Valgsvindel i Vejle - og andre politiske trakasserier under forfatningskampen

Ulrich S. Andersen

side 5

 

Den anden Willy - En fjorten-årigs erindringer fra befrielsesdagene i 1945

Kamma Varming

side 20

 

Fra karetmager til moderne industrivirksomhed -

Vejlensiske karosserifabrikker 1946-1967

Peter Marius Christensen Høyrup

side 25

 

Siegfred Neuhaus og Carl Forup - to Vejle-malere i front

Nina Damsgaard

side 33

 

Om hundred' år er alting (ikke) glemt

Sara Klærke

side 41

 

Vejle får offentlig badeanstalt

Erik With-Pedersen

side 51

 

Hvaler i Vejle Fjord

Carl Chr. Kinze

side 57

 

"Den sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til hans Enke og de Smaa"

Henrik Nedergaard Olsen

side 66

 

Min barndom i tyverne på Dæmningen i Vejle

Ruth Isager

side 72

 

Hvad en vejviser kan fortælle - et billede af Vejle omkring 1900

Steen Wulff Andersen

side 80

 

Uønsket i Vejle 1871

Aase Thomsen

side 90

 

Th. Wittrup Uldvare- og Tæppefabrik på Grejsdalsvej

Ib Jørgensen

side 100

 

Årets begivenheder i Vejle og omegn

Vigand Rasmussen

side 111

 

Litteratur om Vejle og omegn udgivet i 2004/2005

Jørgen Gram Christensen

side 118

 

Register for Vejlebogen 2005

side 119