Emneregister Vejlebogen 1991-2023

Bogvæsen

Jensen, Poul Ulrich: Boghandler Julius August Jensen, ”Kunstnernes Mand i Vejle”. 2010, s. 45-56

 

Biblioteksvæsen

Bech, Jørn Godrum: Biblioteket under besættelsen. 2011, s. 43-55

Bech, Jørn Godrum: Den røde dame. (Tove Hørding). 2017, s. 5-18

Bech, Jørn Godrum: ”En ny bibliotekstype” Bibliotekspionererne i Vejle. 1995, s. 15-22

Bech, Jørn Godrum: Markedsføring. Med biblioteket på Ungskue i Vejle 1926. 2003, s. 4-15

Gram Christensen, Jørgen: Søren Hansens bogsamling. 2020, s. 95-108

 

Lokalhistorisk arbejde

Bredballe Lokalhistoriske Forening. 1998, s. 76

Brunbech, Søren: Lokalhistorien i Vejle. 2015, s. 5-24

Det arbejder vi med (Givebanden, Jennum-gruppen, Hover-gruppen, Gulkrog-gruppen). 1991, s. 33-34

Engum Lokalhistoriske Forening. 1998, s. 78

Erindringsværkstedet i Grejsdalen. 1998, s. 75

Jensen, Oluf: 10 år med Byhistorisk Selskab for Vejle. 2000, s. 83-86

Nørremarksgruppen: Nørremarkens historie. 2001, s. 79-80

Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening. 2003, s. 91-92

 

Museumsvæsen

Ejstrud, Jannie Uhre: Apoteker Eggers’ hovedjægerfad. 2019, s. 39-50

Wulff Andersen, Steen: Vejle Museum – 100 år og hvad så? 2002, s. 75-82

 

Pressevæsen

Ancher, Jens: Da Vejle fik et nyt dagblad. 2013, s. 53-65

Ancker, Jens: Journalist på byens venstreavis. 2014, s. 5-22

Hansen, Lars Gregers: A.W. Johannessen – den lyriske chefredaktør. 2012, s. 119-126

Kruse, Vibeke: Rude skrev med hjertet. 2006, s. 53-56

Rasmussen, Vigand og Vibeke Kruse: En avis gennem tiderne. 2016, s. 5-16

 

Kirkehistorie

Arffmann, Birgitte: Grundtvigianere og missionsfolk i Vejle. 2003, s. 45-54

Arffmann, Leif: Gravminder i Vejle. 1996, s. 67-72

Gottlieb, Bent: Kirkegårdssagen 1952-1956 i Vejle. 2016, s. 59-64

Jørgensen, Knut Bjarne: Kirkerne i Vejle by frem til den store kommunalreform 1970. 2016, s. 47-58

Kieffer-Olsen, Jakob: Vejle Sortebrødrekloster. 1993, s. 44-49

Møller, Christian og Birgitte Arffmann: Restaureringen af Sct. Nicolai Kirke 2018-2019. 2019, s. 51-64

Nielsen, Mogens og Henrik Skoven: Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Lars Ringholm: En kirke med stor lokal forankring. 2023, s. 67-74

Sandbeck, Thorkild: Kirkeskibene og deres historie. 2015, s. 47-52

 

Politisk historie

Andersen, Ulrich S.: Valgsvindel i Vejle – og andre politiske trakasserier under forfatningskampen. 2005, s. 5-19

Porskær Poulsen, Poul: Gustav Andersen og den sociale samvittighed. 1993, s. 14-23

Vestergaard, Anna Wowk: ”…At hævde os som Personligheder, og ikke blot som Kvinder.” Kvinder i politik, Vejle 1905-1950. 2007, s. 5-14

 

Militærvæsen

Bergsøe, Morten: Lido garnisonen. 2018, s. 77-81

Klitgaard Christensen, Jens: En preussisk løjtnants endeligt på Tirsbæk Slot. 2022, s. 40-45

 

Udvandring

Bender, Henning: Udvandringen fra Vejle 1868-1908. 2003, s. 32-44

Damkjer, Orla: Udvandringsagenter i Vejle i 1880’erne. 2009, s. 19-32

Varming, Kamma: En udvandrersaga – om Hakon Erling Aastrup (1904-1960) fra Vejle. 2009, s. 5-18

 

Arbejderbevægelsen

Porskær Poulsen, Poul: Husk at Kundskab er Magt! Arbejderoplysning i Vejle. 2003, s. 55-63

Porskær Poulsen, Poul: Margarineslaget på Horsensvej. 1991, s. 23-32

 

Retsvæsen

Demant, Erik: Om sagførere i Vejle. 1998, s. 27-32

Limskov, Knud: Af Vejle Politikorps’ virke gennem tiderne. 1993, s. 58-63

Nielsen, Inge-Dorte: Barndom og jul i Vejle Arrest i 1950’erne. 2013, s. 66-77

Sandbeck, Thorkild: Ulvehave Badehotel – og historien om en rovmorder, brandstifter og fosterfordriver. 2013, s. 97-107

 

Fattigvæsen

Klærke, Sara: Dengang de fattige blev gemt af vejen. 2015, s. 67-70

Thomsen, Aase: Uønsket i Vejle 1871. 2005, s. 90-99

 

Skole og undervisning

Ancker, Jens: Sidste klasse fra drengeskolen på Kirketorvet. 2018, s. 5-18

Ahrenst, Poul: Fra herregård til kursusejendom. [Haraldskær] 2007, s. 25-40

Brummer, Tage: To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole” 1926-1932. 1994, s. 57-61

Gräs, Flemming: Da ungdomsoprøret fandt vej til Vejle Gymnasium. 2014, s. 33-42

Kristensen, Erling og Flemming Meng Sørensen: Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium – starten på Rosborg Gymnasium. 2003, s. 25-31

Kruse, Vibeke: Kunst & Kulturhøjskolen er folkeoplysning i Grundtvigs ånd. 2015, s. 25-28

Lund, Boje: Min barndoms skole i Knabberup. 2022, s. 72-77

Marcus, Irma: Frk. Grethe Glahn – en hyldest fra en gammel elev. 2014, s. 29-32

Porskær Poulsen, Poul: Hjerte – Hånd – Hoved. [Vejlefjordskolen]. 2016, s. 87-88

Porskær Poulsen, Poul: Husk at Kundskab er Magt! Arbejderoplysning i Vejle. 2003, s. 55-63

Rahbek, Johs.: Mellem land og by. Tanker ved et skolejubilæum. [Kirstine Seligmanns Skole]. 2010, s. 87-90

Ringholm, Lars: Et hus bygget på et fundament af tillid, tryghed og næstekærlighed. 2020, s. 37-46

