Forfatterindex Vejlebogen 1991-2023

 

Ahrenst, Poul

                       Fra herregård til kursusejendom. 2007, s. 25-40

Alsted, Lone

                       P. Packness’ familiebegravelse. 2018, s. 83- 90

Ancher, Jens

                       Da Vejle fik et nyt dagblad. 2013, s. 53-65

                       Journalist på byens venstreavis. 2014, s. 5-22

                       Sidste klasse fra drengeskolen på Kirketorvet. 2018, s. 5-18

Andersen, Kurt

                       Kurts fortælling fra arbejdslivet. 2011, s. 21-28

Andersen, Ulrich S.

Valgsvindel i Vejle – og andre politiske trakasserier under forfatningskampen. 2005, s. 5-19

Appel Laursen, Anneken

                       Bruden i købt – gommen i lejet. 1998, s. 67-74

Arffmann, Birgitte

                       Grundtvigianere og missionsfolk i Vejle. 2003, s. 45-54

Arffmann, Birgitte og Christian Møller

                      Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

Arffmann, Leif

                       Gravminder i Vejle. 1996, s. 67-72

                       Omkring en købmandsgård i Nørregade. 2023, s. 81-90

Arffmann, Leif og Birgitte

                       Uhrskovhus. 2018, s. 45-52

Arhøj, Adi

                       Barndomsminder – ejendommen Strandgade 7 og 9. 2001, s. 55-60

En lille nostalgisk vandring på og i området omkring Vejle Gl. Kirkegård. 2023, s. 61-66

                       Ungdomsminder i Vejle – sidst i 60’erne. 2012, s. 25-32

Bech, Jørn Godrum

                       Biblioteket under besættelsen. 2011, s. 43-55

                       Den røde dame. (Tove Hørding). 2017, s. 5-18

                       ”En ny bibliotekstype” Bibliotekspionererne i Vejle. 1995, s. 15-22

                       Markedsføring. Med biblioteket på Ungskue i Vejle 1926. 2003, s. 4-15

                       Bender, Henning

                       Udvandringen fra Vejle 1868-1908. 2003, s. 32-44

Bergsøe, Morten

                       FDF fylder 100. 2007, s. 89-96

                       Hvis krigen kommer – til Vejle. 2012, s. 111-118

                       Lido garnisonen. 2018, s. 77-81

Bjerrum Jensen, Kjeld

                      Da barokken kom til Vejle. 2013, s. 90-96

Hvorfor har vi en statue af Anders Sørensen Vedel på Kirketorvet i Vejle? 2016, s. 65-70

Borg Johansen, Birthe

Tag Tiden i Agt! Af mine oplevelser som feriebarn på en østjysk håndværkerskole. 2004, s. 45-55

Brummer, Tage

                      To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole 1926-1932. 1994, s. 57-61

Brunbech, Peter

                       Vejles jubilæer i 1927 og 1977. 2002, s. 5-18

Brunbech, Søren

                      Billeder fra Vejle i 1864. 2001, s. 45-54

                      Børnespejl. Takt og tone for Vejles børn i 1500-tallet. 2004, s. 37-44

                      Fugle og fugleliv på Vejleegnen i 1800-tallet. 2011, s. 5-20

                      Gamle vejvisere fra Vejle. 2009, s. 33-44

                      Lokalhistorien i Vejle. 2015, s. 5-24

                      Vejle i 1864. 2013, s. 5-20

Brønfeld, Poul

                       Samarbejde eller modstand. 1994, s. 7-26

Bæk Nielsen, Kristina

                       Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

Christensen, Gerda

                       Den sidste auktion i Torvegade 17. 2018, s. 95-98

                       Det gamle hus i Trædballe. 2016, s. 27-30

                       Lægebesøg i Trædballe. 2017, s. 35-38

                       Vi boede på tørreloftet i Strandgade 3. 2010, s. 39-44

Christensen, Hans

                       Overlægemordene 26. marts 1945. 1995, s. 23-30

Christensen, Lars K.

