Byhistorisk Selskab for Vejle


Byhistorisk Forlag, Vejle

Oskars Pletskud - Vejle set gennem pressefotograf Oskar Jensens objektiv

Vibeke Østergaard. 2017.

Pris 165 kr.

Medlemspris 125 kr.

Sælges på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere 

Utallige vejlensere har gennem de senere år berettet om mødet med pressefotograf Oskar Jensen, når han gik rundt i byens gader eller bevægede sig rundt i oplandet. Altid med sit kamera i nærheden – klar til næste skud.

Bogen er på 144 sider og består af 65 af Oskar Jensens bedste fotografier i høj kvalitet. Motiverne er lokalhistoriske steder og portrætter af kendte og mindre kendte vejlensere. Sammen med billederne bringes en kort beskrivelse af lokaliteten, personerne – heraf flere med Oskar Jensens egne kommentarer.

Indledende vil bogen indeholde en artikel om Oskar Jensens liv som fotograf og privatperson. Bogen er tilrettelagt og redigeret af billedarkivar Vibeke Østergaard, der gennem flere år har beskæftiget sig bl.a. med Oskar Jensens fotografier, der opbevares på Vejle Stadsarkiv.

Udsalgspris 248 kr. - medlemspris 198 kr.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Arkitekturguide Vejle - Ny arkitektur 1996-2016

Henrik Stjernholm. 2017.

Pris 248 kr.

Medlemspris 198 kr. 

Ny arki­tekturguide med de 100 bedste eksempler på nyere bygninger, byrum og parker i Vejle Kom­mune. Arkitekturguiden består af tre dele: en bog, en app og en hjemmeside.

Bogen viser 60 projekter med flotte fotos og en kort fortælling, at Vejle har rigtig meget spændende arkitektur at byde på. Samtidig åbnes en ny arkitektur-app, der er helt unik i Danmark. Her er alle 100 projekter med. Den er gratis og let at bruge, og med den er det let selv at finde rundt og få en masse informa­tion samtidig.

Bogen kan købes hos byens boghandlere og på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17

-----------------------------------------

 

JULEHYGGE PÅ ARKIVET

Onsdag den 6. december kl. 19.00 på Vejle Stadsarkiv

”Hjerter klippet med en saks, af den fingernemme slags, kræmmerhus med krøllet hank, som så let får en skavank….” Vær med til vores traditionsrige og hyggelige julehygge på stadsarkivet. Byhistorisk Selskab trakterer med gløgg og æbleskiver, og der vil som sædvanligt være underholdning og konkurrencer for at skabe den rette julestemning.

Tilmelding nødvendig! Kan ske her den 27. november  – 1. december.

----------------------------------------------------------------------------------

 

PRÆSENTATION AF VEJLEBOGEN

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen talte foran 160 vejlensere ved præsentationen på Vejle Biblliotek fredag den 17. november. Formand Søren Brunbech omtalte kort de nye artikler i årets udgave af Vejlebogen, inden historiker Tore Teglbjærg mere indgående berettede om sin artikel "Værnemagt og flygtninge i Vingsted". 

Selskabets medlemmer havde mulighed for at få udleveret et eksemplar af Vejlebogen. Det benyttede mange sig af, og bogen blev straks studeret. Alle kunne naturligvis også købe Vejlebogen og Byhistorisk Forlags aktuelle bøger.

Flere fotos fra præsentationen kan ses her

----------------------------------------------------------------------------------

 

BØGER PÅ TILBUD

Byhistorisk Forlag har sat priserne ned på flere af forlagets bøger fra tidligere årgange. Se udvalget her!

Bøgerne kan købes til den nedsatte pris på sekretariatet, Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17.

----------------------------------------------------------------------------------

 

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

----------------------------------------------------------------------------------

 

Vejlebogen 2017

Pris 95 kr.

Kan købes på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere.

Obs! Medlemmernes eksemplar skal afhentes på sekretariatet, Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, inden den 10. januar 2018.

Byhistorisk Forlag, Vejle

Vejle Ådal – historie, natur, mennesker, kultur 

Nina Damsgaard, Anders Grosen, Steen Hedrup, Gert Hougaard Rasmussen, Poul Ulrich Jensen, Poul Porskær Poulsen, Vigand Rasmussen, Tore Teglbjærg. 2017.

Pris 350 kr.

Medlemspris 275 kr.

I 2015 udgav Byhistorisk Forlag ”Vejle Fjord”, som straks blev en stor salgssucces og nu er fuldstændig udsolgt. Nu kommer fortsættelsen!

Vejle Fjord og Vejle Ådal hænger jo uløseligt sammen, og det var derfor naturligt også at beskrive den vestlige del af den store revne i jorden, som de til sammen udgør. I bogen tager vi turen fra Engelsholm Sø, ind i plantagerne, ud på den store hedeslette og ned i Randbøldal og Egtved Ådal. Videre forbi Tørskind, Ravning og Bindeballe, Bredsten, Vingsted, Skibet og Haraldskær og en hel del ind imellem. Turen slutter med den flotte indkørsel til Vejle med Knabberup Sø og Kongens Kær og med Vejles vestlige del. På turen fortæller forfattere og fotografer om geologi, natur, kulturhistorie, menneskelig virksomhed og meget andet.

Bogen er spækket med en masse flotte billeder, og hovedfotograferne er Britta Egebjerg, Anders Grosen, Gert Hougaard Rasmussen og Johs Rahbek. 

Bogen kan købes hos byens boghandlere og på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17

-----------------------------------------