Tilmelding til arrangementer


Dato for tilmelding kan ses i arrangementskalenderen

Arrangementskalender for

Byhistorisk Selskab for Vejle

Forår 2018

 

 

 

Onsdag den 17. januar kl. 19.00

og 

Onsdag den 24. januar kl. 16.00

 

på Vejle Stadsarkiv

 

Tilmelding til 23. januar kl. 12

 

 

 

Vejle Ådal

 

Hør Steen Hedrup fortælle den spændende historie om geologi, flora og fauna i Vejle Ådal.

Vejle Å starter sit løb mod fjorden ved udløbet af Engelsholm Sø. Da landskabet blev dannet af gletcheris og smeltevand, løb vandet den modsatte vej, så vandet fossede ud mod vest. Det betyder, at området fra israndlinien mod vest har været fladt, sandet og næringsfattigt og mod øst bakket, leret og næringsrigt. De store forskelle i jordbundstyper viser sig også i plante- og dyrelivet. Menneskets påvirkning af ådalen ses også i naturen og vil indgå i foredraget.

 

Torsdag den 22. februar kl. 19.00

 

på Vejle Bibliotek, Foredragssalen

 

Tilmelding ikke nødvendig

 

 

 

 

Generalforsamling

 - med foredrag ved historiker Poul Duedahl om ”Gudhjemtid”

Danskerne tjekker i gennemsnit uret 18 gange i døgnet, og der er da også nok at holde øje med. Skoletider, spisetider og sengetider. At indgå aftaler kræver, at vi alle har den samme tidsforståelse, men i Danmark har vi kun fulgt det samme klokkeslæt siden 1894, hvor universaltiden – der her i landet følger lokaltiden på Bornholm - gjorde landet til en del af en verden med tidszoner. Hør, hvad der gik forud, og hvad der fulgte, og tag med på en tidsrejse med Poul Duedahl, lektor i historie ved Aalborg Universitet, der fortæller med udgangspunkt i sin seneste bog Gudhjemtid.

 

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00

 

på Vejle Stadsarkiv

 

Tilmelding 5. – 9. marts 2018

 

 

Mit liv som klaverstemmer og musiker igennem 50 år

 

Med udgangspunkt i værkstedet og forretningen Vejle Piano Magasin på Vesterbrogade, har musiker, instrumentmager og klaverstemmer Ole-Peter Jørgensen, igennem de seneste 50 år skruet på stort set samtlige flygler i en radius af 75 kilometer fra Vejle, ligesom han har spillet til et utal af private fester. Hør Ole-Peter Jørgensen fortælle om en lang og farverig karriere i musikkens tegn, og syng med, når der spilles op til fællessang.

 

Tirsdag den 10. april kl. 19.00

 

på Vejle Stadsarkiv

 

Tilmelding 2. -6. april 2018

 

 

Evald Tang Kristensen

 

Lokalhistorikeren Vigand Rasmussen fortæller om en af Vejles mest verdenskendte borgere, folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Hans virke med indsamling af folkeminder og folkesang i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var unik og anerkendt af forskere verden over, så denne aften vil vi komme nærmere ind på manden i Mindebo og på de mennesker, der kom i hjemmet i Mølholm.

 

 

Tirsdag d. 8. maj kl. 19.00

 

på Engelsholm Slot

Engelsholmvej 6, Bredsten

 

Tilmelding 30. april - 4. maj 2018

 

 

Vi besøger Engelsholm Slot

 

I 1452 kan man læse om stedet Engelsholm for første gang i en brevveksling mellem greve Timme Rosenkrantz og Christian 1. Der er dog klare indicier på, at Engelsholm har været et betydningsfuldt byggeri på egnen endnu længere tilbage i tiden. Frem til i dag, hvor skolen er en velfungerende Kunsthøjskole, har historien budt på op- og nedture og en farverig række ejere på Engelsholm - inkl. en perlerække af interessante spøgelser! Forstander Jakob Bonderup forsøger at trække en linje fra Middelalderen til i dag via billeder og fortælling.