Byhistorisk Selskab for Vejle


Udsalgspris 250 kr. - medlemspris 225 kr.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande

Tore Teglbjærg. 2016.

Pris 250 kr.

Medlemspris 225 kr. 

Den 11. november 2016 udkommer forfatter og cand. mag. Tore Teglbjærgs rigt illustrerede nye bog på 339 sider. Bogen skildrer alle aspekter af fiskeriets historie såsom: erhvervsfiskeriet i søerne, åerne og fjorden; dambrugenes historie; muslingefiskeriets historie; lyst-, sports- og amatørfiskeriets historie; udvalgte fiskerslægters historie; fangster af hajer, blæksprutter, hvaler og andre fremmede havdyr.

Bogen udgives af Byhistorisk Forlag, og Byhistorisk Selskab for Vejle vil i den forbindelse gerne invitere alle medlemmer til bogpræsentation med et glas vin og lidt snacks på Vejle Stadsarkiv: 

Fredag den 11. november 2016 kl. 14.00 (tilmelding ikke nødvendig)

-------------------------------------

Udsalgspris 190 kr. - medlemspris 160 kr.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Klassisk musik - levende udført i Vejle

Arne Skyggebjerg. 2016.

Pris 190 kr.

Medlemspris 160 kr. 

Det er 50 års siden, Vejles amatørmusikere gik sammen om at oprette en foreningmed det formål at give mulighed for at spille klassisk musik sammen – og spille de kendte værker for vejlenserne.

Det blev en succes, og efterhånden er Vejle Symfoniorkestrets to årlige koncerter vokset til en Vejle-begivenhed, som mange af byens borgere holder af. I bogen fortæller Arne Skyggebjerg hele historien, og han skulle vide det, for han har faktisk været med hele vejen. Så her kan man læse hele historien om øveaftnerne, koncerterne, musikerne, dirigenterne og meget mere.

-------------------------------------

JUL PÅ ARKIVET

Onsdag den 7. december kl. 19.00 på Vejle Stadsarkiv

I år mødes vi igen til julehygge på Vejle Stadsarkiv. Traditionen tro vil der være lidt godt til ganen, musikalsk underholdning og juleklip til pyntning af arkivets juletræ. Et lille fagligt indlæg bliver der også plads til.

Tilmelding mellem 28. november og 2. december

----------------------------------------------------------------------------------------

PRÆSENTATION AF VEJLEBOGEN 2016

Mere end 150 medlemmer havde valgt at komme til præsentationen af Vejlebogen på Vejle Bibliotek den 18. november. Som det ses blev bogen straks taget i øjesyn efter udleveringen. Sædvanen tro præsenterede borgmester Arne Sigtenbjerggaard Vejlebogen, hvor han udtrykte stor tilfredshed med artiklerne og indrømmede, at han flere gange fik associationer til sin egen barndom og ungdom ved at læse og se billederne i Vejlebogen.

Anders Grosen, tidligere lektor ved Rosborg Gymnasium, fortalte inspirerende ved hjælp af kort og billeder om området ved Rosborg og Haveselskabet Tenen, som han har skrevet en spændende artikel om i den nye udgave af Vejlebogen. De mange tilskuere lyttede tryllebundet til den spændende historie om området i Vejle Enge, der indtil for 50-60 år siden stort set lå ubebyggget hen.

Til slut blev der uddelt gaver til forfattere, fotografer og sponsorer.

Flere billeder fra præsentationen kan ses i hjemmesidens galleri - benyt link her

 

-----------------------------------------------------------------------------

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

-----------------------------------------------------------------------------

 

BETALING AF KONTINGENT FOR 2017

Vi overgår til en ny opkrævningsform i starten af 2017, hvorfor du ikke vil modtage et indbetalingskort, og af den grund heller ikke kan indbetale kontingentet i dag.

Der vil være en indkøringsfase i starten, men vi håber at kunne gøre overgangen så smertefrit som muligt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Byhistorisk Selskab for Vejle

----------------------------------------

Vejlebogen 2016

Byhistorisk Forlag, Vejle

Vejlebogen 2016

Pris kr. 95

Kan købes på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere.

Medlemmer kan hente deres gratis eksemplar på Vejle Stadsarkiv frem til den 16. december.

--------------------------------------

 

Byhistorisk Forlag, Vejle

Anders Sørensen Vedel og hans tid

Kjeld Bjerrum Jensen. 2016.

Pris 150 kr.

Medlemspris 120 kr.

Kjeld Bjerrum Jensen har skrevet bogen om en af de store danske renæssanceskikkelser, Anders Sørensen Vedel, der blev født i Vejle i 1542 og døde i Ribe 1616. Vedel betragtes som Danmarks første historiker, og derudover var han oversætter, folkemindesamler og slotspræst for Frederik II. Vedel var i mange år stjernen i dansk åndsliv, men i 1594 faldt han i unåde, og bogen redegør ikke blot for hans liv og produktion, den giver også en række bud på, hvorfor han faldt i unåde, og derigennem giver den en beskrivelse af konflikterne i hans samtid.

--------------------------------------