Arrangementskalender efteråret 2023

Byhistorisk Selskab for Vejle

 

Torsdag d. 24. august kl. 19.00-21.00 på Vejle Bibliotek

Tilmelding: 14. – 20. august

Vejles Anton Berntsen

Aftenens foredrag sætter fokus på vores lokale digter, Anton Berntsen. Det er to dage inden hans 150-års dag.

Ægtheden var afgørende for Berntsen. Han var meget musikalsk og et uhyre beskedent menneske, der oprindelig havde svært ved at tro på, at hans digtning kunne interessere folk i bred almindelighed.

Det er derfor nærliggende at se nærmere på den musikalske side af Berntsen. Vi vil selvfølgelig synge hans sang “Mi Naabo Pe Sme”, som findes i Højskolesangbogen (og melodien er hans egen).

Derudover vil der blive mulighed for at høre nogle digte af Berntsen blive læst op, men også sat i melodier af bl.a. vor store komponist Carl Nielsen, hvis opvækst på mange måder lignede Berntsens. De er begge - som mange kulturpersonligheder dengang - runden af spillemandsslægter.

Forhenværende musikskolechef Flemming Meng fører os igennem aftenen. Ved flygelet sidder pianisten Klaus Bloch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 6. september kl. 16.00

Udflugt til Vejle Golf Club

Vi mødes i golfklubbens restaurant, Den lille Kok. Ibækvej 46.

Tilmelding: 28. august -3. september

Vejles Golf Clubs historie

Foreningen er vært ved en forfriskning, mens golfklubbens æresmedlem og tidligere formand, Jan Skanderup, fortæller om Vejle Golf Clubs historie. Deltagerne inviteres desuden til at lære at spille golf – under kyndig ledelse.

Vi håber på et godt fremmøde og dejligt vejr. Tag praktisk tøj og gode sko på.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.00-21.00 på Vejle Stadsarkiv

Tilmelding: 2. – 8. oktober

 

Slag at slå, mål at nå. Vejles fagbevægelse gennem 130 år

Registrator John Juhler Hansen fra Industrimuseet i Horsens fortæller på baggrund af sin bog ”Slag at slå - mål at nå” om arbejderbevægelsens spændende historie i Vejle.

Bogens titel stammer fra et fyndord malet i 1920 i Bygningen. Den fulde ordlyd var: Tusind Slag at slaa. Tusind Maal at naa. I 1891 var arbejdsgivernes modsvar til de nyoprettede fagforeninger: ”Med ondt skal ondt bekæmpes”.

Vejles arbejderbevægelse blev stiftet i 1891 med oprettelsen af Socialdemokratisk Forbund og Arbejdernes Fællesorganisation. Byens mange fagforeninger og Socialdemokratisk Forbund samlede sig. Møder og begivenheder i Vejle blev fra 1898 dækket af den nye avis, Vejle Social-Demokrat. I 1897 blev den     første socialdemokrat valgt til byrådet, og siden 1913 har Vejle haft socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Fra 1917 til 1993 var der arbejderflertal i Vejle byråd. I 75 år var det ledet af en socialdemokratisk borgmester.

Lokalt sagde man, at Vejle by blev styret fra Arbejdernes Forsamlingsbygning - ”Bygningen”.

I alle 130 år har der været kamp for bedre løn- og arbejdsforhold. Før kendte man kun til usle lønninger, 12 timers arbejdsdage og ferie havde man aldrig hørt om. Efter septemberforliget i 1899 blev grundlinjen i samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter lagt.

Efterkrigstidens højkonjunktur lagde grundstenene til vores tids forbedringer med 37 timers arbejdsuge, mod 72 timer i 1891, og vores generelle gode aftaler om løn- og arbejdsforhold.

Resultaterne kom ikke ”af sig selv”. Foredraget slutter med en beskrivelse af blokaden mod Vejlegården i 2012. Her følte en række højreorienterede landspolitikere sig kaldet til indblanding. En langvarig konflikt, der dengang blev hovedhistorien i landsmedierne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag d. 17. november kl. 15.00-17.00 på Vejle Bibliotek

Ingen tilmelding

Præsentationen af Vejlebogen 2023

Alle medlemmer af Byhistorisk Selskab for Vejle er velkomne til præsentation af årets flotte Vejlebog.

Der er muligt at møde forfatterne, der har skrevet dette års artikler, og nyde en let forfriskning sammen med foreningens øvrige medlemmer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 6. december kl. 19.00-21.00 på Vejle Stadsarkiv

Tilmelding: 27. november – 3. december

Julemøde på stadsarkivet

Foreningens traditionelle julemøde med fortællinger, juleklip, nervepirrende bankospil med gode gevinster, gløgg og varme æbleskiver.

Vores dygtige husmusiker, Anne Marie Storm, har lovet at spille til fællessangen.