Samarbejde eller modstand

Poul Brønfeld

side 7

 

A/S Vejle Dampbåde - sejladsen på Vejle Fjord

Bent Mahler

side 27

 

Nyt liv i gamle "Munkebjerg"

Valerie Somerton-Rayner

side 35

 

Det tyske projekt - en flig af Givebanens historie

Vigand Rasmussen

side 41

 

Den store grindefangst

Bente Munk

side 43

 

Vejles krudttårn

Asbjørn Hellum

side 49

 

2 små billeder fra "Vejle højere Almenskole" 1926-32

Tage Brummer

side 57

 

Feltposten og Treårskrigen set fra Vejle bakker

Kristian Kristensen

side 62

 

1800-tallets fastelavnsbåde og maskerader i Vejle

Lone Hvass

side 69

 

Det lokalhistoriske arbejde

side 77

 

Årets begivenheder

Søren Brunbech og Asbjørn Hellum

side 79

 

Litteratur om Vejle og omegn udgviet i 1994

Jørgen Gram Christensen

side 93

 

Register

side 94