting (ikke) glemt. 2005, s. 41-50

Knudsen, Niels Erik

            Vejle - en stor boghandlerby. 2016, s. 79-86

Krintel, Mogens

            Motortankskibet ”Laura”s forlis december 1931. 2006, s. 27-32

Kristensen, Arne L.

            "Det gamle Bageri" - Holms Mølles Bageri. 2017, s. 63-72 

            Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

            Grejsdalens Trævarefabrik. 2016, s. 71-78

Kristensen, Erling

            Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

Kristensen, Kristian

            Feltposten og Treårskrigen set fra Vejle Bakker. 1994, s. 62-68

Kruse, Vibeke

            Albert Bertelsen fra Vejle. 2011, s. 61-68  

            En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16               

            Eventyret om Inga’s Småkager. 2010, s. 81-86

            Inga og harmonikaen. 2013, s. 21-27

            Kunst & Kultur Højskolen er folkeoplysning i Grundtvigs ånd. 2015, s. 25-28

            Rude skrev med hjertet. 2006, s. 53-56

Ladegaard, Mogens

            Fiskerhuset ved Tirsbæk. 2019, s. 103-110

            Ildsjælen P.J. Petersen. 2016, s. 95-104

Larsen, Jørgen Bo

            Tulips spæde start. 1999, s. 59-66

Lauge Petersen, Hans

            I anledning af maleren Albert Bertelsens 70 års fødselsdag. 1991, s. 18-22

 

Laursen, Jan og Anders Nedergaard Bæk Petersen

            Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-22

Limskov, Knud

            Af Vejle Politikorps’ virke gennem tiderne. 1993, s. 58-63

Lindholm, Klaus

            Bakkens Pjerrot startede i løb. 2017, s. 79-82

Lungskov, Jes Rønnow

            Vejle – fra middelalder til industri på 50 år. 2009, s. 87-96

Lykke, Lisbeth Aagaard

            Gendarm i Dansk-Vestindien 1909-1912. 2017, s. 25-34

 

Lykke, Lisbeth Aagaard og Kurt Nørgaard

              Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Magaard, Hans Chr.

             Min musikalske opvækst i Vejle. 2019, s. 79-88

Mahler, Bent

            A/S Vejle Dampbåde – sejladsen på Vejle Fjord. 1994, s. 27-34

            Vejle-rederier. 2002, s. 37-54

Marcus, Irma

            Barndom på Vardevej i Arbejdernes Andelsboligforening. 2011, s. 39-42

             Frk. Grethe Glahn – en hyldest fra en gammel elev. 2014, s. 29-32

Meng, Flemming Hundevad

             Orpheline Olsen – en vejlensisk/københavnsk musikpionér. 2013, s. 28-42

Meng Sørensen, Flemming

            Fra Vejle over Frederikssund til Stubbekøbing - med musikken i bagagen. 2018, s. 99-106

            Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

Moeskær Pedersen, Gunnar

            Falcks Redningskorps i Vejle. 1996, s. 45-54

Munch Sørensen, Erik

            ”15 år uden en sygedag”. Svend Erik Munch Sørensen, 92 år, fortæller om sit arbejdsliv på Vejle Textilfabrik. 2012, s. 77-92

            Anne Marie Iversen fortæller om sin afdøde mand, direktør Hans Jørgen Iversen, og deres trikotagefabrik (Strikson). 2008, s. 5-13

Munk, Bente

            Den store grindefangst. 1994, s. 43-48

            Et liv med huder og skind. Om Vejle Saalelæderfabrik. 1996, s. 39-44

 

Møller, Christian og Birgitte Arffmann

             Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

Nedergaard Bæk Petersen, Anders og Jan Laursen

              Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-22

Nedergaard Olsen, Henrik

            "Den Sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til Hans Enke og de Smaa." 2005, s. 66-71

            Toldkammeret i Vejle - glimt af en bygning og dens historie. 2018, s. 27-38

Nicolaisen, Henning

            Et lågkrus af sølv som bryllupsgave. 2016, s. 89-94

Nielsen, Gunnar Martin

            Abelones Eng. 1995, s. 31-36

            Da Vejle havde sin dirt-track bane. 1997, s. 7-12

            Niels Th. – billeder og digte. 2008, s. 80-84

Nielsen, Inge-Dorte

            Barndom og jul i Vejle Arrest i 1950’erne. 2013, s. 66-77

Nielsen, Mogens

            Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Nordheim, Bent

            Fra vadested til Vejle – inden for åerne. 1992, s. 49-57

Nyborg Pedersen, Ole

            Den største oversvømmelseskatastrofe, der nogensinde har ramt Vejle. 1993, s. 4-13