                      Haveselskabet Kongens Kær. 2020, s. 17-24

Japans kejser Akihito åbnede Vejles nye banegård søndag den 31. maj 1998. 2023, s. 75-80

                       Livet på Søndermarken dengang. 2018, s. 19-26

På tværs af generationer. Fra Ulsted i Vendsyssel til Nørremarken i Vejle. 2021, s. 81-90

Christensen, Mildred K.J.

Min barne- og ungdomsminder fra Vejle. (Fortalt til sønnen Lars K. Christensen). 2017, s. 19-24

Christiansen, Asger

                       Da jernbanen kom til Vejle. 1993, s. 33-43

Christiansen, Folmer

                       På sporet af Vejleborgen. 1995, s. 71-74

Christiansen, Georg

                       Et liv i Vejle. Erindringer 1910-1970’erne. 2007, s. 69-82

Conradsen, Karin

På vej mod sundhed – en status over sundheds- og sygdomstilstanden i Vejle fra midten af 1800-tallet. 2001, s. 31-44

Damkjer, Orla

                       Udvandringsagenter i Vejle i 1880’erne. 2009, s. 19-32

Damsgaard, Nina

                       Den unge vilde fra Vejle – multikunstneren Lars Ravn. 2009, s. 45-56

                       Gave til VejleMuseerne-Kunstmuseet. 2014, s. 101-102

                       Guldaldermalerne på Vejle-egnen. 1999, s. 39-49

                       Siegfred Neuhaus og Carl Forup – to Vejle-malere i front. 2005, s. 33-40

Demant, Erik

                       Om sagførere i Vejle. 1998, s. 27-32

Ejstrud, Jannie Uhre

                      Apoteker Eggers’ hovedjægerfad. 2019, s. 39-50

Engel, Ole

                      Lidt drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945 til 1958. 2012, s. 102-110

                      Lidt flere drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945-1958. 2014, s. 85-90

                      Federspiel Trautvetter, Frank

                      Slægten Baldewien og Vejle. 2000, s. 37-44

Frandsen, Jan:

                      Bygningen af Vejlefjordbroen. 2023, s. 47-60

Fønss, Ruth

                       Enghavevej – min barndoms vej. 2002, s. 65-74

Gram Christensen, Jørgen

                       Ej blåt til lyst. Komponisten Paul Lekytié. 1998, s. 5-20

Fed tjald, mand! – flip, flop og flyvetue i halvfjerdsernes første år. 2015, s. 29-46

