Forfatterindex Vejlebogen 1991-2021

Ahrenst, Poul

                    Fra herregård til kursusejendom. 2007, s. 25-40

Alsted, Lone

                    P. Packness’ familiebegravelse. 2018, s. 83- 90

Ancher, Jens

                    Da Vejle fik et nyt dagblad. 2013, s. 53-65

                    Journalist på byens venstreavis. 2014, s. 5-22

                    Sidste klasse fra drengeskolen på Kirketorvet. 2018, s. 5-18

Andersen, Kurt

                    Kurts fortælling fra arbejdslivet. 2011, s. 21-28

Andersen, Ulrich S.

                    Valgsvindel i Vejle – og andre politiske trakasserier under forfatningskampen. 2005, s. 5-19

Appel Laursen, Anneken

                    Bruden i købt – gommen i lejet. 1998, s. 67-74

Arffmann, Birgitte

                    Grundtvigianere og missionsfolk i Vejle. 2003, s. 45-54

Arffmann, Birgitte og Christian Møller

                    Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

Arffmann, Leif

                    Gravminder i Vejle. 1996, s. 67-72

Arffmann, Leif og Birgitte

                    Uhrskovhus. 2018, s. 45-52

Arhøj, Adi

                    Barndomsminder – ejendommen Strandgade 7 og 9. 2001, s. 55-60

                    Ungdomsminder i Vejle – sidst i 60’erne. 2012, s. 25-32

Bech, Jørn Godrum

                    Biblioteket under besættelsen. 2011, s. 43-55

                    Den røde dame. (Tove Hørding). 2017, s. 5-18

                    ”En ny bibliotekstype” Bibliotekspionererne i Vejle. 1995, s. 15-22

                    Markedsføring. Med biblioteket på Ungskue i Vejle 1926. 2003, s. 4-15

Bender, Henning

                    Udvandringen fra Vejle 1868-1908. 2003, s. 32-44

Bergsøe, Morten

                    FDF fylder 100. 2007, s. 89-96

                    Hvis krigen kommer – til Vejle. 2012, s. 111-118

                    Lido garnisonen. 2018, s. 77-81

Bjerrum Jensen, Kjeld

                    Da barokken kom til Vejle. 2013, s. 90-96

                    Hvorfor har vi en statue af Anders Sørensen Vedel på Kirketorvet i Vejle? 2016, s. 65-70

Borg Johansen, Birthe

                    Tag Tiden i Agt! Af mine oplevelser som feriebarn på en østjysk håndværkerskole. 2004, s. 45-55

Brummer, Tage

                    To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole 1926-1932. 1994, s. 57-61

Brunbech, Peter

                    Vejles jubilæer i 1927 og 1977. 2002, s. 5-18

Brunbech, Søren

                    Billeder fra Vejle i 1864. 2001, s. 45-54

                    Børnespejl. Takt og tone for Vejles børn i 1500-tallet. 2004, s. 37-44

                    Fugle og fugleliv på Vejleegnen i 1800-tallet. 2011, s. 5-20

                    Gamle vejvisere fra Vejle. 2009, s. 33-44

                    Lokalhistorien i Vejle. 2015, s. 5-24

                    Vejle i 1864. 2013, s. 5-20

Brønfeld, Poul

                    Samarbejde eller modstand. 1994, s. 7-26

Bæk Nielsen, Kristina

                    Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

Christensen, Gerda

                    Den sidste auktion i Torvegade 17. 2018, s. 95-98

                    Det gamle hus i Trædballe. 2016, s. 27-30

                    Lægebesøg i Trædballe. 2017, s. 35-38

                    Vi boede på tørreloftet i Strandgade 3. 2010, s. 39-44

Christensen, Hans

                    Overlægemordene 26. marts 1945. 1995, s. 23-30

Christensen, Lars K.

                    Haveselskabet Kongens Kær. 2020, s. 17-24

                    Livet på Søndermarken dengang. 2018, s. 19-26

                    På tværs af generationer. Fra Ulsted i Vendsyssel til Nørremarken i Vejle. 2021, s. 81-90

Christensen, Mildred K.J.

