BYHISTORISK SELSKABS BEHANDLING AF PERSONDATA

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

Byhistorisk Selskab er som forening også omfattet af det nye regelsæt.

Formålet med reglerne er kort fortalt at give brugerne, i dette tilfælde altså Byhistorisk Selskabets medlemmer, bedre overblik over de oplysninger Selskabet ligger inde med om de enkelte medlemmer, og en forklaring på, hvad vi bruger dem til.

Byhistorisk Selskab vedligeholder en adressefortegnelse med navne, adresser, telefonnummer og mailadresser på Selskabets medlemmer.  Formålet med fortegnelsen er at kunne kommunikere med medlemmerne om arrangementer, kontingentopkrævning, aflysninger etc., på en hurtig og billig måde. Ønsker man ikke at modtage meddelelser via mail, kan sekretariatet kontaktes på tlf. 76812000 eller stadsarkivet@vejle.dk, hvorefter mailadressen vil blive fjernet.