Simonsen, Kärry: 100 år med barnet i centrum. Bredballe Børnehjem/Skolehjemmet ved Vejle Fjord. 2000, s. 17-24

Stenager, Egon: ”Nåh, du har jo læst på det” – lidt om baggrunden for fed tjald, ungdomsoprør og digtere i Vejle. [Nyboesgades Skole og Vejle Gymnasium]. 2016, s. 37-46

Tambo, Arne: Feriekolonien på Endelave. 2007, s. 47-58

Tambo, Arne: Krigens tid. [Klostergades Skole]. 2000, s. 17-24

Varming, Kamma: En ung dame kommer til byen. Erindringer om Metha Petersen 1935-1947 [Klostergades Skole]. 1995, s. 37-44

Varming, Kamma: ”Kan du gøre det igen?” – en mosaik om lærer C.P.A. Jensen. 2007, s. 15-24

Vermund Jensen, P.: Min ”skoledag” i Vejle. 2006, s. 73-82

 

Børneforsorg

Juhler Hansen, John: Jysk Børneforsorg i Vejle – gennem et halvt århundrede. Buchholtzminde fra spædbørnshjem til socialpædagogisk opholdssted i dag. 1995, s. 5-22

Simonsen, Kärry: 100 år med barnet i centrum. Bredballe Børnehjem/Skolehjemmet ved Vejle Fjord. 2000, s. 17-24

 

Folkeliv

Appel Laursen, Anneken: Bruden i købt – gommen i lejet. 1998, s. 67-74

Holst, Else: En jul i Vejle. Den 5-årige Peters oplevelser i december 1957. 1998, s. 33-38

Hvass, Lone: 1800-tallets fastelavnsbåde og maskerader i Vejle. 1994, s. 69-76

Rasmussen, Ellen: Jul i Vejle. 2008, s. 33-36

 

Turistvæsen

Jensen, Poul Ulrich: Pionéren Jacob Hansen – Vejle Zoos skaber. 2008, s. 60-69

Rasmussen, Ellen: Beretning fra Sommerlandet Hvidbjerg 1942-2009. 2010, s. 71-80

Rasmussen, Vigand: Munkebjerg og kunstnerne. 2010, s. 57-70

Sandbeck, Thorkild: Munkebjerg gennem 125 år. 2004, s. 72-80

 

Vejle

Arffmann, Leif og Birgitte: Uhrskovhus. 2018, s. 45-52

Brunbech, Peter: Vejles jubilæer i 1927 og 1977. 2002, s. 5-18

Brunbech, Søren: Gamle vejvisere fra Vejle. 2009, s. 33-44

Christensen, Lars K.: Livet på Søndermarken dengang. 2018, s. 19-26

Christiansen, Folmer: På sporet af Vejleborgen. 1995, s. 71-74

Fønss, Ruth: Enghavevej – min barndoms vej. 2002, s. 65-74

Grosen, Anders: Rosborg – borg og voldsted. 2006, s. 41-52

Gräs, Ulrik: Digternes kvarterer. 2015, s.53-62

Hellum, Asbjørn: Vejles krudttårn. 1994, s. 49-56

Høyrup, Peter M. Chr.: Toftegaarden – en selvejende boliginstitution midt i Vejle. 2007, s. 97-100

Ib, Freddy J.: Vestbyen var nu ik’ så ringe endda. 2003, s. 82-90

Kaldal Mikkelsen, Dorthe: Nyt om det ældste Vejle. 1992, s. 44-48

Kjeldsen, Chr.: Nogle veje og gader. 1992, s. 11-19

Kjeldsen, Chr.: Åer, broer og oversvømmelser. 1991, s. 4-9

Klærke, Sara: Om hundred’ år er alting (ikke) glemt. 2005, s. 41-50

Lungskov, Jes Rønnow: Vejle – fra middelalder til industri på 50 år. 2009, s. 87-96

Nielsen, Gunnar Martin: Abelones Eng. 1995, s. 31-36

Nordheim, Bent: Fra vadested til Vejle – inden for åerne. 1992, s. 49-57

Nyborg Pedersen, Ole: Den største oversvømmelseskatastrofe, der nogensinde har ramt Vejle. 1993, s. 4-13

Rasmussen, Ellen: Der var engang en gade. 2014, s. 77-84

Rasmussen, Vigand: Vejle for hundrede år siden. Træk af livet i Vejle 1892. 1992, s. 24-32

Ringholm, Lars: Gulkrog – Barndomsgaden der forsvandt. 2021, s. 53-72

Storgaard Andersen, Hans Jørgen og Ulrik Gräs: I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

Thomsen, Aase: Offersens Hotel eller Det begyndte med en bro. 2010, s. 25-38

Vestergaard, Henning: En drengs oplevelser 1940-1950. 2018, s. 39-44

Wiborg, Brian: Fra arbejderbolig til moderne byhus. 2009, s. 57-76

With-Pedersen, Erik: Husvildeboliger på Søndermarken. 2003, s. 78-81

With-Pedersen, Erik: ”Kjøbenhavneri i provinsen” eller reminiscenser fra borgerskabets Vejle. 2001, s. 71-78

With-Pedersen, Erik: Nørregades brand 1786 – vi følger et par nye spor. 2007, s. 41-46

Worm, Thorkild: Vejles Vestby. 2004, s. 81-91

Wulff Andersen, Steen: Hvad en vejviser kan fortælle – et billede af Vejle omkring 1900. 2005, s. 80-89

 

Bredballe

Bredballe Lokalhistoriske Forening. 1998, s. 76

 

Engum

Engum Lokalhistoriske Forening. 1998, s. 78

 

Grejsdalen

Erindringsværkstedet i Grejsdalen. 1998, s. 75

Juhler Hansen, John: Teglværker i Grejsdalen. 1997, s. 35-48

Juhler Hansen, Sanne og John: Grejsdal Hammerværk 1867-1988. 1995, s. 45-56

Kristensen, Arne L.: ”Det gamle bageri” – Holms Mølles Bageri. 2017, s. 63-72

Kristensen, Arne L.: Grejsdalens Trævarefabrik. 2016, s. 71-78

Kristensen, Arne L.: ”Mirakel-Hans”. Hans Sørensen og hans naboer. 2021, s. 45-52

Kristensen, Arne L. og Mette Holm Sørensen: Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

Særmark Thomsen, Grete: Liv og glade dage. Barndoms- og ungdomserindringer fra Grejsdalens Planteskole. 1999, s. 67-82

Sørensen, Mette: Maren og Rudolfs livsværk. Elektromøllen i Grejsdalen. 1996, s. 19-32

 

Hornstrup

Ladegaard, Mogens: Da freden kom til Hornstrup og Vejle 5. maj 1945. 2021, s. 101-110

 

