FORFATTERINDEKS, 1991 - 2020

 

Ahrenst, Poul

Fra herregård til kursusejendom. 2007, s. 25-40

 

Alsted, Lone

P. Packness’ familiebegravelse. 2018, s. 83- 90

 

Ancher, Jens

Da Vejle fik et nyt dagblad. 2013, s. 53-65

Journalist på byens venstreavis. 2014, s. 5-22

Sidste klasse fra drengeskolen på Kirketorvet. 2018, s. 5-18

 

Andersen, Kurt

Kurts fortælling fra arbejdslivet. 2011, s. 21-28

 

Andersen, Ulrich S.

Valgsvindel i Vejle – og andre politiske trakasserier under forfatningskampen. 2005, s. 5-19

 

Appel Laursen, Anneken

Bruden i købt – gommen i lejet. 1998, s. 67-74

 

Arffmann, Birgitte

Grundtvigianere og missionsfolk i Vejle. 2003, s. 45-54

 

Arffmann, Birgitte og Christian Møller

Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

 

Arffmann, Leif

Gravminder i Vejle. 1996, s. 67-72

 

Arffmann, Leif og Birgitte

Uhrskovhus. 2018, s. 45-52

 

Arhøj, Adi

Barndomsminder – ejendommen Strandgade 7 og 9. 2001, s. 55-60

Ungdomsminder i Vejle – sidst i 60’erne. 2012, s. 25-32

 

Bech, Jørn Godrum

Biblioteket under besættelsen. 2011, s. 43-55

Den røde dame. (Tove Hørding). 2017, s. 5-18

”En ny bibliotekstype” Bibliotekspionererne i Vejle. 1995, s. 15-22

Markedsføring. Med biblioteket på Ungskue i Vejle 1926. 2003, s. 4-15

 

Bender, Henning

Udvandringen fra Vejle 1868-1908. 2003, s. 32-44

 

Bergsøe, Morten

FDF fylder 100. 2007, s. 89-96

Hvis krigen kommer – til Vejle. 2012, s. 111-118

Lido garnisonen. 2018, s. 77-81

 

Bjerrum Jensen, Kjeld

Da barokken kom til Vejle. 2013, s. 90-96

Hvorfor har vi en statue af Anders Sørensen Vedel på Kirketorvet i Vejle? 2016, s. 65-70

 

Borg Johansen, Birthe

Tag Tiden i Agt! Af mine oplevelser som feriebarn på en østjysk håndværkerskole. 2004, s. 45-55

 

Brummer, Tage

To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole 1926-1932. 1994, s. 57-61

 

Brunbech, Peter

Vejles jubilæer i 1927 og 1977. 2002, s. 5-18

 

Brunbech, Søren

Billeder fra Vejle i 1864. 2001, s. 45-54

Børnespejl. Takt og tone for Vejles børn i 1500-tallet. 2004, s. 37-44

Fugle og fugleliv på Vejleegnen i 1800-tallet. 2011, s. 5-20

Gamle vejvisere fra Vejle. 2009, s. 33-44

Lokalhistorien i Vejle. 2015, s. 5-24

Vejle i 1864. 2013, s. 5-20

 

Brønfeld, Poul

Samarbejde eller modstand. 1994, s. 7-26

 

Bæk Nielsen, Kristina

Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

 

Christensen, Gerda

Den sidste auktion i Torvegade 17. 2018, s. 95-98

Det gamle hus i Trædballe. 2016, s. 27-30

Lægebesøg i Trædballe. 2017, s. 35-38

Vi boede på tørreloftet i Strandgade 3. 2010, s. 39-44

 

Christensen, Hans

Overlægemordene 26. marts 1945. 1995, s. 23-30

 

Christensen, Lars K.

Haveselskabet Kongens Kær. 2020, s. 17-24

Livet på Søndermarken dengang. 2018, s. 19-26

 

Christensen, Mildred K.J.

