Byhistorisk Selskab for Vejle


Ole-Peter Jørgensen fortalte om sit liv som instrumentmager og klaverstemmer i Vejle gennem 50 år ved selskabets arrangement den 13. marts 2018

Byhistorisk Forlag, Vejle

Kom så Jø! En Vejledreng fortæller.

Jørgen Hansen. 2018

Pris kr. 135

Medlemspris 110 kr.

Næste arrangement

EVALD TANG KRISTENSEN 

i foredragssalen på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17

tirsdag den 10. april kl. 19.00

Lokalhistorikeren Vigand Rasmussen fortæller om en af Vejles mest verdenskendte borgere, folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Hans virke med indsamling af folkeminder og folkesang i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var unik og anerkendt af forskere verden over, så denne aften vil vi komme nærmere ind på manden i Mindebo og på de mennesker, der kom i hjemmet i Mølholm.

Husk tilmelding 2.-6. april - kan ske her

----------------------------------------------------------------------------

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

----------------------------------------------------------------------------------

 

I erindringsbogen ”Kom så Jø!” fortæller Jørgen Hansen om sin opvækst i Vejle i perioden 1951-1971. Det er en fortælling om begivenheder, forretninger og virksomheder, men først og fremmest mennesker i Vejles østby.

Fortællingen er især koncentreret om Skovgade-kvarteret og området i Vejles østby med boligforeningen Østerbo som det centrale udgangspunkt for en lang række historier om børn og voksne set i øjenhøjde med en dreng og ung mand.

Bogen indeholder mange små historier, der tilsammen giver et detaljeret billede af, hvordan det var at vokse op i et socialt boligbyggeri i Vejles østby. Dermed får denne del af byen sin plads i Vejles historie i en periode, hvor der skete mange forandringer.

-----------------------------------------

 

Byhistorisk Forlag, Vejle

Oskars Pletskud - Vejle set gennem pressefotograf Oskar Jensens objektiv

Vibeke Østergaard. 2017.

Pris 165 kr.

Medlemspris 125 kr.

 

Vejlebogen 2017

Pris 95 kr.

Bøgerne kan købes på Vejle Stadsarkiv

-----------------------------------------