Hover

Thomsen, Aase: Da Hover Kommune blev skalperet. 2014, s. 91-100

 

Hvidbjerg

Rasmussen, Ellen: Beretning fra Sommerlandet Hvidbjerg 1942-2009. 2010, s. 71-80

Rasmussen, Ellen: Sommerhus på Hvidbjerg. 2016, s. 31-36

 

Munkebjerg

Rasmussen, Vigand: Munkebjerg og kunstnerne. 2010, s. 57-70

Sandbeck, Thorkild: Munkebjerg gennem 125 år. 2004, s. 72-80

 

Skibet

Stenager, Egon: ”De betydeligste byer i Europa er Slelde, London og Paris”. 2015, s. 63-66

Stenager, Egon: Lidt om besættelsestiden i et landsogn og i Vejle – oplevet fra Skibet Sogn. 2021, s. 73-80

 

Trædballe

Christensen, Gerda: Det gamle hus i Trædballe. 2016, s. 27-30

Christensen, Gerda: Lægebesøg i Trædballe. 2017, s. 35-38

 

Uhre

Thomsen, Aase: ”Der var en gang en landsby…” Om Uhre By på landboreformernes tid. 1992, s. 33-43

Thomsen, Aase: Fæstebondens datter. 1995, s. 57-66

 

Vinding

Borg Johansen, Birthe: Tag Tiden i Agt! Af mine oplevelser som feriebarn på en østjysk håndværkerskole. 2004, s. 45-55

Sandbeck, Thorkild: Historien om pastor Hagemanns ærter. 2014, s. 73-76

Sandbeck, Thorkild: Oplevelsesstier i Vinding Skov og omegn. 2012, s. 93-101

 

Natur og landskab

Brunbech, Søren: Fugle og fugleliv på Vejleegnen i 1800-tallet. 2011, s. 5-20

Christensen, Lars K.: Haveselskabet Kongens Kær. 2020, s. 17-24

Grosen, Anders: Engene vest for Vejle – kulturlandskabet i støbeskeen. 2004, s. 28-36

Grosen, Anders: Haveselskabet Tenen – god mad og fritid i en svær tid. 2016, s. 17-26

Grosen, Anders: Landskabet i Vejle før og nu. 2008, s. 14-26

Kinze, Carl Chr.: Hvaler i Vejle Fjord. 2005, s. 57-65

Sandbeck, Thorkild: Oplevelsesstier i Vinding Skov og omegn. 2012, s. 93-101

Teglbjærg, Tore: Forunderlige fisk i fjorden. 2013, s. 116-120

 

Sundhed og sygdom

Conradsen, Karin: På vej mod sundhed – en status over sundheds- og sygdomstilstanden i Vejle fra midten af 1800-tallet. 2001, s. 31-44

Halling, Erik: Glimt fra et langt lægeliv i Vejle. 2017, s. 39-54

Jensen, Ejgil: Vejle Sygekasse 1865-1973. 2000, s. 5-16

Jensen, Poul Ulrich: En risikabel nyreoperation. Karetmager Poul Iver Jensen indskrev sig i medicinhistorien. 2003, s. 16-24

Jensen, Poul Ulrich: ”Formaar jeg øjeblikkelig at standse den heftigste Tandpine.” Om vejlensernes mulighed for tandbehandling i forrige århundrede. 1999, s. 31-38

Moeskær Pedersen, Gunnar: Falcks Redningskorps i Vejle. 1996, s. 45-54

Nygaard, Vagn: Vejlefjord Sanatorium forrest i kampen mod tuberkulosen. 2000, s. 25-36

Porskær Poulsen, Poul: Den spanske syge i Vejle 1918-1919. 1995, s. 7-14

Ringholm, Lars: 60 år i sygeplejens tjeneste. 2018, s. 53-64

With-Pedersen, Erik: Vejle får offentlig badeanstalt. 2005, s. 51-56

Østergaard, Asser: ”En for den lidende Menneskehed nødvendig og nyttig Anstalt.” Sygehuse og kirurgi i Vejle i 1800-tallet. 2008, s. 85-90

 

Landbrug og fiskeri

Jensen, Hans: De regnede ikke en tjenestedreng for ret meget. 1991, s. 10-17

Klærke, Sara: Den store fortælling om uhyret i åen. 2001, s. 61-70

Munk, Bente: Den store grindefangst. 1994, s. 43-48

 

Handel og pengevæsen

Hansen, Jørgen: Butikker i Østerbo. 2018, s. 65-76

Jensen, Poul Ulrich: Fra Veile Laane- og Discontokasse til Sydbank – 150 års bankhistorie. 2004, s. 13-27

Jensen, Poul Ulrich: Repræsentant for en fremmed stat. 2013, s. 78-89

Kelstrup, Hans: Diplomatfrakke og snørklede bogstaver. [London Herre Magasin] 2013, s. 108-115

Knudsen, Niels Erik: Vejle – en stor boghandlerby. 2016, s. 79-86

Porskær Poulsen, Poul: Købmand Andersens fallit 1842. En købmandsgård i Nørregade. 1998, s. 21-26

Schackner, Birgitte Kristine og Anders Jørgen Hygebjerg-Hansen: A.I. Hansen – en gammel Vejlebutik. 1998, s. 47-54

Skaaning, Erik: En fremmed kom til byen. [Landbo-Spare- og Laanekassen for Vejle Opland]. 1996, s. 55-66

 

Trafik og transport

Christiansen, Asger: Da jernbanen kom til Vejle. 1993, s. 33-43

Frandsen, Jan: Bygningen af Vejlefjordbroen. 2023, s. 47-60

Hansen, Lars Gregers: Et stolt kapitel i Vejles maritime historie. 2011, s. 57-60

Kjær, Jørgen: Svends Busser fik en vanskelig start med brændstofmangel i april 1940. 2011, s. 75-81

Klærke, Sara: 70 år med Højbanen. 2003, s. 64-77

Klærke, Sara: Et kongebesøg, der gik over i byhistorien. [Den østjyske længdebane 1869] 1999, s. 51-58

Klærke, Sara: Da jernhesten kom til Vejle. 1997, s. 67-80

Krintel, Mogens: Motortankskibet ”Laura”s forlis december 1931. 2006, s. 27-32

Lenarth Nielsen, Ole: Toget i Vejle Ådal. Vejle-Vandel Jernbane. 2022, s. 4-27

Mahler, Bent: A/S Vejle Dampbåde – sejladsen på Vejle Fjord. 1994, s. 27-34

Mahler, Bent: Vejle-rederier. 2002, s. 37-54

Nedergaard Olsen, Henrik: ”Den Sømand gjorde sin Pligt som faa. Giv til hans Enke og de Smaa.” 2005, s. 66-71

