Byhistorisk Selskab for Vejle


Byhistorisk Forlag, Vejle

Vejlebogen 2018

Pris 95 kr.

Bogen sælges på stadsarkivet og hos byens boghandlere.

-----------------------------------------

Genoptryk af bogen om Vejle Fjord

Vejle Fjord bogen kan købes hos Vejle Stadsarkiv, Søndergades Bog & Idé, Arnold Busck, Butikken i Spinderihallerne og på Økolariet.

Pris 350 kr.

-----------------------------------------

Generalforsamling

i Byhistorisk Selskab for Vejle

i foredragssalen på Vejle Bibliotek

onsdag den 20. februar 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Claus Feveile fortælle om Damhusskatten - det fantastiske markfund ved Ribe i efteråret 2018.

Alle er velkommen

---------------------------------------------------------------------------

Behandling af dine persondata på stadsarkivet

Vi gør opmærsom på, at Vejle Stadsarkiv på vegne af Byhistorisk Selskab vedligeholder en fortegnelse med navne, adresser, telefonnumre og mailadresser på selskabets medlemmer. Formålet med fortegnelsen er at kunne kommunikere med medlemmerne om arrangementer, kontingentopkrævning, aflysninger etc. på en hurtig og billig måde.

Ønsker du ikke at modtage meddelelser via mail, kan sekretariatet kontaktes på tlf. 76812000 eller stadsarkivet@vejle.dk, hvorefter mailadressen vil blive fjernet. Hvis vi ikke hører fra dig, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger med henblik på at at sende meddelelser til dig.

---------------------------------------------------------------------------

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

---------------------------------------------------------------------------

Byhistorisk Selskabs behandling af persondata

SE HER

---------------------------------------------------------------------------

Byhistorisk Forlag, Vejle

Musikhistoriske byvandringer i Vejle

Jørgen Gram Christensen, Flemming Hundevad Meng. 2018.

Pris 80 kr.

Medlemspris 65 kr.

Til salg på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere

-----------------------------------------

Bogen med pressefotograf Oskar Jensens flotte lokalhistoriske fotos fra 1950'erne og 1960'erne kan nu købes til tilbudspris på stadsarkivet og hos byens boghandlere.

-------------------------------------