Min barne- og ungdomsminder fra Vejle. (Fortalt til sønnen Lars K. Christensen). 2017, s. 19-24

 

Christiansen, Asger

Da jernbanen kom til Vejle. 1993, s. 33-43

 

Christiansen, Folmer

På sporet af Vejleborgen. 1995, s. 71-74

 

Christiansen, Georg

Et liv i Vejle. Erindringer 1910-1970’erne. 2007, s. 69-82

 

Conradsen, Karin

På vej mod sundhed – en status over sundheds- og sygdomstilstanden i Vejle fra midten af 1800-tallet. 2001, s. 31-44

 

Damkjer, Orla

Udvandringsagenter i Vejle i 1880’erne. 2009, s. 19-32

 

Damsgaard, Nina

Den unge vilde fra Vejle – multikunstneren Lars Ravn. 2009, s. 45-56

Gave til VejleMuseerne-Kunstmuseet. 2014, s. 101-102

Guldaldermalerne på Vejle-egnen. 1999, s. 39-49

Siegfred Neuhaus og Carl Forup – to Vejle-malere i front. 2005, s. 33-40

 

Demant, Erik

Om sagførere i Vejle. 1998, s. 27-32

 

Ejstrud, Jannie Uhre

 Apoteker Eggers’ hovedjægerfad. 2019, s. 39-50

 

Engel, Ole

Lidt drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945 til 1958. 2012, s. 102-110

Lidt flere drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945-1958. 2014, s. 85-90

Federspiel Trautvetter, Frank

Slægten Baldewien og Vejle. 2000, s. 37-44

 

Fønss, Ruth

Enghavevej – min barndoms vej. 2002, s. 65-74

 

Gram Christensen, Jørgen

Ej blåt til lyst. Komponisten Paul Lekytié. 1998, s. 5-20

Fed tjald, mand! – flip, flop og flyvetue i halvfjerdsernes første år. 2015, s. 29-46

How jazz was born. 2001, s. 15-30

Se! – Jeg er Elvis. Da rok og rul kom til Vejle. 2012, s. 5-24

Søren Hansens bogsamling. 2020, s. 95-108

 

Gravesen, Else

Telefonister på Vejle Telefon-central 1943-1968. 1998, s. 39-46

 

Grosen, Anders

Engene vest for Vejle – kulturlandskabet i støbeskeen. 2004, s. 28-36

Haveselskabet Tenen – god mad og fritid i en svær tid. 2016, s. 17-26

Landskabet i Vejle før og nu. 2008, s. 14-26

Rosborg – borg og voldsted. 2006, s. 41-52

 

Gräs, FlemminG

Da ungdomsoprøret fandt vej til Vejle Gymnasium. 2014, s. 33-42

 

Gräs, Ulrik

Den blinde digter, der ville se det hele for sig. 2020, s. 5-16

Den aften ved fjorden. 2011, s. 29-38

Digternes kvarterer. 2015, s.53-62

Drømmen om den forsvundne musik. 2001, s. 5-14

I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

 

Halling, Erik

Glimt fra et langt lægeliv i Vejle. 2017, s. 39-54

 

Hansen, Jørgen

Butikker i Østerbo. 2018, s. 65-76

Drengeliv i Østerbo. 2017, s. 55-62

 

Hansen, Lars Gregers

A.W. Johannessen – den lyriske chefredaktør. 2012, s. 119-126

Et stolt kapitel i Vejles maritime historie. 2011, s. 57-60

 

Hauge, Mads Valdemar Egsgaard

Vejles omegnskommuner under Treårskrigen 1848-50. 2012, s. 57-70

 

Heinemeier, Henrik

Englændere bag dansk pigtråd. 2012, s. 49-56

 

Hellum, Asbjørn

Vejles krudttårn. 1994, s. 49-56

Holst, Else

En jul i Vejle. Den 5-årige Peters oplevelser i december 1957. 1998, s. 33-38

 

Hvass, Lone

1800-tallets fastelavnsbåde og maskerader i Vejle. 1994, s. 69-76

 

Hviid, Gert

Af slægten Windings historie. 1992, s. 20-23

Hygebjerg-Hansen, Anders Jørgen

A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Häger, Lilli

Fiskergade var noget særligt. 1996, s. 33-38

Høyrup, Peter M. Chr.

