Arrangementskalender forråret 2024

Byhistorisk Selskab for Vejle

 

Tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 19.00-21.00 på Vejle Stadsarkiv

Tilmelding: 15. – 21. januar

Orla Lehmann som amtmand i Vejle

På grundlag af sin bog AMTMANDEN, Orla Lehmann og Vejle, der i slutningen af 2023 blev udgivet på  Byhistorisk Forlag Vejle, fortæller forfatteren, Kjeld Bjerrum Jensen, om politikeren Orla Lehmanns tid som amtmand i Vejle.

Hvem var Orla Lehmann, og hvorfor kom han til Vejle? Hvad er historien om hans fangenskab under Treårskrigen og om hans gerning i og uden for amtet? Og - ikke mindst – hvordan så han Vejles rolle i det opgør med preusserne, som han og de andre nationalliberale forventede ville komme?

Bogen og foredraget er et forsøg på at nuancere vores holdning til Orla Lehmann, som altid er blevet set på med en vis skepsis på grund af hans rolle i forbindelse med katastrofen i 1864.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag d. 29. februar kl. 19.00 på Vejle Stadsarkiv

Bag om konflikten om Vejlegården 

Tilmelding 19. – 25. februar 2024

Vejlegården-konflikten er kendt af mange, ikke bare i Vejle, men også rundt omkring i landet.

Men hvordan var det at stå midt i konflikten, som så mange havde en mening om? En konflikt, der handlede om at sikre ansatte ordentlige løn- og arbejdsvilkår som man kan leve af.

Kom og hør Martin Jensen, formand for 3F Vejle, fortælle om, hvad der egentlig skete i Vejle i foråret og sommeren 2012, og hør også hans beretning om, hvordan det var at stå med ansvaret i en af de mest kendte faglige konflikter i Danmark.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Torsdag d. 7. marts kl. 19.00 på Vejle Bibliotek

Tilmelding ikke nødvendig

Generalforsamling & foredraget ”Hvor ligger provinsen?”

Land og by er både modsætninger og hinandens forudsætninger. Forestillingerne om provinsog storby gennemsyrer politik og kultur. Begrebet ”provins” er en kampzone i et opgør om hjemlighed, ægthed, det ’rigtige’ liv og tilbagestående ’bondskhed’. Omvendt så repræsenterer byen det moderne, fremskridtet, men også støj og stress.

Forfatter, professor emeritus i Litteratur- og Kulturvidenskab, SDU, og tidligere leder af SDU’s H.C. Andersen Center, Johs.Nørregaard Frandsen, er selv vokset op i provinsen, langt ude på landet.

I sit foredrag fortæller han om disse forestillinger, der har gennemsyret dansk kultur i hundreder af år, men som også ustandseligt har forandret sig. De kan ses i kunsten, litteraturen og sproget. Foredraget er en munter rejse gennem fortællinger, forestillinger og erindringer, fra Holberg til Guldalderen, fra Grundtvig over det moderne gennembrud til vor tids ’Udkantsdanmark’. For hvor ligger provinsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag d. 29. april kl. 19.00 på Vejle Bibliotek

Tilmelding ikke nødvendig

Musikforedrag om Professor Johannes Nielsen

Niels Johannes Nielsen var et musikalsk vidunderbarn. Sidenhen blev han musikdirektør, blandt andet i to perioder i fødebyen Vejle. Han var uhyre lovende. Mange håbede og troede på en guldalder for orkestermusikken i Vejle med ham på dirigentpodiet. Han skabte sig også et navn nationalt.

Nielsen blev født ind i en spillemandsfamilie, og hans rige evner tiltrak sig tidligt kunstmæcenen og fruen på godset Lille Grundet, Orpheline Olsens, opmærksomhed. Hun sørgede for, at den unge Johannes kom på musikkonservatoriet i København, hvor han blev undervist af nogle af de helt store navne i musiklivet.

I modsætning til de fleste andre musikdirektører og komponister i provinsbyen Vejle, lærte den kvikke elev at arbejde med de store komplekse former som 

symfonier, men allermest opmærksomhed vakte hans evner som dirigent. Han var en livfuld og fyrig én af slagsen. 

Nielsen satte sine spor. I Vejle, og også i Aalborg og i København. Men han levede aldrig til fulde op til de forventninger, der var til hans rige evner. Hvorfor skal vi blandt andet høre mere om.

Tidligere musikskolechef, Flemming Hundevad Meng, fortæller og synger udvalgte sange af Nielsen, ved klaveret sidder pianisten Klaus Bloch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.00 på Vejle Stadsarkiv

Tilmelding: 6. - 12. maj

På sporet af Jacob Gade

Vejles berømte bysbarn, Jacob Gade, hvem var han? Ja, det var jo ham, der skrev Tango Jalousi!

Men hvordan kom det dertil; hvordan kunne denne fattige dreng fra Vejle opnå så høj en anseelse og en verdensomspændende berømmelse? Hvorfra kom den drivkraft, som både han og hans søskende fik med sig hjemmefra?

Forfatter og bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne,  Jørgen Gram Christensen fortæller om dette mysterium, der ikke er let at opklare. Noget entydigt billede af Jacob Gade som person findes nemlig ikke. Men vi kan komme på sporet af ham, ved at se på de mange satser, som findes i hans livs symfoni. Fra drengeårene i faderens orkester i Vejle til hans tid hos Lorry på Frederiksberg. Fra de store scener i København til Capitol-Biografen og National Symphony Orchestra i New York. Fra Palads Teatret til Nørrebros Teater.

Jacob Gades historie er fortællingen om et bane- brydende liv i musikkens og filmens verden. Det er fortællingen om en iværksætter og mønsterbryder, der egenhændigt formåede at skabe sig en karriere, som gjorde ham rig og berømt. Samtidig er det også historien om et usædvanligt menneske, der på én gang både var en blød romantiker og en benhård forretningsmand, en udadvendt og en introvert person.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mandag d. 3. juni 2024 kl. 19-21 & Torsdag d. 6. juni. 2024 kl. 16-18

Tilmelding 27. maj – 2. juni 2024

Møllevandring i Vejle

Mødested: Ved Økolariet Dæmningen 11, 7100 Vejle

Jan Nygaard, tidligere lærer ved Damhavens Skole fører på en spændende tur rundt i byen, hvor han fortæller om Vejles møller.

Opfindelsen af vandmøllen, og med den, udnyttelsen af vandets kraft, frigjorde arbejdskraft, som hidtil havde været bundet til grutning af korn til mel. Men udnyttelsen af vandkraften handlede ikke bare om   melproduktion. Den blev også udnyttet til flere forskellige andre produktionsformer.

De første vandmøller i Danmark kan spores tilbage til slutningen af 1000-tallet, og de første nævnes i skriftlige kilder i første halvdel af 1100-tallet.

Vejle fik måske en vandmølle allerede engang i 1200-tallet, der var ejet af kongen, og som lå cirka der, hvor Økolariet ligger i dag.

Det er derfor naturligt, at en ”møllevandring” begynder netop her, og fortsætter over på den anden side af Dæmningen, hvor dampmøllen lå. Turen går til havnen, da dampmøllen blev flyttet hertil. Mølholmsdammen er næste stop. Her har ligget en vandmølle i forbindelse med Mølholm bæk til omkring år 1900. Det sidste stoppested er møllebakken med Vejle Vindmølle med sin flotte udsigt over byen.