HAR DU LYST TIL AT BIDRAGE TIL VEJLEBOGEN?

Bidrag til Vejlebogen

Har du lyst til at bidrage til Vejlebogen med en erindring eller en artikel med relation til Vejles historie. Så send os en mail vejlestadsarkiv@vejle.dk og du vil blive kontaktet af Vejlebogens redaktion.

 

 

Vejledning til forfattere til Vejlebogen

Vejlebogens redaktion modtager hvert år et antal artikler, der som regel kan anvendes i årbogen. Det er vi glade for, og vi opfordrer meget til, at interesserede fortsat indleverer artikler eller forslag til artikler.

Vejlebogens målgruppe er mennesker, der interesserer sig for den lokale historie i Vejle og omegn, og artiklernes emner skal derfor ligge inden for dette område.

Hvis man har artikelforslag, kan man på forhånd tage kontakt til et redaktionsmedlem for at høre, om netop dette emne vil være en mulighed til årets Vejlebog, eller man kan indsende artiklen. Dette skal helst foregå tidligt på året, marts-april. På dette tidspunkt forsøger redaktionen nemlig at skabe sig et overblik over, hvordan indholdet af årbogen kan komme til at se ud. Den færdige artikel har derimod deadline 1. august. Vi beder om, at der bliver afleveret elektronisk – enten pr. mail eller på USB.

Vi beder desuden om, at teksten aflevereres uden opsætning i spalter og uden indsatte billeder, tabeller eller lignende. Det bedste er, hvis vi kan få teksten for sig og eventuelle illustrationsforslag for sig. Man kan evt. vedlægge en udskrift af teksten, hvorpå er indføjet, hvor sådan cirka billederne skal placeres. Skriv så vidt muligt uden forkortelser og helst uden noter. Man kan evt. afslutte med en litteraturliste eller en kort omtale af, hvordan oplysningerne er fundet. Hvis noter er nødvendige, anvend da slutnoter. Afslut artiklen med forfatteroplysninger, eks.: XX XX er pensioneret skolelærer.

Eftersom Vejlebogens indhold med tiden vil blive digitaliseret og stillet til rådighed på nettet, beder redaktionen forfatterne tage stilling til og underskrive aftale om brug af artiklen på nettet.

I håbet om mange gode artikelforslag i de kommende år.