Byhistorisk Selskab for Vejle


Vejlebogen 2015

Byhistorisk Forlag. Vejle 2015.

 

Pris 95 kr.

Vejlebogen kan købes på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere.

---------------------------------------------

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

 

VEJLE RÅDHUS - FØR OG NU

Rigtig mange af foreningens medlemmer mødtes på Vejle Stadsarkiv ​tirsdag aften, hvor en gruppe slog følge med Marianne Andreassen til Vejle Rådhus. Hun viste rundt i den nyrenoverede bygning og fortalte både oplysende og muntre historier om de sidste årtiers gøren og laden indenfor murene på det gamle rådhus.

I stadsarkivets foredragssal hørte resten af de fremmødte om rådhusets historie af Vibeke Østergaard. De fik fortalt historien om byens tidligere rådhuse og fik vist fotos af begivenheder i og omkring rådhuset gennem de sidste godt og vel 125 år. Efter kaffen byttede grupperne om, så alle fik mulighed for at få det hele med.

----------------------------------------------------------------------------

Foreningens næste arrangement

EN FORÅRSAFTEN I VEJLE GOLFKLUB

Vejles måske ivrigste golfer – Jan Skanderup – inviterer inden for til en hyggelig og sjov aften om golfklubbens historie. Vi føres kyndigt gennem klubbens historie: om de første initiativer til oprettelsen af en golfklub, det politiske spil der gik forud for etableringen, historier fra indvielsen, om banens udvidelser over flere årtier og meget, meget mere.

Tag fornuftige sko på: der bliver mulighed for at komme ud og svinge en golfkølle under dygtig vejledning af en instruktør.

 

Tilmelding mellem 16. og 20. maj (max 60 deltagere)

- kan ske her eller kontakt sekretariatet på Vejle Stadsakiv 

----------------------------------------------------------------------------

FOTOUDSTILLING "VISUELLE ÅNDEHULLER"

på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle

Udstillingen viser fotografier taget til bogen VEJLE FJORD - historie, natur, mennesker, kultur, udgivet på Byhistorisk Forlag. Udstillingen kan ses i arkivets læsesals åbningstider.

Fotograferne Mette Mørk og Mads Hansen har i løbet af halvandet år arbejdet sig rundt i området for at se fjorden på en anden måde. De har ledt efter det, man ikke ser ved første øjekast - eller har forsøgt at se det på nye måder. På udstillingen ses nutidige stemninger og steder, hvor langt de fleste fotos er overskydende billedmateriale til bogen, som ikke tidligere har været vist.

-----------------------------------------------------------------------------

Rundvisning på Vejle Rådhus

Flere fotos fra arrangementet kan ses her

----------------------------------------

ARRANGEMENTSKALENDEREN FORÅR 2016

KAN SES her

----------------------------------------