Nedergaard Olsen, Henrik: Toldkammeret i Vejle – glimt af en bygning og dens historie. 2018, s. 27-38

Porskær Poulsen, Poul: Transport på Vejle Havn i 1890’erne. 2015, s. 85-90

Rasmussen, Vigand: Det tyske projekt – en flig af Givebanens historie. 1994, s. 41-42

Sandbeck, Thorkild: ”Anna” af Vejle. Danmarks sidste 1700-tals fartøj. 2006, s. 65-72

Sandbeck, Thorkild: Vejle Havn 175 år. Om Vejle Havns grundlæggelse og rettelse af en historisk fejl. 2002, s. 19-24

Somerton-Rayner, Valerie: Nyt liv i gamle ”Munkebjerg”. 1994, s. 35-40

Sørensen, Flemming: De røde bybusser – historien om Vejle Byomnibusser 1922-1974. 1996, s. 7-18

Tang Kristensen, Jens: Briggen Gylding – en Ostindienfarer fra Vejle. 2002, s. 25-36

Thomsen, Aase: Han flyver! 2008, s. 91-101

 

Post-, telefon- og telegrafvæsen

Gravesen, Else: Telefonister på Vejle Telefon-central 1943-1968. 1998, s. 39-46

Kristensen, Kristian: Feltposten og Treårskrigen set fra Vejle Bakker. 1994, s. 62-68

Pieper, Morten: Træk af Vejle og omegns posthistorie frem til 1868. 2007, s. 59-68

With-Pedersen, Erik: Telegrafen kommer til Vejle. 1999, s. 83-92

 

Erhvervshistorie

Christensen, Lars K.: På tværs af generationer. Fra Ulsted i Vendsyssel til Nørremarken i Vejle. 2021, s. 81-90. (Nørremarkens Teglværk)

Høyrup, Peter Marius Christensen: Fra karetmager til moderne industrivirksomhed – Vejlensiske karosserifabrikker 1946-1967. 2005, s. 25-32

Ibæk Nielsen, Anni: En god arbejdsplads. (Brdr. Abrahamsen). 2018, s. 91-94

Juhler Hansen, John: Teglværker i Grejsdalen. 1997, s. 35-48

Juhler Hansen, Sanne og John: Grejsdal Hammerværk 1867-1988. 1995, s. 45-56

Juhler Hansen, Sanne og John: Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværkervirksomhed. 1993, s. 50-57

Jørgensen, Ib: Th. Wittrup Uldvare- og Tæppefabrik på Grejsdalsvej. 2005, s. 100-110

Kelstrup, Hans: Diplomatfrakke og snørklede bogstaver. [London Herre Magasin] 2013, s. 108-115

Kjær, Jørgen: Svends Busser fik en vanskelig start med brændstofmangel i april 1940. 2011, s. 75-81

Klærke, Sara: Byens vartegn. Vindmøllen på bakken i historisk kontekst. 2013, s. 43-52

Knudsen, Niels Erik: Vejle – en stor boghandlerby. 2016, s. 79-86

Kristensen, Arne L.: Grejsdalens Trævarefabrik. 2016, s. 71-78

Kruse, Vibeke: Eventyret om Inga’s Småkager. 2010, s. 81-86

Kruse, Vibeke: Garveridirektøren og konsulen, der lagde navn til Billensteinsvej. 2021, s. 91-100

Larsen, Jørgen Bo: Tulips spæde start. 1999, s. 59-66

Lissau, Thomas Hjort: Firma Lissau gennem 100 år. 2022, s. 56-65

Mahler, Bent: Vejle-rederier. 2002, s. 37-54

Moeskær Pedersen, Gunnar: Falcks Redningskorps i Vejle. 1996, s. 45-54

Munch Sørensen, Erik: ”15 år uden en sygedag”. Svend Erik Munch Sørensen, 92 år, fortæller om sit arbejdsliv på Vejle Textilfabrik. 2012, s. 77-92

Munch Sørensen, Erik: Anne Marie Iversen fortæller om sin afdøde mand, direktør Hans Jørgen Iversen, og deres trikotagefabrik [Strikson]. 2008, s. 5-13

Munk, Bente: Et liv med huder og skind. Om Vejle Saalelæderfabrik. 1996, s. 39-44

Nørgaard, Kurt og Lisbeth Aagaard Lykke: Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Rasmussen, Ellen: Vejle Pølsevogne. 2012, s. 71-76

Rasmussen, Vigand: Faconfast og kunst på arbejdspladsen. Træk af Vejle Dampvæveris historie. 2014, s. 61-72

Rasmussen, Vigand: Så tyg dog hurtigere, knægt! 2015, s. 71-84

Ringholm, Lars: Fra pionerånd til moderne tider. (Falck). 2019, s. 65-78

Ringholm, Lars: Vejles ældste begravelsesforretning begyndte som blandet landhandel.2022, s. 84-93

Rykind-Eriksen, Kirsten: L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961. 2008, s. 37-54

Staursbøll Mogensen, Mette: ”Det er ingen spøg at leve i Vejle”. Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess’ Jernstøberi? 2014, s. 51-60

Stenager, Egon: Gartnernes Salgsforening, GASA Vejle – tidsbilleder. 2023, s. 91-96

Sørensen, Mette: Maren og Rudolfs livsværk. Elektromøllen i Grejsdalen. 1996, s. 19-32

Thomsen, Aase: Offersens Hotel eller Det begyndte med en bro. 2010, s. 25-38

Wendel-Hansen, Jens Lei: ”Det sorte apotek” – et eksotisk indslag på Nørretorv. 2014, s. 43-50

Worning, Ib: Worning & Petersen Vejle Sæbefabrik A/S. 2008, s. 27-32

 

Billedkunst

Damsgaard, Nina: Den unge vilde fra Vejle – multikunstneren Lars Ravn. 2009, s. 45-56

Damsgaard, Nina: Gave til VejleMuseerne-Kunstmuseet. 2014, s. 101-102

Damsgaard, Nina: Guldaldermalerne på Vejle-egnen. 1999, s. 39-49

Damsgaard, Nina: Siegfred Neuhaus og Carl Forup – to Vejle-malere i front. 2005, s. 33-40

Kruse, Vibeke: Albert Bertelsen fra Vejle. 2011, s. 61-68

Lauge Petersen, Hans: I anledning af maleren Albert Bertelsens 70 års fødselsdag. 1991, s. 18-22

Nielsen, Mogens og Henrik Skoven: Peter Brandes’ gyldne alter i Nørremarkskirken. 2013, s. 121-125

Poulsen, Christian: Smid dem i havnen. [Sigurjón Ólofsson]. 2010, s. 5-24

Rasmussen, Vigand: Faconfast og kunst på arbejdspladsen. Træk af Vejle Dampvæveris historie. 2014, s. 61-72