Fra karetmager til moderne industrivirksomhed – Vejlensiske karosserifabrikker 1946-1967. 2005, s. 25-32

Toftegaarden – en selvejende boliginstitution midt i Vejle. 2007, s. 97-100

 

Ib, Freddy J.

Vestbyen var nu ik’ så ringe endda. 2003, s. 82-90

 

Ibæk Nielsen, Anni

En god arbejdsplads. 2018, s. 91-94

 

Isager, Ruth

Min barndom i tyverne på Dæmningen i Vejle. 2005, s. 72-79

 

Jensen, Ejgil

Vejle Sygekasse 1865-1973. 2000, s. 5-16

 

Jensen, Hans

De regnede ikke en tjenestedreng for ret meget. 1991, s. 10-17

På tur til Vejle med min far – omkring 1920. 1995, s. 67-70

 

Jensen, Harald

Et liv i Vejle. 1997, s. 25-34

 

Jensen, Oluf

10 år med Byhistorisk Selskab for Vejle. 2000, s. 83-86

 

Jensen, Poul Ulrich

Boghandler Julius August Jensen, ”Kunstnernes Mand i Vejle”. 2010, s. 45-56

En risikabel nyreoperation. Karetmager Poul Iver Jensen indskrev sig i medicinhistorien. 2003, s. 16-24

”Formaar jeg øjeblikkelig at standse den heftigste Tandpine.” Om vejlensernes mulighed for tandbehandling i forrige århundrede. 1999, s. 31-38

Fra Veile Laane- og Discontokasse til Sydbank – 150 års bankhistorie. 2004, s. 13-27

Pionéren Jacob Hansen – Vejle Zoos skaber. 2008, s. 60-69

Repræsentant for en fremmed stat. 2013, s. 78-89

 

Juhler Hansen, John

At leve og overleve. Arbejder-erindringer fra Vejle-området 1900. 2004, s. 92-103

Teglværker i Grejsdalen. 1997, s. 35-48

Jysk Børneforsorg i Vejle – gennem et halvt århundrede. Buchholtzminde fra spædbørnshjem til socialpædagogisk opholdssted i dag. 1995, s. 5-22

 

Juhler Hansen, Sanne og John

Grejsdal Hammerværk 1867-1988. 1995, s. 45-56

Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværkervirksomhed. 1993, s. 50-57

 

Jørgensen, Ib

Th. Wittrup Uldvare- og Tæppefabrik på Grejsdalsvej. 2005, s. 100-110

 

Jørgensen, K.B.

Den lange rejse til Vejle. En tilflytter kommer til byen. 2011, s. 69-74

Kirkerne i Vejle by frem til den store kommunalreform 1970. 2016, s. 47-58

 

Kaldal Mikkelsen, Dorthe

Nyt om det ældste Vejle. 1992, s. 44-48

 

Kelstrup, Hans

Diplomatfrakke og snørklede bogstaver. 2013, s. 108-115

Kieffer-Olsen, Jakob

Anders Sørensen Vedel. 2002, s. 83-87

Vejle Sortebrødrekloster. 1993, s. 44-49

Kinze, Carl Chr.

Hvaler i Vejle Fjord. 2005, s. 57-65

Kjeldsen, Chr.

