ARRANGEMENTER 2021

TILMELDING

Arrangementskalender for Byhistorisk Selskab for Vejle, Efterår 2021

 

Udflugt til Hvidbjerg

Lørdag d. 4. september kl. 15.00

Vi mødes på Gimlegrunden, Hvidbjergvej 98, 7080 Børkop

Tilmelding fra den 23. – 27. august

OBS: Oplys gerne ved tilmelding om der er plads til ekstra passagerer i din bil, eller om du søger et lift til Hvidbjerg. Husk fodtøj og påklædning efter vejret, og tag eventuelt en klapstol med, hvis du har brug for at sidde ned under arrangementet. 

Området ved den ydre del af Vejle Fjord med den store hvide klit har en spændende historie, hvor der optræder fiskere, landmænd, sandmænd, turister, sommerhusejere og nøgenbadere!


Stedets til tider dramatiske historie vil blive fortalt af lokalhistoriker Vigand Rasmussen on location med beretninger om dengang man ville grave brunkul i klitten, historien om slagter Parmo, for ikke at nævne stedets betydning i krigens sidste dage i 1945 og meget andet.
 

Eftermiddagen sluttes af med en øl eller vand.

 

----------------------------------------------------------

 

Generalforsamling & foredrag 

Torsdag d. 23. september kl. 18.30 - 21.30 på Vejle Bibliotek i foredragssalen

Tilmelding ikke nødvendig

Aftenen indledes med generalforsamlingen. Derefter holder den tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker- Christensen, det tidligere coronaaflyste foredrag om grænsedragningen i 1918-1920 ”Det omtalte værk er nu at få”.
 

Henrik Becker-Christensen er selv vejlenser. Han fortæller lidt om sig selv og sin familie, og kommer her omkring  Brinckerfamilien fra Hammerværket i Grejsdalen og isenkram- forretningen i Vejle, familien Hess fra jernstøberiet, Becker-Christensen fra Vejle Trælasthandel og Kulkompagni, og faderen, der var overlæge på Sct. Maria Hospital.


Herefter skal vi høre om grænsedragningen i 1918-1920. Citatet ”Det omtalte værk er nu at få” stammer fra et postkort, som rigsdagsmand H.P. Hanssen i oktober 1918 sendte fra Berlin til København.

Det var kodesprog, der forudså en ny situation i det dansk-tyske forhold.

Becker-Christensen fortæller om de forskellige holdninger til  grænsespørgsmålet, og den proces, der efter to folkeafstemninger, førte til grænsedragningen i 1920.

 

----------------------------------------------------------

Vejle og Vand

En udfordring i fortiden, nutiden og fremtiden

Foredrag ved historiker og forfatter Poul Ulrich Jensen

Tirsdag d. 12. oktober kl. 19.00-21.00 Vejle Stadsarkiv

Tilmelding fra den 4. – 8. oktober

Vand har altid spillet en væsentlig rolle i Vejles historie. Den lave beliggenhed som fjordby omgivet af stejle bakker og gennemstrømmet af åer giver store udfordringer, og resulterer med jævne mellemrum i dramatiske oversvømmelser. 

Sammen med Poul Ulrich Jensen skal vi genopleve nogle af de værste, især de to i 1924 og 1941, der satte hele den vestlige bydel under vand. Gennem det seneste århundrede har der været oversvømmelser ca. hvert 5. år, men oversvømmelserne er taget til det seneste årti med ekstrem nedbør og stigende vandstand. 

Så, hvad bliver der i dag gjort for at sikre byen mod nye katastrofer ved stormflod og skybrud, og hvordan tæmmer man de vilde vandmasser i fremtiden? 

 

----------------------------------------------------------

 

Præsentation af Vejlebogen & Tore Teglbjærgs nye bog ”Vejle-egnens helligkilder og Nørreskovens forlystelsesliv”

Fredag d. 19. november kl. 15.00 Vejle Bibliotek i foredragssalen

Tilmelding ikke nødvendig

Alle er velkomne til præsentation af årets fine Vejlebog, hvor man kan møde forfatterne, lytte til korte oplæg om    artiklerne i bogen, nyde en let forfriskning og få udleveret sit medlemseksemplar af Vejlebogen.

 

Vi benytter også lejligheden til at fejre udgivelsen af bogen ”Vejle-egnens helligkilder og Nørreskovens forlystelsesliv” skrevet af Tore Teglbjærg, der er arkivar på Vejle Stadsarkiv.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------