Rasmussen, Vigand: Munkebjerg og kunstnerne. 2010, s. 57-70

Rasmussen, Vigand: Victor Jensen – en Vejlemaler. 2000, s. 61-64

Staursbøll Mogensen, Mette: ”Det er ingen spøg at leve i Vejle”. Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess’ Jernstøberi? 2014, s. 51-60

Stenager, Arne: Arne Kildebæk – kraftfuld grafiker fra Brejning. 2029, s. 89-98

Stenager, Arne: Jennum billeder – og den beskedne kunstmaler Henning Nielsen, 2020, s.69-76

 

Musik

Gram Christensen, Jørgen: Ej blåt til lyst. Komponisten Paul Lekytié. 1998, s. 5-20

Gram Christensen, Jørgen: Fed tjald, mand! – flip, flop og flyvetue i halvfjerdsernes første år. 2015, s. 29-46

Gram Christensen, Jørgen: How jazz was born. 2001, s. 15-30

Gram Christensen, Jørgen: Se! – Jeg er Elvis. Da rok og rul kom til Vejle. 2012, s. 5-24

Gräs, Ulrik: Drømmen om den forsvundne musik. 2001, s. 5-14

[Herold, Vilhelm]: Med Vilhelm Herold og Edvard Grieg til koncert i Vejle. 2007, s. 83-88

Kruse, Vibeke: Inga og harmonikaen. 2013, s. 21-27

Magaard, Hans Chr.: Min musikalske opvækst i Vejle. 2019, s. 79-88

Meng, Flemming H.: Fra Vejle over Frederikssund til Stubbekøbing – med musikken i bagagen. 2018, s. 99-106

Meng, Flemming Hundevad: Johan Carl Seidel – en venlig patriark. 2022, s. 28-39

Meng, Flemming Hundevad: Orpheline Olsen – en vejlensisk/københavnsk musikpionér. 2013, s. 28-42

Rod, Christian og Hans Christian Magaard: Et ganske særligt korinitiativ. 2023, s. 33-46

Sørensen, Flemming: Komponisten Percy Grainger og hans arbejde i Vejle. 1999, s. 23-29

Sørensen, Flemming: Musikdirektørernes indtogsmarch – eller musikdirektørernes epoke i Vejle. 1993, s. 24-32

 

Forlystelser

Kruse, Vibeke og Tore Teglbjærg: Da de levende billeder kom til Vejle. 2020, s. 25-36

Porskær Poulsen, Poul: Vejle Sommerteater. Et folkeligt forlystelsessted mellem 1893 og 1905. 2009, s. 77-86

Sandbeck, Thorkild: Ulvehave Badehotel – og historien om en rovmorder, brandstifter og fosterfordriver. 2013, s. 97-107

Varming, Kamma: Vejle Skolescenes store dame – om Metha Petersen som skuespiller. 1997, s. 59-66

 

Idræt/Sport/Friluftsliv

Bergsøe, Morten: FDF fylder 100. 2007, s. 89-96

Kristensen, Arne L. og Mette Holm Sørensen: Fra Skrædderbakken til Spejderbakken. 2010, s. 91-102

Nedergaard Beck Petersen, Anders: Dandy blev ikke i cykelsporten for bestandig.  2021, s. 19-26

Nedergaard Beck Petersen, Anders: Vejles landevejskonge – En fortælling om cykelrytteren Eluf Dalghaard, 2020 s. 55-68

Nielsen, Gunnar Martin: Da Vejle havde sin dirt-track bane. 1997, s. 7-12

Porskær Poulsen, Poul: Fra sandbakkerne til idrætsparken. Vejle Lawn Tennis Klubs første år. 2000, s. 53-60

 

Vejle før 1800

Bjerrum Jensen, Kjeld: Da barokken kom til Vejle. 2013, s. 90-96

Bjerrum Jensen, Kjeld: Hvorfor har vi en statue af Anders Sørensen Vedel på Kirketorvet i Vejle? 2016, s. 65-70

Brunbech, Søren: Børnespejl. Takt og tone for Vejles børn i 1500-tallet. 2004, s. 37-44

Kieffer-Olsen, Jakob: Anders Sørensen Vedel. 2002, s. 83-87

Kieffer-Olsen, Jakob: Vejle Sortebrødrekloster. 1993, s. 44-49

Oldrup, Thomas og Kristina Bæk Nielsen: Til bal hos stiftamtmanden i Vejle den 30. januar 1792. 2008, s. 55-59

Thomsen, Aase: ”Der var en gang en landsby…” Om Uhre By på landboreformernes tid. 1992, s. 33-43

Thomsen, Aase: Fæstebondens datter. 1995, s. 57-66

With-Pedersen, Erik: Nørregades brand 1786 – vi følger et par nye spor. 2007, s. 41-46

 

Vejle i 1800-tallet

Andersen, Ulrich S.: Valgsvindel i Vejle – og andre politiske trakasserier under forfatningskampen. 2005, s. 5-19

Arffmann, Leif: Omkring en købmandsgård i Nørregade. 2023, s. 81-90

Brunbech, Søren: Billeder fra Vejle i 1864. 2001, s. 45-54

Brunbech, Søren: Vejle i 1864. 2013, s. 5-20

Conradsen, Karin: På vej mod sundhed – en status over sundheds- og sygdomstilstanden i Vejle fra midten af 1800-tallet. 2001, s. 31-44

Hauge, Mads Valdemar Egsgaard: Vejles omegnskommuner under Treårskrigen 1848-50. 2012, s. 57-70

Hvass, Lone: 1800-tallets fastelavnsbåde og maskerader i Vejle. 1994, s. 69-76

Klærke, Sara: Et kongebesøg, der gik over i byhistorien. [Den østjyske længdebane 1869] 1999, s. 51-58

Kristensen, Kristian: Feltposten og Treårskrigen set fra Vejle Bakker. 1994, s. 62-68

Porskær Poulsen, Poul: Vejle Sommerteater. Et folkeligt forlystelsessted mellem 1893 og 1905. 2009, s. 77-86

Rasmussen, Vigand: Vejle for hundrede år siden. Træk af livet i Vejle 1892. 1992, s. 24-32

Wulff Andersen, Steen: Hvad en vejviser kan fortælle – et billede af Vejle omkring 1900. 2005, s. 80-89

Østergaard, Asser: ”En for den lidende Menneskehed nødvendig og nyttig Anstalt.” Sygehuse og kirurgi i Vejle i 1800-tallet. 2008, s. 85-90

 