                    Min barne- og ungdomsminder fra Vejle. (Fortalt til sønnen Lars K. Christensen). 2017, s. 19-24

Christiansen, Asger

                    Da jernbanen kom til Vejle. 1993, s. 33-43

Christiansen, Folmer

                    På sporet af Vejleborgen. 1995, s. 71-74

Christiansen, Georg

                    Et liv i Vejle. Erindringer 1910-1970’erne. 2007, s. 69-82

Conradsen, Karin

                    På vej mod sundhed – en status over sundheds- og sygdomstilstanden i Vejle fra midten af 1800-tallet. 2001, s. 31-44

Damkjer, Orla

                    Udvandringsagenter i Vejle i 1880’erne. 2009, s. 19-32

Damsgaard, Nina

                    Den unge vilde fra Vejle – multikunstneren Lars Ravn. 2009, s. 45-56

                    Gave til VejleMuseerne-Kunstmuseet. 2014, s. 101-102

                    Guldaldermalerne på Vejle-egnen. 1999, s. 39-49

                    Siegfred Neuhaus og Carl Forup – to Vejle-malere i front. 2005, s. 33-40

Demant, Erik

                    Om sagførere i Vejle. 1998, s. 27-32

Ejstrud, Jannie Uhre

                    Apoteker Eggers’ hovedjægerfad. 2019, s. 39-50

Engel, Ole

                    Lidt drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945 til 1958. 2012, s. 102-110

                    Lidt flere drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945-1958. 2014, s. 85-90

Federspiel Trautvetter, Frank

                    Slægten Baldewien og Vejle. 2000, s. 37-44

Fønss, Ruth

                    Enghavevej – min barndoms vej. 2002, s. 65-74

Gram Christensen, Jørgen

                    Ej blåt til lyst. Komponisten Paul Lekytié. 1998, s. 5-20

                    Fed tjald, mand! – flip, flop og flyvetue i halvfjerdsernes første år. 2015, s. 29-46

                    How jazz was born. 2001, s. 15-30

                    Se! – Jeg er Elvis. Da rok og rul kom til Vejle. 2012, s. 5-24

                    Søren Hansens bogsamling. 2020, s. 95-108

Gravesen, Else

                    Telefonister på Vejle Telefon-central 1943-1968. 1998, s. 39-46

Grosen, Anders

                    Engene vest for Vejle – kulturlandskabet i støbeskeen. 2004, s. 28-36

                    Haveselskabet Tenen – god mad og fritid i en svær tid. 2016, s. 17-26

                    Landskabet i Vejle før og nu. 2008, s. 14-26

                    Rosborg – borg og voldsted. 2006, s. 41-52

Gräs, Flemming

                    Da ungdomsoprøret fandt vej til Vejle Gymnasium. 2014, s. 33-42

Gräs, Ulrik

                    Den blinde digter, der ville se det hele for sig. 2020, s. 5-16

                    Den aften ved fjorden. 2011, s. 29-38

                    Digternes kvarterer. 2015, s.53-62

                    Drømmen om den forsvundne musik. 2001, s. 5-14

                    I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

                    Mine mange mødre, alle de andre og en nat på biblioteket. 2021, s. 5-18

Halling, Erik

                    Glimt fra et langt lægeliv i Vejle. 2017, s. 39-54

Hansen, Jørgen

                    Butikker i Østerbo. 2018, s. 65-76

                    Drengeliv i Østerbo. 2017, s. 55-62

Hansen, Lars Gregers

                    A.W. Johannessen – den lyriske chefredaktør. 2012, s. 119-126

                    Et stolt kapitel i Vejles maritime historie. 2011, s. 57-60

Hauge, Mads Valdemar Egsgaard

                    Vejles omegnskommuner under Treårskrigen 1848-50. 2012, s. 57-70

Heinemeier, Henrik

                    Englændere bag dansk pigtråd. 2012, s. 49-56

Hellum, Asbjørn

                    Vejles krudttårn. 1994, s. 49-56

Holst, Else

                    En jul i Vejle. Den 5-årige Peters oplevelser i december 1957. 1998, s. 33-38

Hvass, Lone

                    1800-tallets fastelavnsbåde og maskerader i Vejle. 1994, s. 69-76

Hviid, Gert

                    Af slægten Windings historie. 1992, s. 20-23

                    Hygebjerg-Hansen, Anders Jørgen

                    A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Häger, Lilli

                    Fiskergade var noget særligt. 1996, s. 33-38

Høyrup, Peter M. Chr.