                      How jazz was born. 2001, s. 15-30

                      Se! – Jeg er Elvis. Da rok og rul kom til Vejle. 2012, s. 5-24

                      Søren Hansens bogsamling. 2020, s. 95-108

Gravesen, Else

                      Telefonister på Vejle Telefon-central 1943-1968. 1998, s. 39-46

Grosen, Anders

                      Engene vest for Vejle – kulturlandskabet i støbeskeen. 2004, s. 28-36

                      Haveselskabet Tenen – god mad og fritid i en svær tid. 2016, s. 17-26

                      Landskabet i Vejle før og nu. 2008, s. 14-26

                      Rosborg – borg og voldsted. 2006, s. 41-52

Gräs, Flemming

                      Da ungdomsoprøret fandt vej til Vejle Gymnasium. 2014, s. 33-42

Gräs, Ulrik

                      Den blinde digter, der ville se det hele for sig. 2020, s. 5-16

                      Den aften ved fjorden. 2011, s. 29-38

                      Digternes kvarterer. 2015, s.53-62

                      Drømmen om den forsvundne musik. 2001, s. 5-14

I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

                      Mine mange mødre, alle de andre og en nat på biblioteket. 2021, s. 5-18

Halling, Erik

                      Glimt fra et langt lægeliv i Vejle. 2017, s. 39-54

Hansen, Jørgen

                      Butikker i Østerbo. 2018, s. 65-76

                      Drengeliv i Østerbo. 2017, s. 55-62

Hansen, Lars Gregers

                      A.W. Johannessen – den lyriske chefredaktør. 2012, s. 119-126

                      Et stolt kapitel i Vejles maritime historie. 2011, s. 57-60

Hauge, Mads Valdemar Egsgaard

                      Vejles omegnskommuner under Treårskrigen 1848-50. 2012, s. 57-70

Heinemeier, Henrik

                       Englændere bag dansk pigtråd. 2012, s. 49-56

Hellum, Asbjørn

                       Vejles krudttårn. 1994, s. 49-56

Holst, Else

                        En jul i Vejle. Den 5-årige Peters oplevelser i december 1957. 1998, s. 33-38

Hvass, Lone

                       1800-tallets fastelavnsbåde og maskerader i Vejle. 1994, s. 69-76

Hviid, Gert

                       Af slægten Windings historie. 1992, s. 20-23

                       Hygebjerg-Hansen, Anders Jørgen

                       A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Häger, Lilli

                       Fiskergade var noget særligt. 1996, s. 33-38

Høyrup, Peter M. Chr.

Fra karetmager til moderne industrivirksomhed – Vejlensiske karosserifabrikker 1946-1967. 2005, s. 25-32

                      Toftegaarden – en selvejende boliginstitution midt i Vejle. 2007, s. 97-100

Ib, Freddy J.

                       Vestbyen var nu ik’ så ringe endda. 2003, s. 82-90

Ibæk Nielsen, Anni

                        En god arbejdsplads. 2018, s. 91-94

Isager, Ruth

                        Min barndom i tyverne på Dæmningen i Vejle. 2005, s. 72-79

Jensen, Ejgil

                        Vejle Sygekasse 1865-1973. 2000, s. 5-16

Jensen, Hans

                        De regnede ikke en tjenestedreng for ret meget. 1991, s. 10-17

                        På tur til Vejle med min far – omkring 1920. 1995, s. 67-70

Jensen, Harald

                        Et liv i Vejle. 1997, s. 25-34

Jensen, Oluf

                      10 år med Byhistorisk Selskab for Vejle. 2000, s. 83-86

Jensen, Poul Ulrich

                      Boghandler Julius August Jensen, ”Kunstnernes Mand i Vejle”. 2010, s. 45-56

En risikabel nyreoperation. Karetmager Poul Iver Jensen indskrev sig i medicinhistorien. 2003, s. 16-24

”Formaar jeg øjeblikkelig at standse den heftigste Tandpine.” Om vejlensernes mulighed for tandbehandling i forrige århundrede. 1999, s. 31-38

Fra Veile Laane- og Discontokasse til Sydbank – 150 års bankhistorie. 2004, s. 13-27

                       Pionéren Jacob Hansen – Vejle Zoos skaber. 2008, s. 60-69

                       Repræsentant for en fremmed stat. 2013, s. 78-89

Juhler Hansen, John

At leve og overleve. Arbejder-erindringer fra Vejle-området 1900. 2004, s. 92-103

                      Teglværker i Grejsdalen. 1997, s. 35-48

Jysk Børneforsorg i Vejle – gennem et halvt århundrede. Buchholtzminde fra spædbørnshjem til socialpædagogisk opholdssted i dag. 1995, s. 5-22

Juhler Hansen, Sanne og John

                      Grejsdal Hammerværk 1867-1988. 1995, s. 45-56

                      Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværkervirksomhed. 1993, s. 50-57

Jørgensen, Ib

                      Th. Wittrup Uldvare- og Tæppefabrik på Grejsdalsvej. 2005, s. 100-110

Jørgensen, K.B.

