Byhistorisk Selskab for Vejle


Byhistorisk Forlag, Vejle

Kom så Jø! En Vejledreng fortæller.

Jørgen Hansen. 2017

Pris kr. 135

Medlemspris 110 kr.

Bogen præsenteres ved et arrangement i Østerbo, Treschowsgade 2, fredag den 2. marts 2018, kl. 14. Alle er velkomne.

I erindringsbogen ”Kom så Jø!” fortæller Jørgen Hansen om sin opvækst i Vejle i perioden 1951-1971. Det er en fortælling om begivenheder, forretninger og virksomheder, men først og fremmest mennesker i Vejles østby.

Fortællingen er især koncentreret om Skovgade-kvarteret og området i Vejles østby med boligforeningen Østerbo som det centrale udgangspunkt for en lang række historier om børn og voksne set i øjenhøjde med en dreng og ung mand.

Bogen indeholder mange små historier, der tilsammen giver et detaljeret billede af, hvordan det var at vokse op i et socialt boligbyggeri i Vejles østby. Dermed får denne del af byen sin plads i Vejles historie i en periode, hvor der skete mange forandringer.

-----------------------------------------

 

GENERALFORSAMLING 

i foredragssalen på Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1

torsdag den 22. februar kl. 19.00

Byhistorisk Forening for Vejle afholder generalforsamling.

- Dagsorden ifølge vedtægterne.

- Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfosamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen er der foredrag ved lektor i historie ved Aalborg Universitet Poul Duedahl, der blandt andet vil fortælle ud fra sin seneste bog "Gudhjemtid". 

Alle er velkommen - tilmelding ikke nødvendig

--------------------------------------------------------------------------------

UDSTILLING PÅ VEJLE STADSARKIV MED

FOTOS FRA BOGEN VEJLE ÅDAL

Bogen er udsolgt - men i øjeblikket er det muligt at se flere af fotograf Britta Egebjerg smukke billeder fra bogen på Vejle Stadsarkiv. Fri adgang i stadsarkivets åbningstider

----------------------------------------------------------------------------------

BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og kulturelle emner. Det kan være besøg på steder og institutioner i Vejle og omegn, som man normalt ikke får adgang til, eller foredrag der tager udgangspunkt i byens og egnens historie.

Byhistorisk Selskab udgiver hvert år Vejlebogen der er gratis for medlemmer, og Selskabet har sit eget forlag der udgiver bøger om Vejle. 

Indmeldelsesblanket til foreningen findes her

----------------------------------------------------------------------------------

 

Steen Hedrup fortæller den spændende historie om geologi, flora og fauna i Vejle Ådal.

Se fotos fra arrangementerne i januar 2018 her

-----------------------------------------

Vejlebogen 2017

Pris 95 kr.

Kan købes på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere.

-----------------------------------------

Byhistorisk Forlag, Vejle

Oskars Pletskud - Vejle set gennem pressefotograf Oskar Jensens objektiv

Vibeke Østergaard. 2017.

Pris 165 kr.

Medlemspris 125 kr.

Sælges på Vejle Stadsarkiv og hos byens boghandlere