                    Fra karetmager til moderne industrivirksomhed – Vejlensiske karosserifabrikker 1946-1967. 2005, s. 25-32

                    Toftegaarden – en selvejende boliginstitution midt i Vejle. 2007, s. 97-100

Ib, Freddy J.

                    Vestbyen var nu ik’ så ringe endda. 2003, s. 82-90

Ibæk Nielsen, Anni

                    En god arbejdsplads. 2018, s. 91-94

Isager, Ruth

                    Min barndom i tyverne på Dæmningen i Vejle. 2005, s. 72-79

Jensen, Ejgil

                    Vejle Sygekasse 1865-1973. 2000, s. 5-16

Jensen, Hans

                    De regnede ikke en tjenestedreng for ret meget. 1991, s. 10-17

                    På tur til Vejle med min far – omkring 1920. 1995, s. 67-70

Jensen, Harald

                    Et liv i Vejle. 1997, s. 25-34

Jensen, Oluf

                    10 år med Byhistorisk Selskab for Vejle. 2000, s. 83-86

Jensen, Poul Ulrich

                    Boghandler Julius August Jensen, ”Kunstnernes Mand i Vejle”. 2010, s. 45-56

                    En risikabel nyreoperation. Karetmager Poul Iver Jensen indskrev sig i medicinhistorien. 2003, s. 16-24

                    ”Formaar jeg øjeblikkelig at standse den heftigste Tandpine.” Om vejlensernes mulighed for tandbehandling i forrige århundrede. 1999, s. 31-38

                    Fra Veile Laane- og Discontokasse til Sydbank – 150 års bankhistorie. 2004, s. 13-27

                    Pionéren Jacob Hansen – Vejle Zoos skaber. 2008, s. 60-69

                    Repræsentant for en fremmed stat. 2013, s. 78-89

Juhler Hansen, John

                    At leve og overleve. Arbejder-erindringer fra Vejle-området 1900. 2004, s. 92-103

                    Teglværker i Grejsdalen. 1997, s. 35-48

                    Jysk Børneforsorg i Vejle – gennem et halvt århundrede. Buchholtzminde fra spædbørnshjem til socialpædagogisk opholdssted i dag. 1995, s. 5-22

Juhler Hansen, Sanne og John

                    Grejsdal Hammerværk 1867-1988. 1995, s. 45-56

                    Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværkervirksomhed. 1993, s. 50-57

Jørgensen, Ib

                    Th. Wittrup Uldvare- og Tæppefabrik på Grejsdalsvej. 2005, s. 100-110

Jørgensen, K.B.

                    Den lange rejse til Vejle. En tilflytter kommer til byen. 2011, s. 69-74

                    Kirkerne i Vejle by frem til den store kommunalreform 1970. 2016, s. 47-58

Kaldal Mikkelsen, Dorthe

                    Nyt om det ældste Vejle. 1992, s. 44-48

Kelstrup, Hans

                    Diplomatfrakke og snørklede bogstaver. 2013, s. 108-115

Kieffer-Olsen, Jakob

                    Anders Sørensen Vedel. 2002, s. 83-87

                    Vejle Sortebrødrekloster. 1993, s. 44-49

Kinze, Carl Chr.

                    Hvaler i Vejle Fjord. 2005, s. 57-65

Kjeldsen, Chr.

