BESTYRELSEN

Formand: Birgitte Arffmann  MAIL

 Næstformand: Vibeke Kruse

Kasserer: Christian Madsen

Sekretær: Jonna Nielsen

Bestyrelses medlem: Britt Kristensen (Hjemmeside)

Suppleant: Anders Nedergaard Bæk Petersen (Facebook)

Suppleant: Poul Porskær Poulsen (Byhistorisk Forlag) 

Fra generalforsamlingen 2022

Heiberg ekspert, Marianne Ninna Philipsen