Mindeord om Byhistorisk Selskabs første formand

Tidligere kommunaldirektør Oluf Jensen, er død, han blev 91 år.

Af Vibeke Kruse

Oluf Jensen var i 23 år kommunaldirektør i Vejle Kommune, hvor han var højt respekteret som indbegrebet af den perfekte embedsmand, loyal, altid diskret i sin optræden og diplomat til fingerspidserne.

Nok blev han omtalt som Vejle Kommunes ”grå eminence”, men som en stor strateg og taktiker havde han på sin egen stilfærdige facon stor gennemslagskraft hos politikerne.

Oluf Jensen var født i Vejle 7. december 1931 som søn af inspektør Oscar Jensen og barnebarn af tidligere borgmester N.P. Jensen.

Efter realeksamen på Kirketorvets Mellem- og Realskole tog Oluf Jensen i 1950 fat på en kommunal uddannelse på Vejle Kommunes Kassererkontor.

Han udbyggede sin uddannelse med HD i organisation fra Handelshøjskolen i København.

I 1962 blev han ansat som overassistent i Købstadsforeningen, der senere blev omdannet til Kommunernes Landsforening. Her blev det Oluf Jensens opgave at bistå kommuner med planlægning af administrationssystemer og rationalisering.

Før kommunalreformen trådte i kraft i 1970 var Oluf Jensen konsulent og rejste rundt i landet og talte om, hvordan kommuner kunne lægges sammen.

I 1971 vendte Oluf Jensen hjem til fødebyen sammen med sin hustru, Lilly.

Han var da blevet ansat som kommunaldirektør i den nyetablerede   storkommune i Vejle.

Vejle Kommune var dengang endnu ikke gearet til de nye forhold, så Oluf Jensen fik god brug for sin viden og sine visioner for at opbygge kommunale organisationer samt ledelses- og administrationssystemer.

Oluf Jensen arbejdede som kommunaldirektør målrettet med organisationsforandring og effektivisering. Hurtigt oprettede han en organisationsafdeling, som kunne styrke arbejdet med kontinuerlig forandring.

Det er således Oluf Jensens fortjeneste, at Vejle Kommune var blandt landets førende kommuner inden for organisationsudvikling.

Oluf Jensen gik på pension med udgangen af april 1995.

Han havde nogle år forinden været medlem af arbejdsgruppen, der i 1990 stod bag etableringen af Byhistorisk Selskab for Vejle.

Ved den stiftende generalforsamling blev den historisk interesserede og bevidste Oluf Jensen naturligt valgt som selskabets første formand.

Som formand sørgede han for, at Byhistorisk Selskab fik en god begyndelse og solid opbakning i lokalsamfundet.

Som formand gik Oluf Jensen i front for arbejdet med udgivelsen af et nyt bogværk om Vejles Historie. Han var stolt og glad, da det første bind om erhvervslivets historie blev præsenteret ved en reception i byrådssalen på Vejle Rådhus i 1996.  

Han var en venlig og imødekommende formand, altid diskret og korrekt i sin optræden.

Oluf Jensen var formand for Byhistorisk Selskab i de første 10 år, han blev i februar 2001 afløst af Svend Christian Nielsen.

Æret være Oluf Jensens minde.   

Billedtekst:

Oluf Jensen præsenterer som formand for Byhistorisk Selskab for Vejle første bind af bogværket Vejles Historie ved en reception i byrådssalen på Vejle Rådhus i 1996. Foto: Vejle Stadsarkiv