                    Nogle veje og gader. 1992, s. 11-19

                    Åer, broer og oversvømmelser. 1991, s. 4-9

Kjær, Jørgen

                    Svends Busser fik en vanskelig start med brændstofmangel i april 1940. 2011, s. 75-81

Klærke, Sara

                    70 år med Højbanen. 2003, s. 64-77

                    Byens vartegn. Vindmøllen på bakken i historisk kontekst. 2013, s. 43-52

                    Da jernhesten kom til Vejle. 1997, s. 67-80

                    Den store fortælling om uhyret i åen. 2001, s. 61-70

                    Dengang de fattige blev gemt af vejen. 2015, s. 67-70

                    Et kongebesøg, der gik over i byhistorien. [Den østjyske længdebane 1869] 1999, s. 51-58

                    Om hundred’ år er alting (ikke) glemt. 2005, s. 41-50

Knudsen, Niels Erik

                    Vejle – en stor boghandlerby. 2016, s. 79-86

Krintel, Mogens

                    Motortankskibet ”Laura”s forlis december 1931. 2006, s. 27-32

Kristensen, Arne L.

                    ”Det gamle Bageri” – Holms Mølles Bageri. 2017, s. 63-72

                    Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

                    Grejsdalens Trævarefabrik. 2016, s. 71-78

                    ”Mirakel-Hans”. Hans Sørensen og hans naboer. 2021, s. 45-52

Kristensen, Erling

                    Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

Kristensen, Kristian

                    Feltposten og Treårskrigen set fra Vejle Bakker. 1994, s. 62-68

Kruse, Vibeke

                    Albert Bertelsen fra Vejle. 2011, s. 61-68

                    Da de levende billeder kom til Vejle. 2020, s. 25-36

                    En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16

                    Eventyret om Inga’s Småkager. 2010, s. 81-86

                    Garveridirektøren og konsulen, der lagde navn til Billensteinsvej. 2021, s. 91-100

                    Inga og harmonikaen. 2013, s. 21-27

                    Kunst & Kulturhøjskolen er folkeoplysning i Grundtvigs ånd. 2015, s. 25-28

                    Rude skrev med hjertet. 2006, s. 53-56

Ladegaard, Mogens

                    Da freden kom til Hornstrup og Vejle 5. maj 1945. 2021, s. 101-110

                    Fiskerhuset ved Tirsbæk. 2019, s. 103-110

                    Ildsjælen P.J. Petersen. 2016, s. 95-104

Larsen, Jørgen Bo

                    Tulips spæde start. 1999, s. 59-66

Lauge Petersen, Hans

                    I anledning af maleren Albert Bertelsens 70 års fødselsdag. 1991, s. 18-22

Laursen, Jan og Anders Nedergaard Bæk Petersen

                    Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-22

Limskov, Knud

                    Af Vejle Politikorps’ virke gennem tiderne. 1993, s. 58-63

Lindholm, Klaus

                    Bakkens Pjerrot startede i løb. 2017, s. 79-82

Lungskov, Jes Rønnow

                    Vejle – fra middelalder til industri på 50 år. 2009, s. 87-96

Lykke, Lisbeth Aagaard

                    Gendarm i Dansk Vestindien 1909-1912. 2017, s. 25-34

Lykke, Lisbeth Aagaard og Kurt Nørgaard

                    Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Magaard, Hans Chr.

                    Min musikalske opvækst i Vejle. 2019, s. 79-88

Mahler, Bent:

                    A/S Vejle Dampbåde – sejladsen på Vejle Fjord. 1994, s. 27-34

                    Vejle-rederier. 2002, s. 37-54

Marcus, Irma

                    Barndom på Vardevej i Arbejdernes Andelsboligforening. 2011, s. 39-42

                    Frk. Grethe Glahn – en hyldest fra en gammel elev. 2014, s. 29-32

Meng, Flemming Hundevad

                    En høj, krøllet litterat fra Vejle – Ove Elmer Ancker. 2020, s. 47-54

                    Fra Vejle over Frederikssund til Stubbekøbing – med musikken i bagagen. 2018, s. 99-106

                    Orpheline Olsen – en vejlensisk/københavnsk musikpionér. 2013, s. 28-42

Meng Sørensen, Flemming

                    Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

Moeskær Pedersen, Gunnar

                    Falcks Redningskorps i Vejle. 1996, s. 45-54

Munch Sørensen, Erik

                    ”15 år uden en sygedag”. Svend Erik Munch Sørensen, 92 år, fortæller om sit arbejdsliv på Vejle Textilfabrik. 2012, s. 77-92