Nogle veje og gader. 1992, s. 11-19

Åer, broer og oversvømmelser. 1991, s. 4-9

 

Kjær, Jørgen

Svends Busser fik en vanskelig start med brændstofmangel i april 1940. 2011, s. 75-81

 

Klærke, Sara

70 år med Højbanen. 2003, s. 64-77

Byens vartegn. Vindmøllen på bakken i historisk kontekst. 2013, s. 43-52

Da jernhesten kom til Vejle. 1997, s. 67-80

Den store fortælling om uhyret i åen. 2001, s. 61-70

Dengang de fattige blev gemt af vejen. 2015, s. 67-70

Et kongebesøg, der gik over i byhistorien. [Den østjyske længdebane 1869] 1999, s. 51-58

Om hundred’ år er alting (ikke) glemt. 2005, s. 41-50

 

Knudsen, Niels Erik

Vejle – en stor boghandlerby. 2016, s. 79-86

 

Krintel, Mogens

Motortankskibet ”Laura”s forlis december 1931. 2006, s. 27-32

 

Kristensen, Arne L.

”Det gamle Bageri” – Holms Mølles Bageri. 2017, s. 63-72

Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

Grejsdalens Trævarefabrik. 2016, s. 71-78

 

Kristensen, Erling

Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

 

Kristensen, Kristian

Feltposten og Treårskrigen set fra Vejle Bakker. 1994, s. 62-68

 

Kruse, Vibeke

Albert Bertelsen fra Vejle. 2011, s. 61-68

Da de levende billeder kom til Vejle. 2020, s. 25-36

En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16                  

Eventyret om Inga’s Småkager. 2010, s. 81-86

Inga og harmonikaen. 2013, s. 21-27

Kunst & Kulturhøjskolen er folkeoplysning i Grundtvigs ånd. 2015, s. 25-28

Rude skrev med hjertet. 2006, s. 53-56

 

Ladegaard, Mogens

Fiskerhuset ved Tirsbæk. 2019, s. 103-110

Ildsjælen P.J. Petersen. 2016, s. 95-104

 

Larsen, Jørgen Bo

Tulips spæde start. 1999, s. 59-66

 

Lauge Petersen, Hans

I anledning af maleren Albert Bertelsens 70 års fødselsdag. 1991, s. 18-22

Laursen, Jan og Anders Nedergaard Bæk Petersen

Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-22

Limskov, Knud

Af Vejle Politikorps’ virke gennem tiderne. 1993, s. 58-63

 

Lindholm, Klaus

Bakkens Pjerrot startede i løb. 2017, s. 79-82

 

Lungskov, Jes Rønnow

Vejle – fra middelalder til industri på 50 år. 2009, s. 87-96

 

Lykke, Lisbeth Aagaard

Gendarm i Dansk Vestindien 1909-1912. 2017, s. 25-34

 

Lykke, Lisbeth Aagaard og Kurt Nørgaard

Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

 

Magaard, Hans Chr.

Min musikalske opvækst i Vejle. 2019, s. 79-88

 

Mahler, Bent:

A/S Vejle Dampbåde – sejladsen på Vejle Fjord. 1994, s. 27-34

Vejle-rederier. 2002, s. 37-54

 

Marcus, Irma

Barndom på Vardevej i Arbejdernes Andelsboligforening. 2011, s. 39-42

Frk. Grethe Glahn – en hyldest fra en gammel elev. 2014, s. 29-32

 

Meng, Flemming Hundevad

En høj, krøllet litterat fra Vejle – Ove Elmer Ancker. 2020, s. 47-54

Fra Vejle over Frederikssund til Stubbekøbing – med musikken i bagagen. 2018, s. 99-106

Orpheline Olsen – en vejlensisk/københavnsk musikpionér. 2013, s. 28-42

 

Meng Sørensen, Flemming

Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

 

Moeskær Pedersen, Gunnar

Falcks Redningskorps i Vejle. 1996, s. 45-54

 

Munch Sørensen, Erik

”15 år uden en sygedag”. Svend Erik Munch Sørensen, 92 år, fortæller om sit arbejdsliv på Vejle Textilfabrik. 2012, s. 77-92

