Jysk Børneforsorg i Vejle - gennem et halvt århundrede

-Buchholtzminde fra spødbørnshjem til socialpædagogisk opholdssted i dag

John Juhler Hansen

side 5

 

Komponisten Percy Grainger - og hans arbejde i Vejle

Flemming Meng Sørensen

side 23

 

"Formaar jeg øjeblikkeligt at standse den heftigste Tandpine"

- Om vejlensernes muligheder for tandbehandling i forrige århundrede

Poul Ulrich Jensen

side 31

 

Guldaldermalere på Vejle-egnen

Nina Damsgaard

side 39

 

Et kongebesøg der gik over i byhistorien.

- En beretning, der viser, at danskernes store interesse for kongehuset ikke er af nyere dato

Sarah Klærke

side 51

 

TULIP's spæde start

Jørgen Bo Larsen

side 59

 

Liv og glade dage.

- Barndoms- og ungdomserindringer fra Grejsdalens Planteskole

Grete Særmark Thomsen

side 67

 

Telegrafen kommer til Vejle

Erik With-Pedersen

side 83

 

Årets begivenheder

Vigand Rasmussen

side 93

 

Litteratur om Vejle og omegn udgivet i 1998/99

Jørgen Gram Christensen

side 105

 

Register

side 106