                    Anne Marie Iversen fortæller om sin afdøde mand, direktør Hans Jørgen Iversen, og deres trikotagefabrik [Strikson]. 2008, s. 5-13

Munk, Bente

                    Den store grindefangst. 1994, s. 43-48

                    Et liv med huder og skind. Om Vejle Saalelæderfabrik. 1996, s. 39-44

                    Møller, Christian og Birgitte Arffmann

                    Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

Nedergaard Bæk Petersen, Anders og Jan Laursen

                    Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-22

                    Dandy blev ikke i cykelsporten for bestandig.  2021, s. 19-26

                    Vejles landevejskonge – En fortælling om cykelrytteren Eluf Dalghaard, 2020 s. 55-68

Nedergaard Olsen, Henrik

                    ”Den Sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til hans Enke og de Smaa.” 2005, s. 66-71

                    Toldkammeret i Vejle – glimt af en bygning og dens historie. 2018, s. 27-38

Nicolaisen, Henning

                    Et lågkrus af sølv som bryllupsgave. 2016, s. 89-94

Nielsen, Gunnar Martin

                    Abelones Eng. 1995, s. 31-36

                    Da Vejle havde sin dirt-track bane. 1997, s. 7-12

                    Niels Th. – billeder og digte. 2008, s. 80-84

Nielsen, Inge-Dorte

                    Barndom og jul i Vejle Arrest i 1950’erne. 2013, s. 66-77

Nielsen, Mogens

                    Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Nordheim, Bent

                    Fra vadested til Vejle – inden for åerne. 1992, s. 49-57

Nyborg Pedersen, Ole

                    Den største oversvømmelseskatastrofe, der nogensinde har ramt Vejle. 1993, s. 4-13

Nygaard, Vagn

                    Vejlefjord Sanatorium forrest i kampen mod tuberkulosen. 2000, s. 25-36

Nørgaard, Kurt og Lisbeth Aagaard Lykke

                    Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Oldrup, Thomas

                    Min oldefar sejlede kejseren ud i Vejle Fjord. 2006, s. 5-10

                    Portræt af Vejles gasværksbestyrer ved århundredskiftet. 2004, s. 5-12

                    Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

Pieper, Morten

                    Træk af Vejle og omegns posthistorie frem til 1868. 2007, s. 59-68

Porskær Poulsen, Poul

                    1968 – det er 40 år siden! 2008, s. 70-79

                    Den spanske syge i Vejle 1918-1919. 1995, s. 7-14

                    Fra sandbakkerne til idrætsparken. Vejle Lawn Tennis Klubs første år. 2000, s. 53-60

                    Gustav Andersen og den sociale samvittighed. 1993, s. 14-23

                    Hjerte – Hånd – Hoved. [Vejlefjordskolen]. 2016, s. 87-88

                    Husk at Kundskab er Magt! Arbejderoplysning i Vejle. 2003, s. 55-63

                    Købmand Andersens fallit 1842. En købmandsgård i Nørregade. 1998, s. 21-26

                    Margarineslaget på Horsensvej. 1991, s. 23-32

                    Transport på Vejle Havn i 1890’erne. 2015, s. 85-90

                    Vejle Sommerteater. Et folkeligt forlystelsessted mellem 1893 og 1905. 2009, s. 77-86

Poulsen, Christian:

                    Andre tog magten og æren. [Martin Rossen] 2012, s. 33-48

                    Smid dem i havnen. [Sigurjón Ólofsson]. 2010, s. 5-24

Rahbek, Johs.

                    Mellem land og by. Tanker ved et skolejubilæum. [Kirstine Seligmanns Skole]. 2010, s. 87-90

Rasmussen, Ellen:

                    Beretning fra Sommerlandet Hvidbjerg 1942-2009. 2010, s. 71-80

                    Besættelsesårene set fra Strandgade. 2019, s. 97-102

                    Der var engang en gade. 2014, s. 77-84

                    Hos Rasmussens i Strandgade. 2006, s. 33-40

                    Jul i Vejle. 2008, s. 33-36

                    Sommerhus på Hvidbjerg. 2016, s. 31-36

                    Vejle Pølsevogne. 2012, s. 71-76

Rasmussen, Vagn

                    Barndom på Tirsbæk Mølle. 2006, s. 57-64

Rasmussen, Vigand

                    Det tyske projekt – en flig af Givebanens historie. 1994, s. 41-42

                    En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16

                    Faconfast og kunst på arbejdspladsen. Træk af Vejle Dampvæveris historie. 2014, s. 61-72