                       Den lange rejse til Vejle. En tilflytter kommer til byen. 2011, s. 69-74

                       Kirkerne i Vejle by frem til den store kommunalreform 1970. 2016, s. 47-58

Kaldal Mikkelsen, Dorthe

                       Nyt om det ældste Vejle. 1992, s. 44-48

Kelstrup, Hans

Diplomatfrakke og snørklede bogstaver. 2013, s. 108-115

Kieffer-Olsen, Jakob

                       Anders Sørensen Vedel. 2002, s. 83-87

                       Vejle Sortebrødrekloster. 1993, s. 44-49

Kinze, Carl Chr.

                       Hvaler i Vejle Fjord. 2005, s. 57-65

Kjeldsen, Chr.

                       Nogle veje og gader. 1992, s. 11-19

                       Åer, broer og oversvømmelser. 1991, s. 4-9

Kjær, Jørgen

Svends Busser fik en vanskelig start med brændstofmangel i april 1940. 2011, s. 75-81

Klærke, Sara

                      70 år med Højbanen. 2003, s. 64-77

                      Byens vartegn. Vindmøllen på bakken i historisk kontekst. 2013, s. 43-52

                      Da jernhesten kom til Vejle. 1997, s. 67-80

Den store fortælling om uhyret i åen. 2001, s. 61-70

                      Dengang de fattige blev gemt af vejen. 2015, s. 67-70

Et kongebesøg, der gik over i byhistorien. [Den østjyske længdebane 1869] 1999, s. 51-58

Om hundred’ år er alting (ikke) glemt. 2005, s. 41-50

Klitgaard Christensen, Jens

                       En preussisk løjtnants endeligt på Tirsbæk Slot. 2022, s. 40-45

Knudsen, Niels Erik

                       Vejle – en stor boghandlerby. 2016, s. 79-86

Krintel, Mogens

                       Motortankskibet ”Laura”s forlis december 1931. 2006, s. 27-32

Krintel Hansen, Lis

                       Mine forældres tid som kærestepar og nygifte. 2022, s. 47-55

Kristensen, Arne L.

                      ”Det gamle Bageri” – Holms Mølles Bageri. 2017, s. 63-72

                       Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

                       Grejsdalens Trævarefabrik. 2016, s. 71-78

                       ”Mirakel-Hans”. Hans Sørensen og hans naboer. 2021, s. 45-52

Kristensen, Erling

Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

Kristensen, Kristian

                       Feltposten og Treårskrigen set fra Vejle Bakker. 1994, s. 62-68

Kruse, Vibeke

                      Albert Bertelsen fra Vejle. 2011, s. 61-68

                      Da de levende billeder kom til Vejle. 2020, s. 25-36

                      En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16

                      Eventyret om Inga’s Småkager. 2010, s. 81-86

                      Frk. Jørgensen var enlig mor og restauratør. 2022, s. 66-71

Garveridirektøren og konsulen, der lagde navn til Billensteinsvej. 2021, s. 91-100