Besættelsen 1940-1945

Brønfeld, Poul: Samarbejde eller modstand. 1994, s. 7-26

Christensen, Hans: Overlægemordene 26. marts 1945. 1995, s. 23-30

Godrum Bech, Jørn: Biblioteket under besættelsen. 2011, s. 43-55

Heinemeier, Henrik: Englændere bag dansk pigtråd. 2012, s. 49-56

Ladegaard, Mogens: Da freden kom til Hornstrup og Vejle 5. maj 1945. 2021, s. 101-110

Laursen, Jan og Anders Nedergaard Bæk Pedersen: Da Holocaust ramte Vejle. 2019, s.5-22

Poulsen, Christian: Andre tog magten og æren. [Martin Rossen] 2012, s. 33-48

Rasmussen, Ellen: Besættelsesårene set fra Strandgade. 2019, s. 97-102

Ringholm, Lars: Barn efter Besættelsen. 2020, s. 70-94

Siegumfeldt, Erik Hoff: Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen 1943-1945. 2004, s. 56-71

Stenager, Egon: Lidt om besættelsestiden i et landsogn og i Vejle – oplevet fra Skibet Sogn. 2021, s. 73-80

Stenager, Egon: Lidt om enkelte medlemmer af undergrundshæren – og en interneret politibetjent i kz-lejr med fælles baggrund i Sindbjerg Sogn. 2022, s. 78-83

Tambo, Arne: Krigens tid. (Klostergades Skole). 2000, s. 17-24

Teglbjærg, Tore: Værnemagt og flygtninge i Vingsted. 2017, s. 83-102

Varming, Kamma: Den anden Willy – en fjortenårigs erindringer fra befrielsesdagene i 1945. 2005, s. 20-24

Varming, Kamma: Russerne i Vejle. 2014, s. 23-28

Worm, Thorkild: Bomberne over Vejle. Et 50 års minde. 1992, s. 4-10

 

Vejle i anden halvdel af 20. århundrede

Ancker, Jens: Journalist på byens venstreavis. 2014, s. 5-22

Bergsøe, Morten: Hvis krigen kommer – til Vejle. 2012, s. 111-118

Christensen, Lars K.: Japans kejser Akihito åbnede Vejles nye banegård søndag den 31. maj 1998. 2023, s. 75-80

Christensen, Lars K.: Livet på Søndermarken dengang. 2018, s. 19-26

Gram Christensen, Jørgen: Fed tjald, mand! – flip, flop og flyvetue i halvfjerdsernes første år. 2015, s. 29-46

Gram Christensen, Jørgen: How jazz was born. 2001, s. 15-30

Gram Christensen, Jørgen: Se! – Jeg er Elvis. Da rok og rul kom til Vejle. 2012, s. 5-24

Gräs, Flemming: Da ungdomsoprøret fandt vej til Vejle Gymnasium. 2014, s. 33-42

Hansen, Jørgen: Butikker i Østerbo. 2018, s. 65-76

Hansen, Jørgen: Drengeliv i Østerbo. 2017, s. 55-62

Nørgaard, Kurt og Lisbeth Aagaard Lykke: Jydsk Data Center – da computerteknologien kom til Vejle. 2019, s. 23-32

Porskær Poulsen, Poul: 1968 – det er 40 år siden! 2008, s. 70-79

Slot Hansen, Alex: Historien om verdens største strikkede, gule trøje. 2023, s. 97-110

Stenager, Egon: ”Nåh, du har jo læst på det” – lidt om baggrunden for fed tjald, ungdomsoprør og digtere i Vejle. 2016, s. 37-46

Stolarczyk, Willy: Kan I huske? Jord-Luft-Ild-Vand. Kulturby ’96 i Vejle Amt. 2021, s. 27-44

Vestergaard, Henning: En drengs oplevelser 1940-1950. 2018, s. 39-44

Vestergaard, Henning: Erindringer om en arbejderfamilie og to store begivenheder i Vestbyen. 2019, s. 33-38

 

Erindringer

Ancker, Jens: Journalist på byens venstreavis. 2014, s. 5-22

Ancker, Jens: Sidste klasse fra drengeskolen på Kirketorvet. 2018, s. 5-18

Andersen, Kurt: Kurts fortælling fra arbejdslivet. 2011, s. 21-28

Arhøj, Adi: Barndomsminder – ejendommen Strandgade 7 og 9. 2001, s. 55-60

Arhøj, Adi Elisabeth: En lille nostalgisk vandring på og i området omkring Vejle Gl. Kirkegård. 2023, s. 61-66

Arhøj, Adi Elisabeth: Ungdomsminder i Vejle – sidst i 60’erne. 2012, s. 25-32

Borg Johansen, Birthe: Tag Tiden i Agt! Af mine oplevelser som feriebarn på en østjysk håndværkerskole. 2004, s. 45-55

Brummer, Tage: To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole 1926-1932. 1994, s. 57-61

Christensen, Gerda: Den sidste auktion i Torvegade 17. 2018, s. 95-98

Christensen, Gerda: Det gamle hus i Trædballe. 2016, s. 27-30

Christensen, Gerda: Lægebesøg i Trædballe. 2017, s. 35-38

Christensen, Gerda: Vi boede på tørreloftet i Strandgade 3. 2010, s. 39-44

Christensen, Lars K.: På tværs af generationer. Fra Ulsted i Vendsyssel til Nørremarken i Vejle. 2021, s. 81-90

Christensen, Mildred K.J.: Mine barndoms- og ungdomsminder fra Vejle. 2017, s. 19-24

Christiansen, Georg: Et liv i Vejle. Erindringer 1910-1970’erne. 2007, s. 69-82

Engel, Ole: Lidt drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945 til 1958. 2012, s. 102-110

Engel, Ole: Lidt flere drenge-erindringer fra Vejle i årene 1945-1958. 2014, s. 85-90

Fønss, Ruth: Enghavevej – min barndoms vej. 2002, s. 65-74

Gräs, Flemming: Da ungdomsoprøret fandt vej til Vejle Gymnasium. 2014, s. 33-42

Gräs, Ulrik: Den aften ved fjorden. 2011, s. 29-38

Gräs, Ulrik: Mine mange mødre, alle de andre og en nat på biblioteket. 2021, s. 5-18

Häger, Lilli: Fiskergade var noget særligt. 1996, s. 33-38

Halling, Erik: Glimt fra et langt lægeliv i Vejle. 2017, s. 39-54

Jørgen Hansen: Butikker i Østerbo. 2018, s. 65-76

Hansen, Jørgen: Drengeliv i Østerbo. 2017, s. 55-62

Ib, Freddy J.: Vestbyen var nu ik’ så ringe endda. 2003, s. 82-90

Ibæk Nielsen, Anni: En god arbejdsplads. 2018, s. 91-94

Isager, Ruth: Min barndom i tyverne på Dæmningen i Vejle. 2005, s. 72-79

Jensen, Hans: De regnede ikke en tjenestedreng for ret meget. 1991, s. 10-17

Jensen, Hans: På tur til Vejle med min far – omkring 1920. 1995, s. 67-70

Jensen, Harald: Et liv i Vejle. 1997, s. 25-34

Juhler Hansen, John: At leve og overleve. Arbejder-erindringer fra Vejle-området 1900. 2004, s. 92-103