                    Munkebjerg og kunstnerne. 2010, s. 57-70

                    Så tyg dog hurtigere, knægt! 2015, s. 71-84

                    Vejle for hundrede år siden. Træk af livet i Vejle 1892. 1992, s. 24-32

                    Victor Jensen – en Vejlemaler. 2000, s. 61-64

Rau Hansen, Allan

                    Som jeg husker livet i Søndergade. 2001, s. 81-92

Ringholm, Lars

                    60 år i sygeplejens tjeneste. 2018, s. 53-64

                    Barn efter Besættelsen. 2020, s. 70-94

                    Et hus bygget på et fundament af tillid, tryghed og næstekærlighed. 2020, s. 37-46

                    Fra pionerånd til moderne tider. 2019, s. 65-78

                    Gulkrog – Barndomsgaden der forsvandt. 2021, s. 53-72

Rykind-Eriksen, Kirsten

                    L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961. 2008, s. 37-54

Sandbeck, Thorkild

                    ”Anna” af Vejle. Danmarks sidste 1700-tals fartøj. 2006, s. 65-72

                    Historien om pastor Hagemanns ærter. 2014, s. 73-76

                    Kirkeskibene og deres historie. 2015, s. 47-52

                    Munkebjerg gennem 125 år. 2004, s. 72-80

                    Oplevelsesstier i Vinding Skov og omegn. 2012, s. 93-101

                    Ulvehave Badehotel – og historien om en rovmorder, brandstifter og fosterfordriver. 2013, s. 97-10

                    Vejle Havn 175 år. Om Vejle Havns grundlæggelse og rettelse af en historisk fejl. 2002, s. 19-24

Schackner, Birgitte Kristine

                    A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Siegumfeldt, Erik Hoff

                    Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen 1943-1945. 2004, s. 56-71

Simonsen, Kärry

                    100 år med barnet i centrum. Bredballe Børnehjem/Skolehjemmet ved Vejle Fjord. 2000, s. 17-24

Skaaning, Erik

                    En fremmed kom til byen. 1996, s. 55-66

Skoven, Henrik

                    Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Somerton-Rayner, Valerie

                    Nyt liv i gamle ”Munkebjerg”. 1994, s. 35-40

Staursbøll Mogensen, Mette:

                    ”Det er ingen spøg at leve i Vejle”. Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess’ Jernstøberi? 2014, s. 51-60

Stenager, Egon:

                    ”Arne, hvem er det, som lister rundt uden for vinduerne?” Lidt om Arne

                    ”De betydeligste byer i Europa er Slelde, London og Paris”. 2015, s. 63-66

                    Jennum billeder – og den beskedne kunstmaler Henning Nielsen, 2020, s.69-76

                    Kildebæk – kraftfuld grafiker fra Brejning. 2019, s. 89-98

                    Lidt om besættelsestiden i et landsogn og i Vejle – oplevet fra Skibet Sogn. 2021, s. 73-80

                    ”Nåh, du har jo læst på det” – lidt om baggrunden for fed tjald, ungdomsoprør og digtere i Vejle. 2016, s. 37-46

                    Stormlund, Vester Hornstrup, gennem seks generationer. 2017, s. 73-78

Stidsen, Johannes Enggaard

                    Erindringer fra Vejle 1934-44. 1997, s. 49-58

Stolarczyk, Willy

                    Kan I huske? Jord-Luft-Ild-Vand. Kulturby ’96 i Vejle Amt. 2021, s. 27-44

Storgaard Andersen, Hans Jørgen

                    I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

Særmark Thomsen, Grete

                    Liv og glade dage. Barndoms- og ungdomserindringer fra Grejsdalens Planteskole. 1999, s. 67-82