                      Inga og harmonikaen. 2013, s. 21-27

                      Mindeord om Byhistorisk Selskabs første formand. 2023, s. 113-114

                      Kunst & Kulturhøjskolen er folkeoplysning i Grundtvigs ånd. 2015, s. 25-28

                      Rude skrev med hjertet. 2006, s. 53-56

Ladegaard, Mogens

                      Da freden kom til Hornstrup og Vejle 5. maj 1945. 2021, s. 101-110

                      Fiskerhuset ved Tirsbæk. 2019, s. 103-110

                      Ildsjælen P.J. Petersen. 2016, s. 95-104

Larsen, Jørgen Bo

                      Tulips spæde start. 1999, s. 59-66

Lauge Petersen, Hans

                       I anledning af maleren Albert Bertelsens 70 års fødselsdag. 1991, s. 18-22

Laursen, Jan og Anders Nedergaard Bæk Petersen

                      Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-22

Lenarth Nielse, Ole

                      Toget i Vejle Ådal. Vejle-Vandel Jernbane. 2022, s. 4-27

Limskov, Knud

                       Af Vejle Politikorps’ virke gennem tiderne. 1993, s. 58-63

Lindholm, Klaus

                      Bakkens Pjerrot startede i løb. 2017, s. 79-82

Lissau, Thomas Hjort

                       Firma Lissau gennem 100 år. 2022, s. 56-65

Lund, Boje

                       Min barndoms skole i Knabberup. 2022, s. 72-77

Lungskov, Jes Rønnow

                       Vejle – fra middelalder til industri på 50 år. 2009, s. 87-96

Lykke, Lisbeth Aagaard

                      Gendarm i Dansk Vestindien 1909-1912. 2017, s. 25-34

Lykke, Lisbeth Aagaard og Kurt Nørgaard

                      Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Magaard, Hans Chr.

                      Et ganske særligt korinitiativ. (sammen med Christian Rod) 2023, s. 33-46

                      Min musikalske opvækst i Vejle. 2019, s. 79-88

Mahler, Bent:

                       A/S Vejle Dampbåde – sejladsen på Vejle Fjord. 1994, s. 27-34

                       Vejle-rederier. 2002, s. 37-54

Marcus, Irma

                       Barndom på Vardevej i Arbejdernes Andelsboligforening. 2011, s. 39-42

                       Frk. Grethe Glahn – en hyldest fra en gammel elev. 2014, s. 29-32

Meng, Flemming Hundevad

                      En høj, krøllet litterat fra Vejle – Ove Elmer Ancker. 2020, s. 47-54

Fra Vejle over Frederikssund til Stubbekøbing – med musikken i bagagen. 2018, s. 99-106

Johan Carl Seidel – en venlig patriark. 2022, s. 28-39

                      Orpheline Olsen – en vejlensisk/københavnsk musikpionér. 2013, s. 28-42

Meng Sørensen, Flemming

Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

Moeskær Pedersen, Gunnar

                       Falcks Redningskorps i Vejle. 1996, s. 45-54

Munch Sørensen, Erik

”15 år uden en sygedag”. Svend Erik Munch Sørensen, 92 år, fortæller om sit arbejdsliv på Vejle Textilfabrik. 2012, s. 77-92

Anne Marie Iversen fortæller om sin afdøde mand, direktør Hans Jørgen Iversen, og deres trikotagefabrik [Strikson]. 2008, s. 5-13

Munk, Bente

                      Den store grindefangst. 1994, s. 43-48

                      Et liv med huder og skind. Om Vejle Saalelæderfabrik. 1996, s. 39-44

Møller, Christian og Birgitte Arffmann

                      Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

Nedergaard Bæk Petersen, Anders og Jan Laursen

                      Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s. 5-22

                      Dandy blev ikke i cykelsporten for bestandig.  2021, s. 19-26

Vejles landevejskonge – En fortælling om cykelrytteren Eluf Dalghaard, 2020 s. 55-68

Nedergaard Olsen, Henrik

”Den Sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til hans Enke og de Smaa.” 2005, s. 66-71

                       Toldkammeret i Vejle – glimt af en bygning og dens historie. 2018, s. 27-38

Nicolaisen, Henning

                       Et lågkrus af sølv som bryllupsgave. 2016, s. 89-94

Nielsen, Gunnar Martin

                       Abelones Eng. 1995, s. 31-36

                       Da Vejle havde sin dirt-track bane. 1997, s. 7-12

                       Niels Th. – billeder og digte. 2008, s. 80-84

Nielsen, Inge-Dorte

                       Barndom og jul i Vejle Arrest i 1950’erne. 2013, s. 66-77

Nilsen, Jonna og Vigand Rasmussen

                      Vejles dampfestivaler. 2023, s. 5-32

Nielsen, Mogens

                       Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Nordheim, Bent

                       Fra vadested til Vejle – inden for åerne. 1992, s. 49-57

Nyborg Pedersen, Ole

Den største oversvømmelseskatastrofe, der nogensinde har ramt Vejle. 1993, s. 4-13