Jørgensen, K.B.: Den lange rejse til Vejle. En tilflytter kommer til byen. 2011, s. 69-74

Kristensen, Arne L.: ”Mirakel-Hans”. Hans Sørensen og hans naboer. 2021, s. 45-52

Lund, Boje: Min barndoms skole i Knabberup. 2022, s. 72-77

Magaard, Hans Chr.: Min musikalske opvækst i Vejle. 2019, s. 79-88

Marcus, Irma: Barndom på Vardevej i Arbejdernes Andelsboligforening. 2011, s. 39-42

Marcus, Irma: Frk. Grethe Glahn – en hyldest fra en gammel elev. 2014, s. 29-32

Nielsen, Inge-Dorte: Barndom og jul i Vejle Arrest i 1950’erne. 2013, s. 66-77

Nielsen, Gunnar Martin: Abelones Eng. 1995, s. 31-36

Nielsen, Gunnar Martin: Da Vejle havde sin dirt-track bane. 1997, s. 7-12

Rasmussen, Ellen: Besættelsesårene set fra Strandgade. 2019, s. 97-102

Rasmussen, Ellen: Der var engang en gade. 2014, s. 77-84

Rasmussen, Ellen: Hos Rasmussens i Strandgade. 2006, s. 33-40

Rasmussen, Ellen: Sommerhus på Hvidbjerg. 2016, s. 31-36

Rasmussen, Vagn: Barndom på Tirsbæk Mølle. 2006, s. 57-64

Rasmussen, Vigand og Jonna Nielsen: Vejles dampfestivaler. 2023, s. 5-32

Rau Hansen, Allan: Som jeg husker livet i Søndergade. 2001, s. 81-92

Ringholm, Lars: Gulkrog – Barndomsgaden der forsvandt. 2021, s. 53-72

Skaaning, Erik: En fremmed kom til byen. 1996, s. 55-66

Stenager, Egon: ”Arne, hvem er det, som lister rundt uden for vinduerne?”. Lidt om Stormlund, Vester Hornstrup, gennem seks generationer. 2017, s. 73-78

Stenager, Egon: Gartnernes Salgsforening, GASA Vejle – tidsbilleder. 2023, s. 91-96

Stenager, Egon: ”Nåh, du har jo læst på det” – lidt om baggrunden for fed tjald, ungdomsoprør og digtere i Vejle. 2016, s. 37-46

Stidsen, Johannes Enggaard: Erindringer fra Vejle 1934-44. 1997, s. 49-58

Storgaard Andersen, Hans Jørgen og Ulrik Gräs: I et hjørne af kvarteret. En E-mail korrespondance mellem to gamle vestby-drenge. 2006, s. 11-26

Særmark Thomsen, Grete: Liv og glade dage. Barndoms- og ungdomserindringer fra Grejsdalens Planteskole. 1999, s. 67-82

Tambo, Arne: Krigens tid. 2000, s. 17-24

Varming, Kamma: En ung dame kommer til byen. Erindringer om Metha Petersen 1935-1947. 1995, s. 37-44

Varming, Kamma: Russerne i Vejle. 2014, s. 23-28

Vermund Jensen, P.: Min ”skoledag” i Vejle. 2006, s. 73-82

Vestergaard, Henning: En drengs oplevelser 1940-1950. 2018, s. 39-44

Vestergaard, Henning: Erindringer om en arbejderfamilie og to store begivenheder i Vestbyen. 2019, s. 33-38

 

 

Personalhistorie

Alsted, J.P.M.; Brummer, Tage: To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole” 1926-1932. 1994, s. 57-61

Ancker, Ove Elmer; Meng, Flemming Hundevad: En høj, krøllet litterat fra Vejle – Ove Elmer Ancker. 2020, s. 47-54

Andersen, Christian; Porskær Poulsen, Poul: Købmand Andersens fallit 1842. En købmandsgård i Nørregade. 1998, s. 21-26

Andersen, Gustav; Porskær Poulsen, Poul: Gustav Andersen og den sociale samvittighed. 1993, s. 14-23

Baldewien; Federspiel Trautvetter, Frank: Slægten Baldewien og Vejle. 2000, s. 37-44

Berg, Jørn; Meng, Flemming H.: Fra Vejle over Frederikssund til Stubbekøbing – med musikken i bagagen. 2018, s. 99-106

Bertelsen, Albert; Kruse, Vibeke: Albert Bertelsen fra Vejle. 2011, s. 61-68

Bertelsen, Albert; Lauge Petersen, Hans: I anledning af maleren Albert Bertelsens 70 års fødselsdag. 1991, s. 18-22

Billenstein, Olaf, garveridirektør; Kruse, Vibeke: Garveridirektøren og konsulen, der lagde navn til Billensteinsvej. 2021, s. 91-100

Bjarnhof, Karl; Gräs, Ulrik: Den blinde digter, der ville se det hele for sig. 2020, s. 5-16

Christensen, Børge. Planteskole og teglværk¸ Christensen, Lars K.: På tværs af generationer. Fra Ulsted i Vendsyssel til Nørremarken i Vejle. 2021, s. 81-90

Christensen, Inga; Kruse, Vibeke: Eventyret om Inga’s Småkager. 2010, s. 81-86

Eggers, Herman J.S., apoteker; Ejstrud, Jannie Uhre: Apoteker Eggers’ hovedjægerfad. 2019, s. 39-50

Eisfeldt, Willy: Varming, Kamma: Den anden Willy – en fjortenårigs erindringer fra befrielsesdagene i 1945. 2005, s. 20-24

Federspiel, Peter; Federspiel-Trautvetter, Frank: Peter Federspiel, Juliane Marie Baldewien og deres børn. 2002, s. 55-64

Forup, Carl; Damsgaard, Nina: Siegfred Neuhaus og Carl Forup – to Vejle-malere i front. 2005, s. 33-40

Glahn, Grethe; Marcus, Irma: Frk. Grethe Glahn – en hyldest fra en gammel elev. 2014, s. 29-32

Golde og Dvinge, fiskerslægter; Mogens Ladegaard: Fiskerhuset ved Tirsbæk Strand. 2019, s. 103-110

Grainger, Percy; Sørensen, Flemming: Komponisten Percy Grainger og hans arbejde i Vejle. 1999, s. 23-29

