Byhistorisk Selskab for Vejle


Vejlebogen 2015

Byhistorisk Forlag. Vejle 2015.

 

Pris 95 kr.

Vejlebogen kan købes på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere.

---------------------------------------------

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

 

EN FORÅRSAFTEN I VEJLE GOLF CLUB

Forårets arrangementer sluttede på en smuk majaften, da medlemmerne besøgte Vejle Golf Club på Ibækvej.

Tidligere formand i klubben, Jan Skanderup, tog imod og fortalte golfhistorie med personlige anekdoter fra et langt golfliv. Klubbens oprindelse på stedet begyndte i den gamle Fællessletgård, der desværre brændte kort efter medlemmerne havde sat klubhuset i stand. Men golfklubben fortsatte og et nyt moderne klubhus opførtes med politisk velvilje af byrådet. Banen blev siden udvidet fra de oprindelige 9 huller til 18 huller, og klubbens medlemsskare er øget gennem årene og har i dag flere medlemmer, både yngre og ældre, end nogensinde. 

Kaffe og kage blev nydt i klubhuset med fin udsigt mod golfbanen. Da spørgelysten var udtømt om dette og hint vedrørende golf og klubben fortsatte turen til træningsrangen, hvor de mange uprøvede ud i golfsving fik mulighed for at svinge en golfkølle under kyndig vejledning af Skanderup og én af klubbens instruktører. Der blev gået til opgaven med stor energi og intensitet, og flere gav undervejs udtryk for, at det kunne være sjovt at prøve igen. Aftenen sluttede med et besøg på golfbanens Hul 3 med smuk udsigt over det kuperede terræn gennem skoven.

----------------------------------------------------------------------------

ARRANGEMENTSKALENDER EFTERÅR 2016

er sendt ud til medlemmerne med spændende nye arrangementer - blandt andet besøg i Vejle Boldklub og på Vejle Sygehus foruden de faste tiltag med præsentation af Vejlebogen og Jul på Arkivet.

Tidspunkterne kan ses her

-----------------------------------------------------------------------------

Jan Skanderup fortæller golfhistorie 

På træningsrangen 

Flere fotos fra arrangementet kan ses her

----------------------------------------