Nygaard, Vagn

                       Vejlefjord Sanatorium forrest i kampen mod tuberkulosen. 2000, s. 25-36

Nørgaard, Kurt og Lisbeth Aagaard Lykke

                      Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Oldrup, Thomas

                      Min oldefar sejlede kejseren ud i Vejle Fjord. 2006, s. 5-10

                      Portræt af Vejles gasværksbestyrer ved århundredskiftet. 2004, s. 5-12

                      Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

Pieper, Morten

                      Træk af Vejle og omegns posthistorie frem til 1868. 2007, s. 59-68

Porskær Poulsen, Poul

                      1968 – det er 40 år siden! 2008, s. 70-79

                      Den spanske syge i Vejle 1918-1919. 1995, s. 7-14

Fra sandbakkerne til idrætsparken. Vejle Lawn Tennis Klubs første år. 2000, s. 53-60

                       Gustav Andersen og den sociale samvittighed. 1993, s. 14-23

                       Hjerte – Hånd – Hoved. [Vejlefjordskolen]. 2016, s. 87-88

                       Husk at Kundskab er Magt! Arbejderoplysning i Vejle. 2003, s. 55-63

                       Købmand Andersens fallit 1842. En købmandsgård i Nørregade. 1998, s. 21-26

                       Margarineslaget på Horsensvej. 1991, s. 23-32

                      Transport på Vejle Havn i 1890’erne. 2015, s. 85-90

Vejle Sommerteater. Et folkeligt forlystelsessted mellem 1893 og 1905. 2009, s. 77-86

Poulsen, Christian:

                      Andre tog magten og æren. [Martin Rossen] 2012, s. 33-48

                      Smid dem i havnen. [Sigurjón Ólofsson]. 2010, s. 5-24

Rahbek, Johs.

Mellem land og by. Tanker ved et skolejubilæum. [Kirstine Seligmanns Skole]. 2010, s. 87-90

Rasmussen, Ellen:

                      Beretning fra Sommerlandet Hvidbjerg 1942-2009. 2010, s. 71-80

                      Besættelsesårene set fra Strandgade. 2019, s. 97-102

                      Der var engang en gade. 2014, s. 77-84

                      Hos Rasmussens i Strandgade. 2006, s. 33-40

                      Jul i Vejle. 2008, s. 33-36

                      Sommerhus på Hvidbjerg. 2016, s. 31-36

                      Vejle Pølsevogne. 2012, s. 71-76

Rasmussen, Vagn

                      Barndom på Tirsbæk Mølle. 2006, s. 57-64

Rasmussen, Vigand

                      Det tyske projekt – en flig af Givebanens historie. 1994, s. 41-42

                      En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16

Faconfast og kunst på arbejdspladsen. Træk af Vejle Dampvæveris historie. 2014, s. 61-72

                       Munkebjerg og kunstnerne. 2010, s. 57-70

                       Så tyg dog hurtigere, knægt! 2015, s. 71-84

                       Vejle for hundrede år siden. Træk af livet i Vejle 1892. 1992, s. 24-32

                       Vejles dampfestivaler (sammen med Jonna Nielsen). 2023, s. 5-32

                       Victor Jensen – en Vejlemaler. 2000, s. 61-64

Rau Hansen, Allan

                      Som jeg husker livet i Søndergade. 2001, s. 81-92

Ringholm, Lars

                      60 år i sygeplejens tjeneste. 2018, s. 53-64

                      Barn efter Besættelsen. 2020, s. 70-94

                      En kirke med stor lokal forankring. 2023, s. 67-74

Et hus bygget på et fundament af tillid, tryghed og næstekærlighed. 2020, s. 37-46