Hagemann, Hans Andreas Kristian; Sandbeck, Thorkild: Historien om pastor Hagemanns ærter. 2014, s. 73-76

Hansen, Jacob; Jensen, Poul Ulrich: Pionéren Jacob Hansen – Vejle Zoos skaber. 2008, s. 60-69

Holm-Møller, Olivia; Staursbøll Mogensen, Mette: ”Det er ingen spøg at leve i Vejle”. Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess’ Jernstøberi. 2014, s. 51-60

Hørding, Tove; Bech, Jørgen Godrum: Den røde dame. 2017, s. 5-18

Iversen, Hans Jørgen; Munch Sørensen, Erik: Anne Marie Iversen fortæller om sin afdøde mand, direktør Hans Jørgen Iversen, og deres trikotagefabrik. 2008, s. 5-13

Jensen, C.P.A.; Varming, Kamma: ”Kan du gøre det igen?” – en mosaik om lærer C.P.A. Jensen. 2007, s. 15-24

Jensen, Julius August; Jensen, Poul Ulrich: Boghandler Julius August Jensen, ”Kunstnernes Mand i Vejle”. 2010, s. 45-56

Jensen, Oluf; Kruse, Vibeke: Mindeord om Byhistorisk Selskabs første formand. 2023, s. 113-114

Jensen, Victor; Rasmussen, Vigand: Victor Jensen – en Vejlemaler. 2000, s. 61-64

Johannessen, A.W.; Hansen, Lars Gregers: A.W. Johannessen – den lyriske chefredaktør. 2012, s. 119-126

Jørgensen, Sigrid Agnete; Kruse, Vibeke: Frk. Jørgensen var enlig mor og restauratør. 2022, s. 66-71

Kildebæk, Arne; Stenager, Arne: Arne Kildebæk – kraftfuld grafiker fra Brejning. 2029, s. 89-98

Krintel, Ragnhild og Frode; Krintel Hansen, Lis: Mine forældres tid som kærestepar og nygifte. 2022, s. 47-55

Kristensen, Kristian og Lydia; Kristensen, Arne L.: ”Det gamle Bageri”. Holms Mølles Bageri. 2017, s. 63-72

Knudsen, Kurt Flemming; Lindholm, Klaus: Bakkens Pjerrot startede i løb. 2017, s. 79-82

Lauridsen Hald, Søren; Nicolaisen, Henning: Et lågkrus af sølv som bryllupsgave. 2016, s. 89-94

Lekytié, Paul; Gram Christensen, Jørgen: Ej blåt til lyst. Komponisten Paul Lekytié. 1998, s. 5-20

Linnemann, familien; Arffmann, Leif: Omkring en købmandsgård i Nørregade. 2023, s. 81-90

Mortensen, Niels Th.; Nielsen, Gunnar Martin: Niels Th. – billeder og digte. 2008, s. 80-84

Nederby Rasmussen, Inga; Kruse, Vibeke: Inga og harmonikaen. 2013, s. 21-27

Neuhaus, Siegfred; Damsgaard, Nina: Siegfred Neuhaus og Carl Forup – to Vejle-malere i front. 2005, s. 33-40

Nielsen, Bertel; Worm, Thorkild: Bygmesteren Bertel Nielsen. 1997, s. 13-24

Nielsen, Henning; Stenager, Egon: Jennum-billeder – og den beskedne kunstmaler Henning Nielsen. 2020, s. 69-76

Nissenborg, Friedrich; Thomsen, Aase: Friedrich – den gamle Nissenborgs meget gebrækkelige søn. 1998, s. 55-66

Offersen, Ole Nielsen; Thomsen, Aase: Offersens Hotel eller Det begyndte med en bro. 2010, s. 25-38

Olsen, Orpheline; Meng, Flemming Hundevad: Orpheline Olsen – en vejlensisk/københavnsk musikpionér. 2013, s. 28-42

Orluf, F.J.H.; Brummer, Tage: To små billeder fra ”Vejle Højere Almenskole” 1926-1932. 1994, s. 57-61

Packness, Peter Tordenskjold; Alsted, Lone: P. Packness’ familiebegravelse. 2018, s. 83- 90

Petersen, Metha; Varming, Kamma: En ung dame kommer til byen. Erindringer om Metha Petersen 1935-1947. 1995, s. 37-44

Petersen, Metha; Varming, Kamma: Vejle Skolescenes store dame – om Metha Petersen som skuespiller. 1997, s. 59-66

Petersen, P.J.; Ladegaard, Mogens: Ildsjælen P.J. Petersen. 2016, s. 95-104

Rasmussen, Hans Kristian Frederik Karl; Lykke, Lisbeth Aagaard: Gendarm i Dansk Vestindien 1909-1912. 2017, s. 25-34

Rasmussen, Maren og Rudolf; Sørensen, Mette: Maren og Rudolfs livsværk. Elektromøllen i Grejsdalen. 1996, s. 19-32

Ringholm Nielsen, Gerda; Ringholm, Lars: 60 år i sygeplejens tjeneste. 2018, s. 53-64

Rossen, Martin; Poulsen, Christian: Andre tog magten og æren. 2012, s. 33-48

Rude, Axel; Kruse, Vibeke: Rude skrev med hjertet. 2006, s. 53-56

Schrøder, Axel; Oldrup, Thomas: Min oldefar sejlede kejseren ud i Vejle Fjord. 2006, s. 5-10

Schrøder, Viktor; Oldrup, Thomas: Portræt af Vejles gasværksbestyrer ved århundredskiftet. 2004, s. 5-12

Seidel, Johan Carl; Meng, Flemming Hundevad: Johan Carl Seidel – en venlig patriark. 2022, s. 28-39

Stormlund, V. Hornstrup; Stenager, Egon: ”Arne, hvem er det, som lister rundt uden for vinduerne?”. Lidt om Stormlund, Vester Hornstrup, gennem seks generationer. 2017, s. 73-78

Sørensen Vedel, Anders; Kieffer-Olsen, Jakob: Anders Sørensen Vedel. 2002, s. 83-87

Sørensen Vedel, Anders; Bjerrum Jensen, Kjeld: Hvorfor har vi en statue af Anders Sørensen Vedel på Kirketorvet i Vejle? 2016, s. 65-70

Therkelsdatter, Karen; Thomsen, Aase: Fæstebondens datter. 1995, s. 57-66

Winding; Hviid, Gert: Af slægten Windings historie. 1992, s. 20-23

Aastrup, Hakon Erling; Varming, Kamma: En udvandrersaga – om Hakon Erling Aastrup (1904-1960) fra Vejle. 2009, s. 5-18

Aastrup, Olaf; Varming, Kamma: Vejlestudenter til genforeningsfester. 2020, s. 77-78