Sørensen, Flemming

                    De røde bybusser – historien om Vejle Byomnibusser 1922-1974. 1996, s. 7-18

                    Komponisten Percy Grainger og hans arbejde i Vejle. 1999, s. 23-29

Musikdirektørernes indtogsmarch – eller musikdirektørernes epoke i Vejle. 1993, s. 24-32

Sørensen, Mette

                    Maren og Rudolfs livsværk. Elektromøllen i Grejsdalen. 1996, s. 19-32

Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

Tambo, Arne:

                    Feriekolonien på Endelave. 2007, s. 47-58

                    Krigens tid. (Klostergades Skole). 2000, s. 17-24

Tang Kristensen, Jens

                    Briggen Gylding – en Ostindienfarer fra Vejle. 2002, s. 25-36

Teglbjærg, Tore

                    Da de levende billeder kom til Vejle. 2020, s. 25-36

                    Forunderlige fisk i fjorden. 2013, s. 116-120

                    Værnemagt og flygtninge i Vingsted. 2017, s. 83-102

Thomsen, Aase

                    Da Hover Kommune blev skalperet. 2014, s. 91-100

                    ”Der var en gang en landsby…” Om Uhre By på landboreformernes tid. 1992, s. 33-43

                    Friedrich – den gamle Nissenborgs meget gebrækkelige søn. 1998, s. 55-66

                    Fæstebondens datter. 1995, s. 57-66

                    Han flyver! 2008, s. 91-101

                    Offersens Hotel eller Det begyndte med en bro. 2010, s. 25-38

                    Uønsket i Vejle 1871. 2005, s. 90-99

Varming, Kamma

                    ”Kan du gøre det igen?” – en mosaik om lærer C.P.A. Jensen. 2007, s. 15-24

                    Den anden Willy – en fjortenårigs erindringer fra befrielsesdagene i 1945. 2005, s. 20-24

                    En udvandrersaga – om Hakon Erling Aastrup (1904-1960) fra Vejle. 2009, s. 5-18

                    En ung dame kommer til byen. Erindringer om Metha Petersen 1935-1947. 1995, s. 37-44

                    Russerne i Vejle. 2014, s. 23-28

                    Vejle Skolescenes store dame – om Metha Petersen som skuespiller. 1997, s. 59-66

                    Vejlestudenter til genforeningsfester. 2020, s. 77-78

Wendel-Hansen, Jens Lei: ”Det sorte apotek” – et eksotisk indslag på Nørretorv. 2014, s. 43-50

Vermund Jensen, P.

                    Min ”skoledag” i Vejle. 2006, s. 73-82

Vestergaard, Anna Wowk

                    ”…At hævde os som Personligheder, og ikke blot som Kvinder.” Kvinder i politik, Vejle 1905-1950. 2007, s. 5-14

Vestergaard, Henning

                    En drengs oplevelser 1940-1950. 2018, s. 39-44

                    Erindringer om en arbejderfamilie og to store begivenheder i Vestbyen. 2019, s. 33-38

Wiborg, Brian

                    Fra arbejderbolig til moderne byhus. 2009, s. 57-76

With-Pedersen, Erik

                    Husvildeboliger på Søndermarken. 2003, s. 78-81

                    ”Kjøbenhavneri i provinsen” eller reminiscenser fra borgerskabets Vejle. 2001, s. 71-78

                    Nørregades brand 1786 – vi følger et par nye spor. 2007, s. 41-46

                    Telegrafen kommer til Vejle. 1999, s. 83-92

                    Vejle får offentlig badeanstalt. 2005, s. 51-56

Worm, Thorkild

                    Bomberne over Vejle. Et 50 års minde. 1992, s. 4-10

                    Vejles Vestby. 2004, s. 81-91

Worning, Ib

                    Worning & Petersen Vejle Sæbefabrik A/S. 2008, s. 27-32

Wulff Andersen, Steen:

                    Hvad en vejviser kan fortælle – et billede af Vejle omkring 1900. 2005, s. 80-89

                    Vejle Museum – 100 år og hvad så? 2002, s. 75-82

Østergaard, Asser

                    ”En for den lidende Menneskehed nødvendig og nyttig Anstalt.” Sygehuse og kirurgi i Vejle i 1800-tallet. 2008, s. 85-90