Nygaard, Vagn

            Vejlefjord Sanatorium forrest i kampen mod tuberkulosen. 2000, s. 25-36

Nørgaard, Kurt og Lisbeth Aagaard Lykke

            Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Oldrup, Thomas

            Min oldefar sejlede kejseren ud i Vejle Fjord. 2006, s. 5-10

            Portræt af Vejles gasværksbestyrer ved århundredskiftet. 2004, s. 5-12

            Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

Pieper, Morten

            Træk af Vejle og omegns posthistorie frem til 1868. 2007, s. 59-68

Porskær Poulsen, Poul

            1968 – det er 40 år siden! 2008, s. 70-79

            Den spanske syge i Vejle 1918-1919. 1995, s. 7-14

            Fra sandbakkerne til idrætsparken. Vejle Lawn Tennis Klubs første år. 2000, s. 53-60

            Gustav Andersen og den sociale samvittighed. 1993, s. 14-23

            Hjerte - Hånd - Hoved. [Vejlefjordskolen]. 2016, s. 87-88

            Husk at Kundskab er Magt! Arbejderoplysning i Vejle. 2003, s. 55-63

            Købmand Andersens fallit 1842. En købmandsgård i Nørregade.1998, s. 21-26

            Margarineslaget på Horsensvej. 1991, s. 23-32

            Transport på Vejle Havn i 1890'erne. 2015, s. 85-90

            Vejle Sommerteater. Et folkeligt forlystelsessted mellem 1893 og 1905. 2009, s. 77-86

Poulsen, Christian

            Andre tog magten og æren. [Martin Rossen] 2012, s. 33-48

            Smid dem i havnen. [Sigurjón Ólofsson]. 2010, s. 5-24

Rahbek, Johs.

            Mellem land og by. Tanker ved et skolejubilæum. [Kirstine Seligmanns Skole]. 2010, s. 87-90

Rasmussen, Ellen

            Beretning fra Sommerlandet Hvidbjerg 1942-2009. 2010, s. 71-80

            Besættelsesårene set fra Strandgade. 2019, s. 97-102

            Der var engang en gade. 2014, s. 77-84

            Hos Rasmussens i Strandgade. 2006, s. 33-40

            Jul i Vejle. 2008, s. 33-36

            Sommerhus på Hvidbjerg. 2016, s. 31-36

            Vejle Pølsevogne. 2012, s. 71-76

Rasmussen, Vagn

            Barndom på Tirsbæk Mølle. 2006, s. 57-64

Rasmussen, Vigand

            Det tyske projekt – en flig af Givebanens historie. 1994, s. 41-42

            En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16

            Faconfast og kunst på arbejdspladsen. Træk af Vejle Dampvæveris historie. 2014, s. 61-72

            Munkebjerg og kunstnerne. 2010, s. 57-70

            Så tyg dog hurtigere, knægt! 2015, s. 71-84

            Vejle for hundrede år siden. Træk af livet i Vejle 1892. 1992, s. 24-32

            Victor Jensen – en Vejlemaler. 2000, s. 61-64

Rau Hansen, Allan

            Som jeg husker livet i Søndergade. 2001, s. 81-92

Ringholm, Lars

            60 år i sygeplejens tjeneste. 2018, s. 53-64

            Fra pionerånd til moderne tider. 2019, s. 65-78

 

Rykind-Eriksen, Kirsten

            L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961. 2008, s. 37-54

Sandbeck, Thorkild

            ”Anna” af Vejle. Danmarks sidste 1700-tals fartøj. 2006, s. 65-72

            Historien om pastor Hagemanns ærter. 2014, s. 73-76

            Kirkeskibene og deres historie. 2015, s. 47-52

            Munkebjerg gennem 125 år. 2004, s. 72-80

            Oplevelsesstier i Vinding Skov og omegn. 2012, s. 93-101

            Ulvehave Badehotel – og historien om en rovmorder, brandstifter og fosterfordriver. 2013, s. 97-107

            Vejle Havn 175 år. Om Vejle Havns grundlæggelse og rettelse af en historisk fejl. 2002, s. 19-24

Schackner, Birgitte Kristine

            A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Siegumfeldt, Erik Hoff

            Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen 1943-1945. 2004, s. 56-71

Simonsen, Kärry

            100 år med barnet i centrum. Bredballe Børnehjem/Skolehjemmet ved Vejle Fjord. 2000, s. 17-24

Skaaning, Erik

            En fremmed kom til byen. 1996, s. 55-66

Skoven, Henrik

            Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Somerton-Rayner, Valerie

            Nyt liv i gamle ”Munkebjerg”. 1994, s. 35-40

Staursbøll Mogensen, Mette

            ”Det er ingen spøg at leve i Vejle”. Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess’ Jernstøberi? 2014, s. 51-60

Stenager, Egon:

            "Arne, hvem er det, som lister rundt uden for vinduerne?" Lidt om Stormlund, Vester Hornstrup, gennem seks generationer. 2017, s. 73-78

