BYHISTORISK SELSKAB FOR VEJLE

Byhistorisk Selskab opstod i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt byhistorisk værk.  En arbejdsgruppe, der bl.a. talte bibliotekar Søren Brunbech, byarkivar Asbjørn Hellum og lokalhistorikeren Thorkild Worm, gik i gang med vedtægter og processen frem mod selskabets dannelse, der fandt sted den 20. september 1990. Foreningen skulle virke for lokalhistorien ved foredrag, bogudgivelser og virksomhedsbesøg, og sådan har det været lige siden 1990. En af udgivelserne blev den meget populære årbog, Vejlebogen, der begyndte at udkomme i 1991.

Foreningens første formand blev kommunaldirektør Oluf Jensen, der i 2001 blev afløst af fhv. skoledirektør Svend Chr. Nielsen. I 2013 afløstes Svend Chr. Nielsen af bibliotekar Søren Brunbech, der i 2019 overlod posten til pastor emeritus Birgitte Arffmann.

Fotos fra Vejlebogen 1991: Karneval i Vejle, udstilling på Galleri Meende & konkurrencen "Vejle Fisker"