                      Fra pionerånd til moderne tider. 2019, s. 65-78

                      Gulkrog – Barndomsgaden der forsvandt. 2021, s. 53-72

Vejles ældste begravelsesforretning begyndte som blandet landhandel.2022, s. 84-93

Rod, Christian og Hans Christian Magaard:

                       Et ganske særligt korinitiativ. 2023, s. 33-46

Rykind-Eriksen, Kirsten

                       L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961. 2008, s. 37-54

Sandbeck, Thorkild

                      ”Anna” af Vejle. Danmarks sidste 1700-tals fartøj. 2006, s. 65-72

                      Historien om pastor Hagemanns ærter. 2014, s. 73-76

                      Kirkeskibene og deres historie. 2015, s. 47-52

                      Munkebjerg gennem 125 år. 2004, s. 72-80

                      Oplevelsesstier i Vinding Skov og omegn. 2012, s. 93-101

Ulvehave Badehotel – og historien om en rovmorder, brandstifter og fosterfordriver. 2013, s. 97-10

Vejle Havn 175 år. Om Vejle Havns grundlæggelse og rettelse af en historisk fejl. 2002, s. 19-24

Schackner, Birgitte Kristine

                       A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Siegumfeldt, Erik Hoff

Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen 1943-1945. 2004, s. 56-71

Simonsen, Kärry

100 år med barnet i centrum. Bredballe Børnehjem/Skolehjemmet ved Vejle Fjord. 2000, s. 17-24

Skaaning, Erik

En fremmed kom til byen. 1996, s. 55-66

Skoven, Henrik

                       Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Slot Hansen, Alex:

                       Historien om verdens største strikkede, gule trøje. 2023, s. 97-110

                       Somerton-Rayner, Valerie

                       Nyt liv i gamle ”Munkebjerg”. 1994, s. 35-40

Staursbøll Mogensen, Mette:

”Det er ingen spøg at leve i Vejle”. Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess’ Jernstøberi? 2014, s. 51-60

Stenager, Egon:

”Arne, hvem er det, som lister rundt uden for vinduerne?” Lidt om Arne

                     ”De betydeligste byer i Europa er Slelde, London og Paris”. 2015, s. 63-66

                      Gartnernes Salgsforening, GASA Vejle – tidsbilleder. 2023, s. 91-96

                      Jennum billeder – og den beskedne kunstmaler Henning Nielsen, 2020, s.69-76

Kildebæk – kraftfuld grafiker fra Brejning. 2019, s. 89-98

Lidt om besættelsestiden i et landsogn og i Vejle – oplevet fra Skibet Sogn. 2021, s. 73-80

Lidt om enkelte medlemmer af undergrundshæren – og en interneret politibetjent i kz-lejr med fælles baggrund i Sindbjerg Sogn. 2022, s. 78-83

”Nåh, du har jo læst på det” – lidt om baggrunden for fed tjald, ungdomsoprør og digtere i Vejle. 2016, s. 37-46

Stormlund, Vester Hornstrup, gennem seks generationer. 2017, s. 73-78

Stidsen, Johannes Enggaard

                       Erindringer fra Vejle 1934-44. 1997, s. 49-58

Stolarczyk, Willy

                       Kan I huske? Jord-Luft-Ild-Vand. Kulturby ’96 i Vejle Amt. 2021, s. 27-44

Storgaard Andersen, Hans Jørgen

I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

Særmark Thomsen, Grete

Liv og glade dage. Barndoms- og ungdomserindringer fra Grejsdalens Planteskole. 1999, s. 67-82

Sørensen, Flemming

                       De røde bybusser – historien om Vejle Byomnibusser 1922-1974. 1996, s. 7-18

                       Komponisten Percy Grainger og hans arbejde i Vejle. 1999, s. 23-29

Musikdirektørernes indtogsmarch – eller musikdirektørernes epoke i Vejle. 1993, s. 24-32

