Byhistorisk Selskab for Vejle


Udsalgspris 250 kr. - medlemspris 225 kr.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande

Tore Teglbjærg. 2016.

Pris 250 kr.

Medlemspris 225 kr. 

Den 11. november 2016 udkommer forfatter og cand. mag. Tore Teglbjærgs rigt illustrerede nye bog på 339 sider. Bogen skildrer alle aspekter af fiskeriets historie såsom: erhvervsfiskeriet i søerne, åerne og fjorden; dambrugenes historie; muslingefiskeriets historie; lyst-, sports- og amatørfiskeriets historie; udvalgte fiskerslægters historie; fangster af hajer, blæksprutter, hvaler og andre fremmede havdyr.

Bogen udgives af Byhistorisk Forlag, og Byhistorisk Selskab for Vejle vil i den forbindelse gerne invitere alle medlemmer til bogpræsentation med et glas vin og lidt snacks på Vejle Stadsarkiv: 

Fredag den 11. november 2016 kl. 14.00 (tilmelding ikke nødvendig)

-------------------------------------

Udsalgspris 190 kr. - medlemspris 160 kr.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Klassisk musik - levende udført i Vejle

Arne Skyggebjerg. 2016.

Pris 190 kr.

Medlemspris 160 kr. 

Det er 50 års siden, Vejles amatørmusikere gik sammen om at oprette en foreningmed det formål at give mulighed for at spille klassisk musik sammen – og spille de kendte værker for vejlenserne.

Det blev en succes, og efterhånden er Vejle Symfoniorkestrets to årlige koncerter vokset til en Vejle-begivenhed, som mange af byens borgere holder af. I bogen fortæller Arne Skyggebjerg hele historien, og han skulle vide det, for han har faktisk været med hele vejen. Så her kan man læse hele historien om øveaftnerne, koncerterne, musikerne, dirigenterne og meget mere.

-------------------------------------

Næste arrangement

VEJLES KIRKELIV GENNEM 800 ÅR

mandag den 3. april kl. 19 på Vejle Stadsarkiv

Tidligere sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke, Birgitte Arffmann fortæller om kirkerne i Vejle gennem 800 år. Vi begynder i middelalderen, hvor Sct. Nicolai Kirke opføres, senere kommer Sortebrødrenes kloster til, og med reformationen sker der store forandringer i byens kirkelige liv. Fra midten af 1800-tallet kommer der med industrialiseringen en voldsom befolkningstilvækst. I denne periode er det forholdet mellem grundtvigianere, missionsfolk, frikirkefolk og afholdsfolk der præger byens kirkelige liv. Til sidst runder vi af med at se på det kirkelige liv i det moderne Vejle med forholdet til de nydanske kristne, babysalmesang, spaghettigudstjenester, gospelkor og genbrugsbutikker. 

 

Tilmelding her 27. marts  - 31. marts

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Poul Ulrich Jensen fortæller om tilblivelsen af bogen Under solgudens glødende scepter. Lægeberetninger fra 1800-tallets Dansk Vestindien.

--------------------------------------

 

Vejlebogen 2016

Byhistorisk Forlag, Vejle

Vejlebogen 2016

Pris kr. 95

Kan købes på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere.

--------------------------------------

 

Byhistorisk Forlag, Vejle

Anders Sørensen Vedel og hans tid

Kjeld Bjerrum Jensen. 2016.

Pris 150 kr.

Medlemspris 120 kr.

Kjeld Bjerrum Jensen har skrevet bogen om en af de store danske renæssanceskikkelser, Anders Sørensen Vedel, der blev født i Vejle i 1542 og døde i Ribe 1616. Vedel betragtes som Danmarks første historiker, og derudover var han oversætter, folkemindesamler og slotspræst for Frederik II. Vedel var i mange år stjernen i dansk åndsliv, men i 1594 faldt han i unåde, og bogen redegør ikke blot for hans liv og produktion, den giver også en række bud på, hvorfor han faldt i unåde, og derigennem giver den en beskrivelse af konflikterne i hans samtid.

--------------------------------------