Arne Kildebæk – kraftfuld grafiker fra Brejning. 2019, s. 89-98

            "De betydeligste byer i Europa er Slelde, London og Paris". 2015, s. 63-66

            "Nåh, du har jo læst på det" - lidt om baggrunden for fed tjald, ungdomsoprør og digtere i Vejle. 2016, s. 37-46

Stidsen, Johannes Enggaard

            Erindringer fra Vejle 1934-44. 1997, s. 49-58

Storgaard Andersen, Hans Jørgen

            I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

Særmark Thomsen, Grete

            Liv og glade dage. Barndoms- og ungdomserindringer fra Grejsdalens Planteskole. 1999, s. 67-82

Sørensen, Flemming

            De røde bybusser – historien om Vejle Byomnibusser 1922-1974. 1996, s.7-18

            Komponisten Percy Grainger og hans arbejde i Vejle. 1999, s. 23-29

            Musikdirektørernes indtogsmarch – eller musikdirektørernes epoke i Vejle. 1993, s. 24-32

Sørensen, Mette

            Maren og Rudolfs livsværk. Elektromøllen i Grejsdalen. 1996, s. 19-32

            Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

Tambo, Arne

            Feriekolonien på Endelave. 2007, s. 47-58

            Krigens tid. (Klostergades Skole). 2000, s. 17-24

Tang Kristensen, Jens

            Briggen Gylding – en Ostindienfarer fra Vejle. 2002, s. 25-36

Teglbjærg, Tore

            Forunderlige fisk i fjorden. 2013, s. 116-120

            Værnemagt og flygtninge i Vingsted. 2017, s. 83-102

Thomsen, Aase

            Da Hover Kommune blev skalperet. 2014, s. 91-100

            ”Der var en gang en landsby…” Om Uhre By på landboreformernes tid. 1992, s. 33-43

            Friedrich – den gamle Nissenborgs meget gebrækkelige søn. 1998, s. 55-66

            Fæstebondens datter. 1995, s. 57-66

            Han flyver! 2008, s. 91-101

            Offersens Hotel eller Det begyndte med en bro. 2010, s. 25-38

            Uønsket i Vejle 1871. 2005, s. 90-99

Varming, Kamma

            "Kan du gøre det igen?” – en mosaik om lærer C.P.A. Jensen. 2007, s. 15-24

            Den anden Willy – en fjortenårigs erindringer fra befrielsesdagene i 1945. 2005, s. 20-24

            En udvandrersaga – om Hakon Erling Aastrup (1904-1960) fra Vejle. 2009, s. 5-18

            En ung dame kommer til byen. Erindringer om Metha Petersen 1935-1947. 1995, s. 37-44

            Russerne i Vejle. 2014, s. 23-28

            Vejle Skolescenes store dame – om Metha Petersen som skuespiller. 1997, s. 59-66

Wendel-Hansen, Jens Lei

            ”Det sorte apotek” – et eksotisk indslag på Nørretorv. 2014, s. 43-50

Vermund Jensen, P.

            Min ”skoledag” i Vejle. 2006, s. 73-82

Vestergaard, Anna Wowk

            ”…At hævde os som Personligheder, og ikke blot som Kvinder.” Kvinder i politik, Vejle 1905-1950. 2007, s. 5-14

Vestergaard, Henning

            En drengs oplevelser 1940-1950. 2018, s. 39-44

           Erindringer om en arbejderfamilie og to store begivenheder i Vestbyen. 2019, s. 33-38

Wiborg, Brian

            Fra arbejderbolig til moderne byhus. 2009, s. 57-76

With-Pedersen, Erik

            Husvildeboliger på Søndermarken. 2003, s. 78-81

            ”Kjøbenhavneri i provinsen” eller reminiscenser fra borgerskabets Vejle. 2001, s. 71-78

            Nørregades brand 1786 – vi følger et par nye spor. 2007, s. 41-46

            Telegrafen kommer til Vejle. 1999, s. 83-92

            Vejle får offentlig badeanstalt. 2005, s. 51-56

Worm, Thorkild

            Bomberne over Vejle. Et 50 års minde. 1992, s. 4-10

            Vejles Vestby. 2004, s. 81-91

Worning, Ib

            Worning & Petersen Vejle Sæbefabrik A/S. 2008, s. 27-32

Wulff Andersen, Steen

            Hvad en vejviser kan fortælle – et billede af Vejle omkring 1900. 2005, s. 80-89

            Vejle Museum – 100 år og hvad så? 2002, s. 75-82

Østergaard, Asser

            ”En for den lidende Menneskehed nødvendig og nyttig Anstalt.” Sygehuse og kirurgi i Vejle i 1800-tallet. 2008, s. 85-90