Byhistorisk Selskab for Vejle


Udsalgspris 248 kr. - medlemspris 198 kr.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Arkitekturguide Vejle - Ny arkitektur 1996-2016

Henrik Stjernholm. 2017.

Pris 248 kr.

Medlemspris 198 kr. 

Ny arki­tekturguide med de 100 bedste eksempler på nyere bygninger, byrum og parker i Vejle Kom­mune. Arkitekturguiden består af tre dele: en bog, en app og en hjemmeside.

Bogen viser 60 projekter med flotte fotos og en kort fortælling, at Vejle har rigtig meget spændende arkitektur at byde på. Samtidig åbnes en ny arkitektur-app, der er helt unik i Danmark. Her er alle 100 projekter med. Den er gratis og let at bruge, og med den er det let selv at finde rundt og få en masse informa­tion samtidig.

-------------------------------------

Udsalgspris 250 kr. - medlemspris 225 kr.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande

Tore Teglbjærg. 2016.

Pris 250 kr.

Medlemspris 225 kr. 

-------------------------------------

FLOTTE BILLEDER FRA ARRANGEMENTET PÅ DANDY

----------------------------------------------------------------------------------

NÆSTE ARRANGEMENT

Fra syg til medborger

 – besøg på Kellers Minde og De Kellerske Anstalter

onsdag den 27. september kl. 18.00

Kellers Minde, H.O. Wildenskovsvej 10, Brejning

Siden 1899 har Brejning været kendt både for sin smukke natur og for De Kellerske Anstalter – en af Europas største forsorgsinstitutioner for ”åndssvage”, som udviklingshæmmede blev kaldt. Gennem tiden har cirka 13.000 mennesker været anbragt i kortere eller længere tid på De Kellerske Anstalter.

Aftenen byder på et spændende foredrag og rundvisning i området, hvor vi ser og hører mere om dette stykke særprægede og tankevækkende forsorgshistorie.

Tilmelding 18. – 22. september

Tilmelding kan ske her

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Vejlebogen 2016

Byhistorisk Forlag, Vejle

Vejlebogen 2016

Pris kr. 95

Kan købes på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere.

--------------------------------------

 

Byhistorisk Forlag, Vejle

Anders Sørensen Vedel og hans tid

Kjeld Bjerrum Jensen. 2016.

Pris 150 kr.

Medlemspris 120 kr.

--------------------------------------