BESTYRELSEN

Formand: Birgitte Arffmann  MAIL

 Næstformand: Vibeke Kruse

Kasserer: Christian Madsen

Sekretær: Vibeke Kruse/ Anders Nedergaard Bæk Petersen

Bestyrelses medlem: Britt Kristensen (Hjemmeside)

Bestyrelses medlem: Anders Nedergaard Bæk Petersen (Sociale medier)

Suppleant: Poul Porskær Poulsen (Byhistorisk Forlag)

Suppleant: Jørgen Gram Christensen


 

Fra generalforsamlingen 2022

Heiberg ekspert, Marianne Ninna Philipsen