Anne Marie Iversen fortæller om sin afdøde mand, direktør Hans Jørgen Iversen, og deres trikotagefabrik [Strikson]. 2008, s. 5-13

 

Munk, Bente

Den store grindefangst. 1994, s. 43-48

Et liv med huder og skind. Om Vejle Saalelæderfabrik. 1996, s. 39-44

 

Møller, Christian og Birgitte Arffmann

Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

 

Nedergaard Bæk Petersen, Anders og Jan Laursen

Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-2

Vejles landevejskonge – En fortælling om cykelrytteren Eluf Dalghaard, 2020 s. 55-68

 

Nedergaard Olsen, Henrik

”Den Sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til hans Enke og de Smaa.” 2005, s. 66-71

Toldkammeret i Vejle – glimt af en bygning og dens historie. 2018, s. 27-38

 

Nicolaisen, Henning

Et lågkrus af sølv som bryllupsgave. 2016, s. 89-94

 

Nielsen, Gunnar Martin

Abelones Eng. 1995, s. 31-36

Da Vejle havde sin dirt-track bane. 1997, s. 7-12

Niels Th. – billeder og digte. 2008, s. 80-84

 

Nielsen, Inge-Dorte

Barndom og jul i Vejle Arrest i 1950’erne. 2013, s. 66-77

 

Nielsen, Mogens

Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

 

Nordheim, Bent

Fra vadested til Vejle – inden for åerne. 1992, s. 49-57

 

Nyborg Pedersen, Ole

Den største oversvømmelseskatastrofe, der nogensinde har ramt Vejle. 1993, s. 4-13

 

Nygaard, Vagn

Vejlefjord Sanatorium forrest i kampen mod tuberkulosen. 2000, s. 25-36

 

Nørgaard, Kurt og Lisbeth Aagaard Lykke

Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

 

Oldrup, Thomas

 Min oldefar sejlede kejseren ud i Vejle Fjord. 2006, s. 5-10

 Portræt af Vejles gasværksbestyrer ved århundredskiftet. 2004, s. 5-12

Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

 

Pieper, Morten

Træk af Vejle og omegns posthistorie frem til 1868. 2007, s. 59-68

 

Porskær Poulsen, Poul

1968 – det er 40 år siden! 2008, s. 70-79

Den spanske syge i Vejle 1918-1919. 1995, s. 7-14

Fra sandbakkerne til idrætsparken. Vejle Lawn Tennis Klubs første år. 2000, s. 53-60

Gustav Andersen og den sociale samvittighed. 1993, s. 14-23

Hjerte – Hånd – Hoved. [Vejlefjordskolen]. 2016, s. 87-88

Husk at Kundskab er Magt! Arbejderoplysning i Vejle. 2003, s. 55-63

Købmand Andersens fallit 1842. En købmandsgård i Nørregade. 1998, s. 21-26

Margarineslaget på Horsensvej. 1991, s. 23-32

Transport på Vejle Havn i 1890’erne. 2015, s. 85-90

Vejle Sommerteater. Et folkeligt forlystelsessted mellem 1893 og 1905. 2009, s. 77-86

 

Poulsen, Christian:

Andre tog magten og æren. [Martin Rossen] 2012, s. 33-48

Smid dem i havnen. [Sigurjón Ólofsson]. 2010, s. 5-24

 

Rahbek, Johs.

Mellem land og by. Tanker ved et skolejubilæum. [Kirstine Seligmanns Skole]. 2010, s. 87-90

 

Rasmussen, Ellen:

Beretning fra Sommerlandet Hvidbjerg 1942-2009. 2010, s. 71-80

Besættelsesårene set fra Strandgade. 2019, s. 97-102

Der var engang en gade. 2014, s. 77-84

Hos Rasmussens i Strandgade. 2006, s. 33-40

Jul i Vejle. 2008, s. 33-36

Sommerhus på Hvidbjerg. 2016, s. 31-36

Vejle Pølsevogne. 2012, s. 71-76

 

Rasmussen, Vagn

Barndom på Tirsbæk Mølle. 2006, s. 57-64

 

Rasmussen, Vigand

Det tyske projekt – en flig af Givebanens historie. 1994, s. 41-42

En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16                  

Faconfast og kunst på arbejdspladsen.

