ARRANGEMENTER 2021

TILMELDING

Vandringer, foråret 2021

Vandringer med Byhistorisk Selskab for Vejle foråret 2021

Pandemien har lært os at vi skal ud at vandre, hvis vi skal være sammen. Derfor består foreningens forårsprogram af fire vandringer. Af praktiske grunde begrænses deltagerantallet til 25 på hver vandring. Husk solidt fodtøj og evt. paraply.

 

Første vandring: tirsdag den 25. maj kl. 19.00-21.00

En tur langs Vejles åer under ledelse af historiker og tidligere arkivar på Vejle Stadsarkiv Poul Ulrich Jensen

Vejles åer har på godt og ondt spillet en stor rolle gennem byens historie. Vi begynder ved Sønderbroen og Sønderåen. Derefter følger vi Mølleåen langs Dæmningen, Nørretorv og Vestergade til sluseanlægget ved Vesterbrogade, hvor Grejs Å deler sig i Mølleåen og Omløbsåen. Vi følger Omløbsåen gennem Vestbyen til udløbet i Sønderåen, hvor vi ser på det nye sluseanlæg og dets funktioner. 

Mødested: Rådhustorvet.

Tilmelding til Vejle Stadsarkiv fra mandag den 17. maj

Byvandringen den 25.05.2021 gentages den 03.06.2021 (endnu få ledige pladser).

 

Anden vandring: tirsdag den 1. juni kl. 19.00-21.0

Fra middelalderby til midtbyplan. Byvandring under ledelse af guide og historiefortæller Orla Duedahl.

Mødestedet ved Sct. Nicolai kirke er valgt, fordi vi her ser det ældste byggeri i Vejle. Ikke alene kirken, men også Kirketorvet og de ting, der historisk udsmykker pladsen. Navnet Vejle, byens opståen m.v.

Vi går ind i Grønnegade – skomagernes gade. Her startede Hess sin virksomhed. Her boede bl.a. musikdirektør Hans Gade, Æblesigne og Chr. Bentzen, der havde været soldat i den engelske hær og var højt dekoreret. Gennem nogle baggårde til Sct. Pouls kirke. Videre ad Dæmningen til Nørretorv, hvor jeg fortæller om Sct. Thomas Apotek og hvorledes, det gik til, at apoteket fik sit navn. Gennem Vejle Midtpunkt – Latinerkvarteret – fra Vestergade. Den store brand i Nørregade i 1786 og mindesmærket i passagen ved siden af Føtex. Huset i Nørregade med ansigterne. Hvordan gik det til? I Orla Lehmannsgade fortælles om skulpturerne. Videre til Vedelsgade, Klostergade, Rådhustorvet og dets udsmykning. Fjellegade – den katolske bydel – og videre til Den Smidtske Gård. Derfra ad Søndergade til Foldegade og tilbage til kirken.  

Mødested: Sct. Nicolai kirke, Kirketorvet

Tilmelding til Vejle Stadsarkiv fra tirsdag den 25. maj

Byvandringen den 01.06.2021 Gentages den 22.06.2021 (endnu få ledige pladser).

 

Tredje vandring: tirsdag den 8. juni kl. 19.00-20.30

Kirkegårdsvandring på Gamle Kirkegård under ledelse af tidligere provst over Vejle Provsti, Leif Arffmann

Vejles ældste kirkegårde er kirkegården, der før lå rundt om Sct. Nicolai Kirke, men i 1825 ”blev flyttet” til den nuværende placering på Jakob Gades Stræde. Kirkegården hed dengang ”Den Nye Kirkegård”, men er siden da blevet til ”Gamle Kirkegård”. I vandringen følger vi kirkegårdens flytning og får et indtryk af de mange historiske gravsteder på Gamle Kirkegård. Her fortælles meget af Vejle Bys historie. 

Mødested: Sct. Nicolai Kirkes hoveddør, Kirketorvet

Tilmelding til Veje Stadsarkiv fra tirsdag den 1. juni

Kirkegårdsvandringen den 08.06.2021 kan evt. gentages den 10.06.2021 alt efter antal tilmeldinger til den første vandretur.

 

Fjerde vandring: tirsdag den 15. juni kl. 19.00-20.00

Kirkegårdsvandring på Østre Kirkegård under ledelse af Leif Arffmann

I slutningen af 2021 er det 150 år siden, Østre Kirkegård blev taget i brug. Dette jubilæum vil senere på året blive markeret på forskellig vis. Ved kirkegårdsvandringen tager vi lidt forskud på jubilæet med en forsmag på fortællingen om kirkegårdens historie og nogle af de bemærkelsesværdige gravsteder. Her hviler nogle af byens store erhvervsmænd, bla. a. Hess og Windfeld-Hansen, men kirkegården rummer også gravene for digteren Anton Berntsen og komponisten til ”Blå Roser”, Paul Lekytié. 

Mødested: Østre Kirkegårds hovedindgang, Langelinie

Tilmelding til Vejle Stadsarkiv fra tirsdag den 8. juni

Kirkegårdsvandringen den 15.06.2021 kan evt. gentages den 30.06.2021 alt efter antal tilmeldinger til den første vandretur.