Sørensen, Mette

                       Maren og Rudolfs livsværk. Elektromøllen i Grejsdalen. 1996, s. 19-32

                       Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

Tambo, Arne:

                        Feriekolonien på Endelave. 2007, s. 47-58

                        Krigens tid. (Klostergades Skole). 2000, s. 17-24

Tang Kristensen, Jens

                       Briggen Gylding – en Ostindienfarer fra Vejle. 2002, s. 25-36

Teglbjærg, Tore

                       Da de levende billeder kom til Vejle. 2020, s. 25-36

                       Forunderlige fisk i fjorden. 2013, s. 116-120

                       Værnemagt og flygtninge i Vingsted. 2017, s. 83-102

Thomsen, Aase

Da Hover Kommune blev skalperet. 2014, s. 91-100

”Der var en gang en landsby…” Om Uhre By på landboreformernes tid. 1992, s. 33-43

                       Friedrich – den gamle Nissenborgs meget gebrækkelige søn. 1998, s. 55-66

                       Fæstebondens datter. 1995, s. 57-66

                       Han flyver! 2008, s. 91-101

                       Offersens Hotel eller Det begyndte med en bro. 2010, s. 25-38

                      Uønsket i Vejle 1871. 2005, s. 90-99

Varming, Kamma

                      ”Kan du gøre det igen?” – en mosaik om lærer C.P.A. Jensen. 2007, s. 15-24

Den anden Willy – en fjortenårigs erindringer fra befrielsesdagene i 1945. 2005, s. 20-24

En udvandrersaga – om Hakon Erling Aastrup (1904-1960) fra Vejle. 2009, s. 5-18

En ung dame kommer til byen. Erindringer om Metha Petersen 1935-1947. 1995, s. 37-44

Russerne i Vejle. 2014, s. 23-28

Vejle Skolescenes store dame – om Metha Petersen som skuespiller. 1997, s. 59-66

                      Vejlestudenter til genforeningsfester. 2020, s. 77-78

                       Wendel-Hansen, Jens Lei: ”Det sorte apotek” – et eksotisk indslag på Nørretorv. 2014, s. 43-50

Vermund Jensen, P.

                       Min ”skoledag” i Vejle. 2006, s. 73-82

Vestergaard, Anna Wowk

”…At hævde os som Personligheder, og ikke blot som Kvinder.” Kvinder i politik, Vejle 1905-1950. 2007, s. 5-14

Vestergaard, Henning

                       En drengs oplevelser 1940-1950. 2018, s. 39-44

Erindringer om en arbejderfamilie og to store begivenheder i Vestbyen. 2019, s. 33-38

Wiborg, Brian

                       Fra arbejderbolig til moderne byhus. 2009, s. 57-76

With-Pedersen, Erik

                      Husvildeboliger på Søndermarken. 2003, s. 78-81

”Kjøbenhavneri i provinsen” eller reminiscenser fra borgerskabets Vejle. 2001, s. 71-78

                       Nørregades brand 1786 – vi følger et par nye spor. 2007, s. 41-46

                       Telegrafen kommer til Vejle. 1999, s. 83-92

                       Vejle får offentlig badeanstalt. 2005, s. 51-56

Worm, Thorkild

                       Bomberne over Vejle. Et 50 års minde. 1992, s. 4-10

                       Vejles Vestby. 2004, s. 81-91

Worning, Ib

                       Worning & Petersen Vejle Sæbefabrik A/S. 2008, s. 27-32

Wulff Andersen, Steen:

                       Hvad en vejviser kan fortælle – et billede af Vejle omkring 1900. 2005, s. 80-89

                       Vejle Museum – 100 år og hvad så? 2002, s. 75-82

Østergaard, Asser

”En for den lidende Menneskehed nødvendig og nyttig Anstalt.” Sygehuse og kirurgi i Vejle i 1800-tallet. 2008, s. 85-90