Træk af Vejle Dampvæveris historie. 2014, s. 61-72

Munkebjerg og kunstnerne. 2010, s. 57-70

Så tyg dog hurtigere, knægt! 2015, s. 71-84

Vejle for hundrede år siden. Træk af livet i Vejle 1892. 1992, s. 24-32

Victor Jensen – en Vejlemaler. 2000, s. 61-64

 

Rau Hansen, Allan

Som jeg husker livet i Søndergade. 2001, s. 81-92

 

Ringholm, Lars

60 år i sygeplejens tjeneste. 2018, s. 53-64

Barn efter Besættelsen. 2020, s. 70-94

Et hus bygget på et fundament af tillid, tryghed og næstekærlighed. 2020, s. 37-46

Fra pionerånd til moderne tider. 2019, s. 65-78

 

Rykind-Eriksen, Kirsten

L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961. 2008, s. 37-54

 

Sandbeck, Thorkild

”Anna” af Vejle. Danmarks sidste 1700-tals fartøj. 2006, s. 65-72

Historien om pastor Hagemanns ærter. 2014, s. 73-76

Kirkeskibene og deres historie. 2015, s. 47-52

Munkebjerg gennem 125 år. 2004, s. 72-80

Oplevelsesstier i Vinding Skov og omegn. 2012, s. 93-101

Ulvehave Badehotel – og historien om en rovmorder, brandstifter og fosterfordriver. 2013, s. 97-10

Vejle Havn 175 år. Om Vejle Havns grundlæggelse og rettelse af en historisk fejl. 2002, s. 19-24

 

Schackner, Birgitte Kristine

A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

 

Siegumfeldt, Erik Hoff

Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen 1943-1945. 2004, s. 56-71

 

Simonsen, Kärry

100 år med barnet i centrum. Bredballe Børnehjem/Skolehjemmet ved Vejle Fjord. 2000, s. 17-24

 

Skaaning, Erik

En fremmed kom til byen. 1996, s. 55-66

 

Skoven, Henrik

Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

 

Somerton-Rayner, Valerie

Nyt liv i gamle ”Munkebjerg”. 1994, s. 35-40

 

Staursbøll Mogensen, Mette:

”Det er ingen spøg at leve i Vejle”. Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess’ Jernstøberi? 2014, s. 51-60

 

Stenager, Egon:

”Arne, hvem er det, som lister rundt uden for vinduerne?” Lidt om Arne

”De betydeligste byer i Europa er Slelde, London og Paris”. 2015, s. 63-66

Jennum billeder – og den beskedne kunstmaler Henning Nielsen, 2020, s.69-76

Kildebæk – kraftfuld grafiker fra Brejning. 2019, s. 89-98

”Nåh, du har jo læst på det” – lidt om baggrunden for fed tjald, ungdomsoprør og digtere i Vejle. 2016, s. 37-46

Stormlund, Vester Hornstrup, gennem seks generationer. 2017, s. 73-78

 

Stidsen, Johannes Enggaard

Erindringer fra Vejle 1934-44. 1997, s. 49-58

 

Storgaard Andersen, Hans Jørgen

I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

 

Særmark Thomsen, Grete

Liv og glade dage. Barndoms- og ungdomserindringer fra Grejsdalens Planteskole. 1999, s. 67-82

 

Sørensen, Flemming

De røde bybusser – historien om Vejle Byomnibusser 1922-1974. 1996, s. 7-18

Komponisten Percy Grainger og hans arbejde i Vejle. 1999, s. 23-29

Musikdirektørernes indtogsmarch – eller musikdirektørernes epoke i Vejle. 1993, s. 24-32

 

Sørensen, Mette

Maren og Rudolfs livsværk. Elektromøllen i Grejsdalen. 1996, s. 19-32

Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

 

Tambo, Arne:

Feriekolonien på Endelave. 2007, s. 47-58

Krigens tid. (Klostergades Skole). 2000, s. 17-24

 

Tang Kristensen, Jens

Briggen Gylding – en Ostindienfarer fra Vejle. 2002, s. 25-36

 

Teglbjærg, Tore

Da de levende billeder kom til Vejle. 2020, s. 25-36

Forunderlige fisk i fjorden. 2013, s. 116-120

Værnemagt og flygtninge i Vingsted. 2017, s. 83-102

 

Thomsen, Aase

Da Hover Kommune blev skalperet. 2014, s. 91-100

”Der var en gang en landsby…” Om Uhre By på landboreformernes tid. 1992, s. 33-43

Friedrich – den gamle Nissenborgs meget gebrækkelige søn. 1998, s. 55-66

Fæstebondens datter. 1995, s. 57-66

Han flyver! 2008, s. 91-101

Offersens Hotel eller Det begyndte med en bro. 2010, s. 25-38

Uønsket i Vejle 1871. 2005, s. 90-99

 

Varming, Kamma

”Kan du gøre det igen?” – en mosaik om lærer C.P.A. Jensen. 2007, s. 15-24

Den anden Willy – en fjortenårigs erindringer fra befrielsesdagene i 1945. 2005, s. 20-24

En udvandrersaga – om Hakon Erling Aastrup (1904-1960) fra Vejle. 2009, s. 5-18

En ung dame kommer til byen. Erindringer om Metha Petersen 1935-1947. 1995, s. 37-44

Russerne i Vejle. 2014, s. 23-28

Vejle Skolescenes store dame – om Metha Petersen som skuespiller. 1997, s. 59-66

Vejlestudenter til genforeningsfester. 2020, s. 77-78

Wendel-Hansen, Jens Lei: ”Det sorte apotek” – et eksotisk indslag på Nørretorv. 2014, s. 43-50

 

Vermund Jensen, P.

Min ”skoledag” i Vejle. 2006, s. 73-82

 

Vestergaard, Anna Wowk

”…At hævde os som Personligheder, og ikke blot som Kvinder.” Kvinder i politik, Vejle 1905-1950. 2007, s. 5-14

 

Vestergaard, Henning

En drengs oplevelser 1940-1950. 2018, s. 39-44

Erindringer om en arbejderfamilie og to store begivenheder i Vestbyen. 2019, s. 33-38

 

Wiborg, Brian

Fra arbejderbolig til moderne byhus. 2009, s. 57-76

 

With-Pedersen, Eri

Husvildeboliger på Søndermarken. 2003, s. 78-81

”Kjøbenhavneri i provinsen” eller reminiscenser fra borgerskabets Vejle. 2001, s. 71-78

Nørregades brand 1786 – vi følger et par nye spor. 2007, s. 41-46

Telegrafen kommer til Vejle. 1999, s. 83-92

Vejle får offentlig badeanstalt. 2005, s. 51-56

 

Worm, Thorkild

Bomberne over Vejle. Et 50 års minde. 1992, s. 4-10

Vejles Vestby. 2004, s. 81-91

 

Worning, Ib

Worning & Petersen Vejle Sæbefabrik A/S. 2008, s. 27-32

 

Wulff Andersen, Steen:

Hvad en vejviser kan fortælle – et billede af Vejle omkring 1900. 2005, s. 80-89

Vejle Museum – 100 år og hvad så? 2002, s. 75-82

 

Østergaard, Asser

”En for den lidende Menneskehed nødvendig og nyttig Anstalt.” Sygehuse og kirurgi i Vejle i 1800-tallet. 2008